کسری خدمت ایثارگری

  • کسری خدمت ایثارگری، کسری خدمت ایثارگران، کسری خدمت ایثارگری پدر
  • شرایط کسری خدمت ایثارگری، شرایط کسری خدمت ایثارگری پدر مشمولان خدمت سربازی
  • مراحل کسری خدمت ایثارگری، مراحل کسری خدمت ایثارگری پدر مشمولان خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول کسری خدمت ایثارگری و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط کسری خدمت ایثارگری(خانواده ایثارگران-فرزندان ایثارگران)

مشمولان خدمت سربازی که پدر آن ها آزاده بودند و یا سابقه حضور در جبهه در طول 8 سال جنگ تحمیلی داشته و یا در مدت حضور در مناطق عملیاتی، جانباز شده، می توانند جهت کسری خدمت ایثارگری اقدام نمایند. طبق قانون جدید ایثارگری به مدت 5 سال و سالیانه 20000 نفر شامل قوانین جدید شده و میتوانند از معافیت و کسری ایثارگری استفاده نمایند. پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مدت کسری خدمت فرزندان ایثارگر و آگاهی کامل از شرایط کسری خدمت ایثارگری، از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا بتوانید در اسرع وقت، کسری خدمت ایثارگری را دریافت نمائید.مراحل کسری خدمت ایثارگری(خانواده ایثارگران-فرزندان ایثارگران)

مشمولان خدمت سربازی که شرایط کسری خدمت سربازی را داشته باشد، باید اطلاق دقیقی از مراحل کسری خدمت ایثارگری، داشته باشند تا بتوانند در اسرع وقت، کسری خدمت ایثارگری را دریافت نمایند، مشمولان خدمت سربازی، با توجه مدت کسری خدمت ایثارگری پدر، می توانند قبل از اعزام به خدمت و یا در بین خدمت سربازی اقدام به دریافت کسری خدمت ایثارگری نمایند. مشمولان خدمت سربازی توجه داشته باشند که حتماً باید سازمان مربوطه مدت حضور پدر مشمول در منطقه ی عملاتی در جبه و یا درصد جانبازی پدر مشمول و یا اسارت پدر مشمول خدمت را تأیید نماید و سپس مراحل بعدی را طی نمایند. در انتها پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل کسری خدمت ایثارگری و اخبار مرتبط با آن در کانال تلگرام نظام وظیفه خانه ی مشاوره عضو شوید.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کسری خدمت ایثارگری(خانواده ایثارگران-فرزندان ایثارگران) میتوانید در کانال خانه مشاوره عضو شوند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  1. کسری خدمت ایثارگری، کسری خدمت ایثارگری پدر، کسری خدمت ایثارگران
  2. شرایط کسری خدمت ایثارگری، مراحل کسری خدمت ایثارگری، مراحل کسری خدمت ایثارگری پدر
  3. مشاوره تلفنی شرایط کسری خدمت ایثارگری، مشاوره تلفنی مراحل کسری خدمت ایثارگری
  4. و هر سؤالی که پیرامون کسری خدمت ایثارگری و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور