نرم افزار تخمین رتبه کنکور تجربی

  • نرم افزار تخمین رتبه کنکور تجربی ، رتبه و تراز قبولی کنکور
  • ثبت نام داشنگاه بدون کنکور تجربی ، رشته های بدون کنکور رشته تجربی 
  • میزان پذیرش کنکور تجربی ، نرم افزار انتخاب رشته کنکور تجربی
  • مشاوره تلفنی و پاسخگویی به سؤالات شما در ارتباط با کنکور تجربی

داوطلبان پس از آزمون کنکور تجربی وارد مرحله ی دیگری به نام انتخاب رشته کنکور تجربی می شود که به مراتب مهم تر از آزمون کنکور می باشد. داوطلبان پس از آزمون فرصت یک ماه تا اعلام نتایج نهایی کنکور باقیست تا بتوانند اطلاعات لازم و کافی را در ارتباط با انتخاب رشته کنکور تجربی بدست آورند. همچنین می توانند با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه ی کنکور تجربی با توجه به درصد دروس احتمالی خود، رتبه ی خود را تخمین زنند. و با توجه به کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته، احتمال قبولی خود را در کنکور تجربی بررسی نمایند. داوطلبان می توانند از مشاوران کنکور مرکز راهنمایی گرفته و ایشان با توجه به درصد دروس شما رشته و گرایش هایی را که امکان پذیرفته شدن در آن ها را دارید معرفی نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشورت می دهد:

  • نرم افزار تخمین رتبه کنکور تجربی ، زمان انتخاب رشته کنکور تجربی
  • لیست رشته های کنکور تجربی ، مشاوره شغلی کنکور تجربی 
  • زمان تکمیل ظرفیت کنکور تجربی ، مشاوره ادامه تحصیل کنکور تجربی
  • مرکز مشاوره تلفنی و پاسخگویی به سؤالات کنکور شما
تماس با مشاور