کسری خدمت جانبازی

  • کسری خدمت جانبازی، کسری خدمت سربازی جانبازی، کسری خدمت جانبازی پدر
  • شرایط کسری خدمت جانبازی، شرایط کسری خدمت سربازی جانبازی پدر
  • مراحل کسری خدمت سربازی، مراحل کسری خدمت سربازی جانبازی پدر
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول کسری خدمت جانبازی و اخبار جدید مرتبط با نظام وظیفه

شرایط کسری خدمت جانبازو فری(خانواده و فرزندان جانبازان)

مشمولان خدمت سربازی که پدر آن ها در جبهه و 8 سال دفاع مقدس، جانباز شده است، می توانند از کسری خدمت جانبازی پدر استفاده نمایند. بدین منظور مشمولان باید شرایط کسری خدمت جانبازی را داشته باشند که در این صورت، با توجه به درصد جانبازی پدر، کسری خدمت بر فرزندان مشمول خدمت سربازی تعلق می گیرد که بدین منظور، افرادی که بین 5 تا 10 درصد جانبازی داشته باشند، 2 ماه کسری خدمت جانبازی به فرزندان مشمول خدمت سربازی آن ها تعلق می گیرد. بنابراین پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از شرایط کسری خدمت جانبازی پدر و اخبار جدید مرتبط با آن از مشاوره ی تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا در اسرع وقت، کسری خدمت جانبازی را دریافت نمائید.



مراحل کسری خدمت جانبازی(خانواده و فرزندان جانبازان)

مشمولان خدمت سربازی که شرایط کسری خدمت جانبازی پدر را داشته باشند، می توانند جهت دریافت کسری خدمت جانبازی، اقدام نمائید. بدین منظور، ابتدا باید پدر مشمول خدمت سربازی، کارت ایثارگری و جانبازی را داشته باشد و با توجه به درصد جانبازی که به پدر مشمول خدمت سربازی تعلق می گیرد، مشمولان خدمت سربازی می توانند از سازمان مربوطه، نامه ی جانبازی پدر را دریافت نموده و سپس برای دریافت کسری خدمت جانبازی پدر اقدام نمایند. مشمولان خدمت سربازی باید توجه داشته باشند که برای کسری خدمت جانبازی پدر، می توانند قبل از اعرام به خدمت، اقدام نمایند و هم در حین خدمت سربازی، اقدام به دریافت آن نمایند. در انتها پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل کسری خدمت سربازی جانبازی پدر و اخبار مرتبط با آن و همچنین اخبار جدید نظام وظیفه در کانال تلگرام خانه ی مشاوره عضو شوید.



برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کسری خدمت جانبازی(خانواده و فرزندان جانبازان) میتوانید در کانال خانه مشاوره عضو شوند.

خانه ی مشاوره در موضوعات زیر شما را ر اهنمایی می کند:

  • کسری خدمت جانبازی پدر، کسری خدمت سربازی جانبازی پدر، نحوه ی محاسبه ی کسری خدمت جانبازی پدر
  • شرایط کسری خدمت سربازی جانبازی پدر، مرحل کسری خدمت سربازی جانبازی پدر
  • مشاوره تلفنی شرایط کسری خدمت جانبازی پدر، مشاوره ی تلفنی مراحل کسری خدمت جانبازی پدر
  • و هر سؤالی که پیرامون کسری خدمت جانبازی پدر و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مرتبط با نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور