کسری خدمت سربازی نظام وظیفه

 • قانون جدید کسری خدمت ایثارگران،مشاوره معافیت سربازی ایثارگران
 • مرحله اول ثبت نام قانون جدید کسری ایثارگران، مشاوره ثبت نام مرحله دوم قانون جدید کسری ایثارگری
 • مشاوره تلفنی اعلام نتایج قانون جدید کسری خدمت و قوانین مرتبط با آن توسط  مشاورین مرکز
 • پاسخ به سؤالات شما  برای دریافت کسری ایثارگری، دریافت معافیت سربازی ایثارگری سال 97

شرایط کسری خدمت نظام وظیفه

مشمولان خدمت سربازی، می توانند از انواع کسری خدمت سربازی استفاده نمایند.

کسری های خدمت سربازی شامل کسری خدمت سربازی بسیج فعال، کسری خدمت سربازی جبهه پدر، کسری خدمت سربازی ایثارگری، پروژه ی کسری خدمت سربازی، کسری خدمت فرزند و … می باشد که هر کدام شرایط خاص خود را دارد. بدین منظور اگر مشمول خدمت سربازی شرایط کسری خدمت نظام وظیفه را داشته باشد می تواند حتی با این کسری های خدمت نظام وظیفه ی عمومی، از خدمت سربازی معاف شده و کارت پایان خدمت سربازی خود را دریافت نماید. جهت تحقق این امر، پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از شرایط کسری خدمت نظام وظیفه و اخبار جدید مرتبط با آن، از مشاوره ی تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا از خدمت سربازی معاف شده و یا بیشترین کسری خدمت سربازی را دریافت نمائید.

برای اطلاع از شرایط کسری خدمت سربازی با مشاوران مرکز تماس بگیرید.قانون جدید کسری خدمت ایثارگران

مطابق با آخرین جزئیات قانون جدید کسری خدمت ایثارگران، هر سال تعداد 20 هزار نفر از کسانی که دارای بیشترین امتیاز جانبازی، رزمندگی و ایثارگری باشند، می توانند از کسری خدمت و معافیت سربازی بهره مند شوند. اولویت بهره مندی از این قانون جدید با سربازان در حال خدمت، مشمولین دارای برگ اعزام به خدمت و پس از آن با مشمولین دارای معافیت تحصیلی است. کسانی که دارای شرایط قانون جدید کسری خدمت ایثارگران هستند، می بایست با ارائه مدارک در مراکز پلیس 10+ ثبت نام نمایند تا نسبت به بررسی مدارک آنها و اعمال قانون جدید کسری خدمت، اقدامات لازم صورت گیرد.

برای اطلاع از جزئیات مربوط به قانون جدید کسری خدمت ایثارگران با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

مراحل کسری خدمت نظام وظیفه

مشمولان خدمت سربازی که شرایط کسری خدمت نظام وظیفه را داشته باشند، می توانند از کسری خدمت نظام وظیفه استفاده نمایند. بدین منظور مشمولان خدمت سربازی باید اطلاع دقیقی از مراحل کسری خدمت نظام وظیفه داشته باشند تا بتوانند در اسرع وقت مدت زمان خدمت سربازی خود را کاهش دهند. هر نوع کسری خدمت نظام وظیفه، مراحل خاص خودش را دارد. برای مثال برای کسری خدمت ایثارگری، شما به ارگان صادر کننده ی کارت ایثارگری مراجعه کرده و با توجه به مدت حضور پدر در جبهه و یا درصد جانبازی پدر، به شما نامه ی کسری خدمت می دهند و برای بقیه ی کسری های خدمت نظام وظیفه، راه حل های خاص خود را باید طی نمایید.

در انتها پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل کسری خدمت نظام وظیفه و اخبار مرتبط با آن و اخبار جدید نظام وظیفه، در کانال تلگرام خانه ی مشاوره عضو شوید.

برای اطلاع از مراحل ثبت نام کسری خدمت ایثارگران با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

سؤالات متداول نظام وظیفه

 • نحوه دریافت معافیت تحصیلی چگونه است؟
 • نحوه دریافت انواع معافیت های پزشکی و کفالت چگونه است؟
 • کسر خدمت سربازی شامل چه کسانی می شود؟
 • نحوه احضار به خدمت سربازی و مراحل اعزام به خدمت چیست؟
 • برگه سبز و برگه سفید چیست؟
 • خرید خدمت سربازی برای مشمولین غائب و غیر غایب چگونه است؟

برای دریافت پاسخ تمام سؤالات مربوط به خدمت سربازی با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر، شما را راهنمایی می کند:

 • قانون جدید کسری خدمت ایثارگران،مشاوره معافیت سربازی ایثارگران
 • مرحله اول ثبت نام قانون جدید کسری ایثارگران، مشاوره ثبت نام مرحله دوم قانون جدید کسری ایثارگری
 • مشاوره تلفنی اعلام نتایج قانون جدید کسری خدمت و قوانین مرتبط با آن توسط  مشاورین مرکز
 • پاسخ به سؤالات شما  برای دریافت کسری ایثارگری، دریافت معافیت سربازی ایثارگری سال 97

تماس با مشاور