نرم افزار انتخاب رشته 

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری، مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری، انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری
 • نرم ا فزار انتخاب رشته کنکور، نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد
 • بررسی احتمال قبول شدن شما در رشته و دانشگاه مورد نظرتان بر اساس نتایج سال های گذشته داوطلبین کنکور سراسری و آزاد
 • سال گذشته با رتبه ی شما چه رشته و چه دانشگاهی قبول شده اند؟ بر اساس کارنامه های سال گذشته به کمک نرم افزار انتخاب رشته کنکور

 

آیا می دانید اگر در کنکور رتبه ی خیلی دور از انتخاب را داشته باشید (چه عالی – چه متوسط – چه بد) تنها راهی که می توانید به بهترین شکل به نتیجه ی بهتری برسانید، انتخاب رشته می باشد. به این شرط که با مشورت متخصصی این امر ِمهم می باشد. با یک انتخاب رشته ی صحیح می توان دانشگاه و رشته ای را بر روی صفحه ی مانیتور سازمان سازمان سنجش در زمان اعلام نتایج انتخاب رشته ببینید که شاید کمتر از 10% احتمال احتمال حضور خود را در این رشته و دانشگاه می دیدید. آن هم با این رشته دور از انتظار!!؟ تمامی این نکات و ریزبینی های گفته شده در ابتدا که سریعاً سر موضوع اصلی رفتیم به این دلیل بود که با انتخاب رشته ی صحیح و کارشناسی شده شما می توانید به هدف اصلی و در نظر داشته خودتان هر چه صحیحی تر برسید. انتخاب رشته بسیار اهمیت بالایی خواهد داشت. در زندگی هر دانش آموز  به این دلیل که شغل آینده شما را تعیین خواهد کرد که هر روز ساعت ها را در این زمینه مشغول تحصیل هستید و زمان زیادی را در آینده از این علم برای بکارگیر معشیت خود استفاده خوهد کرد. پس در نتیجه برای این بخش از امتحان مهم ورودی در بخش علمی تحصیلی توجه دقیق و بخصوص را داشته باشید و با تمام تمرکز این مهم را صورت پذیرفت. در نهایت لازم است بیان کنیم که کنکور سراسری بعد از فار غ التحصیل شدن و گرفتن مدرک دیپلم، این مرحله یکی از مهم ترین مراحل تعیین تمامی تذکرات و نکات توضیح داده شده در بالا می باشد.

نرم افزار انتخاب رشته ی مجازی کنکور:

مجموعه ای از برنامه های  رایانه ای طراحی شده توسط گروهی تخصصی در علوم کامپیوتری که انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم رایانه ای را بر عهده دارد را نرم افزار بیان می کند.

باین تعریف کرد در بالا بیان شد می توان بیان کرد که نرم افزار انتخاب رشته ی مجازی کنکور می تواند شما داوطلبین کنکور سراسری را در شناخت صحیح تر و سریع تر رشته و دانشگاه های مناسب با توجه به رتبه ی ارائه داده شده به این نرم افزار که توسط شما صورت می گرد برای پیدا کردن رشته و دانشگاه مورد علاقه خود زودتر اقدام کنید و جلوتر از رقیب ها و هم ترازهای خود برای کلیه انتخاب رشته صحیح و دقیق برای کنکور سراسری قرار بگیرید.

همان طور که مقدمات نرم افزار انتخاب رشته ی مجازی کنکور سراسری را در شناخت صحیح تر و سریع تر رشته و دانشگاه های مناسب با توجه به رتبه ی ارائه داده شده به این نرم افزار که توسط شما صورت می گیرد برای پیدا کردن رشته و دانشگاه مورد علاقه خود زودتر اقدام کنید و جلوتر از رقیب ها و هم تراز های خود برای یک انتخاب رشته ی صحیح و دقیق برای کنکور سراسری قرار بگیرید.

همان طور که مقدمات نرم افزار انتخاب رشته ی مجازی کنکور سراسری در بالا بیان شد می توانیم کارایی این نرم افزار حیاتی را این طور بیان کنیم که این نرم افزار که توسط گروه تخصصی واحد نرم افزار خانه مشاوره طراحی شده با توجه به رتبه ای که شما به این نرم افزار ارائه می دهید، رشته ها و دانشگاه هایی را که امکان پذیرش را با این رتبه دارند با توجه به اولویت های رشته ای و دانشگاهی و با توجه به رتبه های قبولی و پذیرش شده در سال پیش، دانشگاه ها برای شما معلوم و مشخص می کند . حتی شما داوطلبین این امکان را دارید که بدانید، رشته ها و دانشگاه ای مورد نظر شما و هدف شما، چه رتبه و تراز را پذیرش خواهند کرد.

رتبه و تراز لازم برای قبولی در کنکور سراسری و دانشگاه آزاد                                             

در این فیلد دو موضوع رتبه و تراز بیان خواهد شد که بسیار برای رسیدن به رشته و دانشگاه مورد نظر شما حائز اهمیت می باشد به طوری که شما قطع به یقین بدانید با این ربه و تراز می توانید یک رشته و دانشگاه معتبر، متوسط و یا در سطح پایین پذیرش شوید. همچنین در این فیلد چند رتبه و تراز را بیان خواهیم کرد و برخی از درصدهای این تراز و رتبه ها را نیز بیان می کنیم تا بدانید هر رتبه و تراز ذکر شده با چه درصدهایی توانسته این رتبه و درصد را بدست آرود. لذا برای هر رشته مورد امتحان در کنکور سراسری که شامل : ریاضی –تجربی – انسانی – زبان و هنر می باشد. چد رتبه و تراز و برخی از درصد های را بیان می کنیم که به صورت جدول در زیر می توانید مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این رتبه و تراز ها نیز دانشگاه پذیرش شده را نیز بیان خواهیم کرد.

1) رشته ی ریاضی:

رتبه های کشور و سهیمه همراه با تراز

1- رشته ریاضی

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
8021 2 1 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
8040 45 29 منطقه 1 دختر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
8013 49 32 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7799 52 34 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7872 54 36 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7714 56 38 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7841 57 39 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7798 62 44 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7805 66 47 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
8184 67 48 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7916 71 50 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7303 94 65 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7458 97 68 منطقه 1 دختر اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
8021 101 70 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7225 112 77 منطقه 1 پسر تهران دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه
7329 120 81 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7751 131 88 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7464 134 91 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7684 140 96 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7885 142 97 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7533 182 117 منطقه 1 دختر تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7382 197 127 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7134 211 136 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7314 213 138 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
6953 267 172 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
7108 275 178 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
7099 307 195 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7321 325 205 منطقه 1 پسر اصفهان مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
7331 344 216 منطقه 1 پسر مشهد مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
7328 363 228 منطقه 1 پسر تهران مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
7532 379 237 منطقه 1 دختر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
6838 401 247 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
7014 420 262 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
6759 440 277 منطقه 1 پسر تبريز مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
7223 455 287 منطقه 1 پسر تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه
6745 463 291 منطقه 1 دختر مشهد مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
6793 478 300 منطقه 1 پسر شيراز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه
6802 488 306 منطقه 1 پسر بهارستان مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

 

2) رشته تجربی:

رتبه ها، ترازهای کشوری و منطقه ای + نام دانشگاه و شهر  (رشته تجربی)

رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
3 1 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
24 9 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
50 20 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال اول
101 37 منطقه 1 پسر تهران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال اول
141 48 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
171 58 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
217 73 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه-نيمسال اول
269 96 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
292 110 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
329 119 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال اول
364 137 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم
408 152 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
473 171 منطقه 1 دختر مشهد دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه
514 188 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه-نيمسال دوم
550 200 منطقه 1 دختر تبريز دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه
791 300 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال اول
825 310 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه-نيمسال دوم
887 331 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول
945 348 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / روزانه
1020 364 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه
1053 379 منطقه 1 دختر تهران داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه
1077 388 منطقه 1 پسر تبريز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي زنجان / روزانه
1108 401 منطقه 1 دختر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه-نيمسال دوم
1150 415 منطقه 1 پسر شيراز دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه
1184 427 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم
1234 443 منطقه 1 دختر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال اول
1262 456 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج / روزانه-نيمسال دوم
1298 471 منطقه 1 پسر تهران پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه
1366 488 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت / روزانه-نيمسال دوم
1400 499 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي يزد / روزانه
1406 501 منطقه 1 دختر تهران دندانپزشکي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه
1492 531 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه
1537 546 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه
1580 557 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اروميه / روزانه-نيمسال دوم
1651 586 منطقه 1 پسر اصفهان دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه
1674 595 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه
1722 612 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي فسا / روزانه
1768 630 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه
1865 663 منطقه 1 پسر مشهد داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي مشهد / روزانه

 

3) رشته انسانی : رتبه ای کشوری و منطقه ای + ترازها – نام دانشگاه  و شهر

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
8148 3 2 منطقه 1 دختر تهران مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه
8220 6 4 منطقه 1 پسر مشهد کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه
7694 39 25 منطقه 1 دختر تهران حقوق / دانشگاه تهران / روزانه
7654 45 30 منطقه 1 پسر تهران حقوق / دانشگاه تهران / روزانه
7823 51 34 منطقه 1 دختر تهران حقوق / دانشگاه تهران / روزانه
7741 54 35 منطقه 1 پسر تهران حقوق / دانشگاه تهران / روزانه
7786 58 38 منطقه 1 پسر تهران حقوق / دانشگاه تهران / روزانه
7440 59 39 منطقه 1 پسر مشهد کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه
7728 61 41 منطقه 1 دختر تهران حقوق / دانشگاه تهران / روزانه
7306 79 48 منطقه 1 پسر تهران کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه
7664 81 50 منطقه 1 دختر اصفهان حقوق / دانشگاه تهران / روزانه
7791 95 56 منطقه 1 دختر تهران روانشناسي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه
7099 116 68 منطقه 1 پسر تهران حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه
7885 116 68 منطقه 1 دختر تهران حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه
7349 156 91 منطقه 1 دختر اصفهان حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه
7610 172 98 منطقه 1 دختر اصفهان روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه
7159 176 100 منطقه 1 دختر شيراز روانشناسي / دانشگاه شيراز / روزانه
6993 178 102 منطقه 1 دختر تهران حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه
6939 193 108 منطقه 1 پسر اصفهان روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه
7556 206 117 منطقه 1 دختر تهران مديريت مالي / دانشگاه تهران / روزانه
7468 218 124 منطقه 1 دختر تهران حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه
7505 228 129 منطقه 1 پسر مشهد کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه
7189 239 134 منطقه 1 پسر تهران کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه
7126 241 136 منطقه 1 دختر تهران روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه
6868 242 137 منطقه 1 دختر شيراز حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه
7379 252 143 منطقه 1 پسر تهران حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه
7107 264 148 منطقه 1 دختر تهران حقوق / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه
7307 265 149 منطقه 1 پسر تهران کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه
6559 300 166 منطقه 1 پسر اصفهان علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه
7154 313 172 منطقه 1 دختر تهران روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه
6883 327 180 منطقه 1 دختر تهران فلسفه / دانشگاه تهران / روزانه
7230 335 183 منطقه 1 دختر تهران حقوق / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه
7159 357 190 منطقه 1 دختر مشهد اموزش ابتدايي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد / تربيت معلم-بومي استان خراسان رضوي
6745 359 191 منطقه 1 دختر تهران حقوق / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه
6961 371 196 منطقه 1 دختر اصفهان روانشناسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه
6533 405 207 منطقه 1 پسر اصفهان حقوق / دانشگاه اصفهان / روزانه
6134 411 212 منطقه 1 دختر تهران فقه ومباني حقوق اسلامي / دانشگاه تهران / روزانه
7035 420 217 منطقه 1 دختر مشهد حقوق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه
6010 422 219 منطقه 1 پسر مشهد روانشناسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

 

4) رشته هنر:

رتبه ها کشوری و منطقه ای + ترازها + نام دانشگاه + شهر

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
6283 6 5 منطقه 1 دختر اصفهان طراحي صنعتي / دانشگاه تهران / روزانه
6967 13 11 منطقه 1 دختر اصفهان سينما / دانشگاه هنر / روزانه
5907 33 25 منطقه 1 دختر تهران اهنگسازي / دانشگاه هنر / روزانه
6080 80 55 منطقه 1 دختر كرج ارتباطتصويري / دانشگاه هنر / روزانه
6126 101 74 منطقه 1 پسر تهران طراحي صنعتي / دانشگاه تهران / پرديس خودگردان
6431 148 105 منطقه 1 دختر تبريز ادبيات نمايشي / دانشگاه هنر / روزانه
6617 179 123 منطقه 1 دختر اصفهان نقاشي / دانشگاه هنر / روزانه
5677 184 126 منطقه 1 دختر تهران طراحي پارچه / دانشگاه هنر / روزانه
5522 230 156 منطقه 1 دختر تهران بازيگري / دانشگاه هنر / روزانه
5605 234 158 منطقه 1 دختر تهران طراحي صنعتي / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه
5632 263 176 منطقه 1 دختر شهر قدس ارتباطتصويري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه
6087 290 188 منطقه 1 پسر شيراز نوازندگي موسيقي جهاني / دانشگاه هنر / روزانه
5502 341 216 منطقه 1 پسر تهران سينما / دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي
6455 414 260 منطقه 1 دختر اصفهان طراحي صنعتي / دانشگاه هنراصفهان / روزانه
5258 468 288 منطقه 1 دختر شيراز فرش / دانشگاه هنر / روزانه
5486 491 300 منطقه 1 دختر مشهد بازيگري / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه
5775 529 314 منطقه 1 دختر تهران طراحي صحنه / دانشگاه هنر / شبانه
5279 620 369 منطقه 1 دختر اصفهان صنايع دستي / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه
5440 1114 630 منطقه 1 پسر تهران ارتباطتصويري / دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي
5153 1280 710 منطقه 1 دختر اصفهان صنايع دستي / دانشگاه کاشان / روزانه
5398 1350 742 منطقه 1 دختر تهران ارتباطتصويري / دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي / روزانه
5086 1389 761 منطقه 1 دختر شيراز طراحي صنعتي / دانشگاه سمنان / روزانه
4625 1551 838 منطقه 1 دختر تهران نقاشي / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي
5719 1565 841 منطقه 1 دختر شيراز طراحي صنعتي / دانشگاه سمنان / روزانه
5147 1596 858 منطقه 1 پسر كرج مرمت واحياي بناهاي تاريخي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه
5480 1745 929 منطقه 1 پسر تهران نقاشي / دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / غيرانتفاعي
5065 1752 934 منطقه 1 دختر شيراز کتابت ونگارگري / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه
5183 1940 1019 منطقه 1 دختر اصفهان اموزش ارتباطتصويري / دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران / تربيت معلم-بومي استان اصفهان
5301 1968 1033 منطقه 1 دختر شيراز ارتباطتصويري / دانشگاه يزد / روزانه
4538 3898 1830 منطقه 1 دختر مشهد طراحي لباس / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي
4956 4073 1899 منطقه 1 دختر شيراز صنايع دستي / دانشگاه شهرکرد / روزانه
5018 4261 1969 منطقه 1 پسر تهران سينما / موسسه غيرانتفاعي سپهر-اصفهان / غيرانتفاعي
5003 4409 2025 منطقه 1 دختر مشهد نقاشي / دانشگاه نيشابور / روزانه
4844 6310 2734 منطقه 1 دختر رباط كريم نقاشي / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي
4803 6549 2819 منطقه 1 دختر تهران ارتباطتصويري / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي
4684 6758 2893 منطقه 1 دختر مشهد نقاشي / دانشگاه نيشابور / روزانه
5395 7232 3085 منطقه 1 دختر شيراز نقاشي / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه
4860 10485 4111 منطقه 1 دختر تبريز بازيگري / دانشگاه زابل / روزانه
4598 10875 4237 منطقه 1 دختر اصفهان فرش / دانشگاه شهرکرد / روزانه
4534 12273 4681 منطقه 1 دختر تهران صنايع دستي / دانشگاه سمنان / روزانه
4532 12540 4766 منطقه 1 دختر تهران طراحي پارچه / دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران / غيرانتفاعي

 

5) رشته زبان: رتبه های کشوری و منطقه ای + تراز ها + نام دانشگاه + شهر

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
7179 272 149 منطقه 1 دختر تهران زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه تهران / روزانه
5945 796 429 منطقه 1 دختر تهران زبان الماني / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه
6611 1704 895 منطقه 1 دختر تهران زبان ايتاليايي / دانشگاه تهران / روزانه
6216 6704 3102 منطقه 1 دختر شيراز زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه
5536 9353 4151 منطقه 1 پسر اصفهان زبان وادبيات فرانسه / دانشگاه اصفهان / روزانه
5791 10757 4654 منطقه 1 دختر مشهد زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد / غيرانتفاعي
6282 12016 5120 منطقه 1 دختر تهران مترجمي زبان انگليسي / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي
5708 12106 5154 منطقه 1 دختر مشهد مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / غيرانتفاعي
5696 12481 5289 منطقه 1 دختر تهران زبان وادبيات ترکي استانبولي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه
5453 14118 5863 منطقه 1 دختر تهران زبان چيني / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه
4761 15095 6203 منطقه 1 دختر تهران زبان روسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه
5292 16303 6603 منطقه 1 دختر شيراز زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه
4925 17137 6890 منطقه 1 دختر تهران زبان روسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه
4903 17285 6940 منطقه 1 دختر تهران مترجمي زبان انگليسي / موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند / غيرانتفاعي
5150 17592 7040 منطقه 1 دختر تهران زبان وادبيات ترکي استانبولي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه
5247 17724 7079 منطقه 1 دختر شيراز مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه جهرم / روزانه
5024 24763 9318 منطقه 1 دختر مشهد زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه نيشابور / روزانه
5024 24763 9318 منطقه 1 دختر مشهد زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه نيشابور / روزانه
5079 26831 9974 منطقه 1 پسر مشهد زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه نيشابور / روزانه
5079 26831 9974 منطقه 1 پسر مشهد زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه نيشابور / روزانه
4579 31451 11359 منطقه 1 دختر مشهد زبان روسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه
4793 32807 11748 منطقه 1 دختر مشهد زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه بيرجند / روزانه
4579 31451 11359 منطقه 1 دختر مشهد زبان روسي / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه
4793 32807 11748 منطقه 1 دختر مشهد زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه بيرجند / روزانه
4793 32807 11748 منطقه 1 دختر مشهد زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه بيرجند / روزانه
4482 41248 14052 منطقه 1 دختر لواسانات مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدلواسانات / پيام نور
4482 41248 14052 منطقه 1 دختر لواسانات مترجمي زبان انگليسي / دانشگاه پيام نوراستان تهران -واحدلواسانات / پيام نور
4448 45598 15204 منطقه 1 دختر مشهد مترجمي زبان انگليسي / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي
4448 45598 15204 منطقه 1 دختر مشهد مترجمي زبان انگليسي / موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد / غيرانتفاعي
میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی در کنکور سراسری و آزاد:

با توجه به بررسی های صورت گرفته می توان این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داد که شناخت کمترین درصد در هر درس برای پذیرش در کلیه رشته خاص تا اندازه دارای اهمیت بوده و همچنین آخرین رتبه ی قبولی در رشته ها، گوناگون تا چه اندازه حائز اهمیت است که شما با توجه به هدف و شرایطی که در پیش خواهید گرفت این موضوع های بسیار مهم را بتوانیند برسی کنیدو نسبت به این موضوعات برنامهریزی قوی و آزمون های آزمایشی صحیح تر را به مرحله ی اجرا برسانید و هدف مورد نظر را صحیح تر بیابید.

رشته ریاضی:

الف) دکتری پیوسته – بیو تکنولوژی

ب) مهندسی برق

ج) مهندسی کامپیوتر

د) مهندسی مکانیک

رشته تجربی:

دکتری پیوسته بیو تکنولوژی

پزشکی

دندانپزشکی

داروسازی

پرستاری

علوم آزمایشگاهی

رشته ی انسانی:

حقوق – روانشناسی – کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی

رشته هنر:

طراحی صنعتی – بازیگری- نقاشی

5- رشته زبان : زبان و ادبیات انگلیسی

دکتری پویسته بیو تکنولوژی / دانشگاه تهران / روزانه

رشته: ریاضی

رتبه در منطقه : 77

رتبه کشوری : 112

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 9 85.4%
عربي 7 74.7%
معارف 8 80%
زبان 9 89.4%
رياضيات 8 79.4%
فيزيك 8 84.5%
شيمي 7 70.5%

 

                                                                              

  1. مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

رشته : رياضي

رتبه در منطقه  948

رتبه کشوری 1555

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 5 53.4%
عربي 7 73.4%
معارف 7 74.7%
زبان 4 44.5%
رياضيات 6 64.3%
فيزيك 7 67.5%
شيمي 4 35.3%

 

.مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه

رشته : رياضي

رتبه در منطقه 172

رتبه کشوری  267

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 7 70.7%
عربي 9 85.4%
معارف 8 84%
زبان 8 83.4%
رياضيات 7 70.4%
فيزيك 8 82.3%
شيمي 6 62.9%

 

مهندسي مکانيک / دانشگاه شيراز / روزانه

رشته :رياضي

رتبه در منطقه  954

رتبه کشوری 1562

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 6 58.7%
عربي 7 68%
معارف 7 73.4%
زبان 9 89.4%
رياضيات 6 60%
فيزيك 5 47.5%
شيمي 5 47.7%

 

 1. دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه

رشته : تجربي

رتبه در منطقه :  130

رتبه کشوری : 355

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 6 64%
عربي 8 78.7%
معارف 9 86.7%
زبان 10 100%
زمين شناسي 1 0%
رياضيات 6 60%
زيست شناسي 8 79.6%
فيزيك 7 65.6%
شيمي 8 75.3%

 

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اردبيل / روزانه

رشته : تجربي

رتبه در منطقه 892

رتبه کشوری 2549

 

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 5 54.7%
عربي 3 33.4%
معارف 8 82.7%
زبان 7 73.4%
زمين شناسي 1 0%
رياضيات 4 42.3%
زيست شناسي 7 74.2%
فيزيك 5 53.4%
شيمي 5 54.3%

 

 1. دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

رشته : تجربي

 

رتبه در منطقه  896

رتبه کشوری  2565

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 9 86.7%
عربي 5 46.7%
معارف 9 89.4%
زبان 5 53.4%
زمين شناسي 1 0%
رياضيات 6 58.9%
زيست شناسي 5 52.4%
فيزيك 5 54.5%
شيمي 6 55.3%

 

 1. داروسازي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه

رشته : تجربي

 

رتبه در منطقه  924

رتبه کشوری 2659

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 8 77.4%
عربي 8 81.4%
معارف 7 70.7%
زبان 6 57.4%
زمين شناسي 1 8%
رياضيات 6 55.6%
زيست شناسي 6 58.6%
فيزيك 6 64.5%
شيمي 5 48.1%

 

 1. پرستاري / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

رشته : تجربي

رتبه در منطقه  6473

رتبه کشوری   22074
نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 6 60%
عربي 4 40%
معارف 8 78.7%
زبان 5 45.4%
زمين شناسي 1 2.7%
رياضيات 3 34.5%
زيست شناسي 3 34.7%
فيزيك 2 21.2%
شيمي 3 27.7%

 

 1. 15. علوم ازمايشگاهي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

رشته : تجربي

رتبه در منطقه 6627

رتبه کشوری22699

 

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 3 33.4%
عربي 4 40%
معارف 4 42.7%
زبان 7 70.7%
زمين شناسي 1 0%
رياضيات 3 28.9%
زيست شناسي 4 35.4%
فيزيك 4 36.7%
شيمي 3 27.5%

 

 1. حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

رشته : انساني

رتبه در منطقه   143

رتبه کشوری   252

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 6 62.7%
عربي 9 90.7%
معارف 7 69.4%
زبان 4 41.4%
رياضي 8 78.4%
اقتصاد 9 91.2%
ادبيات تخصصي 8 80%
عربي تخصصي 7 68.4%
تاريخ وجغرافيا 4 37.8%
علوم اجتماعي 5 48.4%
فلسفه ومنطق 5 53.4%
روانشناسي 7 73.4%

 

 1. روانشناسي / دانشگاه اصفهان / روزانه

رشته :

انساني

رتبه در منطقه   108

رتبه کشوری   193

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 7 72%
عربي 8 78.7%
معارف 6 56%
زبان 8 76%
رياضي 7 68.4%
اقتصاد 6 60%
ادبيات تخصصي 8 78.9%
عربي تخصصي 9 88.4%
تاريخ وجغرافيا 4 43.4%
علوم اجتماعي 4 41.7%
فلسفه ومنطق 5 49.4%
روانشناسي 8 83.4%

 

18.روانشناسی / دانشگاه مدنی آذربایجان _ تبریز / روزانه

 

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 2 22.7%
عربي 3 28%
معارف 4 38.7%
زبان 2 16%
رياضي 1 8.4%
اقتصاد 5 46.7%
ادبيات تخصصي 2 22.3%
عربي تخصصي 2 23.4%
تاريخ وجغرافيا 3 30%
علوم اجتماعي 4 40%
فلسفه ومنطق 2 21.4%
روانشناسي 5 50%

 

19.کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

رشته :

انساني

رتبه در منطقه   129

رتبه کشوری  228

 

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 7 74.7%
عربي 6 61.4%
معارف 8 76%
زبان 3 33.4%
رياضي 4 43.4%
اقتصاد 8 84.5%
ادبيات تخصصي 8 77.8%
عربي تخصصي 7 66.7%
تاريخ وجغرافيا 8 84.5%
علوم اجتماعي 8 83.4%
فلسفه ومنطق 4 44%
روانشناسي 8 75%

 

20.علوم تربيتي / دانشگاه تبريز / روزانه

رشته : انساني

 

رتبه در منطقه  1933  

 رتبه کشوری   5267 

 

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 4 41.4%
عربي 5 46.7%
معارف 7 72%
زبان 1 6.7%
رياضي 1 0%
اقتصاد 7 68.9%
ادبيات تخصصي 5 52.3%
عربي تخصصي 6 56.7%
تاريخ وجغرافيا 4 43.4%
علوم اجتماعي 4 43.4%
فلسفه ومنطق 1 4%
روانشناسي 7 68.4%

 

 1. طراحي صنعتي / دانشگاه تهران / روزانه

رشته : هنر

رتبه در منطقه 5

رتبه کشوری  6

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 6 56%
عربي 2 24%
معارف 9 90.7%
زبان 8 84%
درک عمومی هنر 4 40%
درک عمومی ریاضی و فیزیک 9 92.3%
ترسيم فني 5 53.4%
خلاقيت تصويري 8 83.4%
خلاقيت نمايشي 2 21.7%
خلاقيت موسيقي 2 18.4%
خواص مواد 1 5%

 

22.طراحي صنعتي / دانشگاه سمنان / روزانه

 

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 7 68%
عربي 5 50.7%
معارف 5 46.7%
زبان 7 73.4%
درک عمومی هنر 1 4.5%
درک عمومی ریاضی و فیزیک 2 18.9%
ترسيم فني 1 6.7%
خلاقيت تصويري 4 41.7%
خلاقيت نمايشي 1 -1.6%
خلاقيت موسيقي 1 5%
خواص مواد 1 0%

 

 

 1. بازيگري / دانشگاه هنر / روزانه

رشته :

هنر

رتبه در منطقه   156 

رتبه کشوری   230

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 7 66.7%
عربي 6 64%
معارف 8 77.4%
زبان 8 78.7%
درک عمومی هنر 2 17.8%
درک عمومی ریاضی و فیزیک 3 31.2%
ترسيم فني 1 13.4%
خلاقيت تصويري 3 28.4%
خلاقيت نمايشي 6 55%
خلاقيت موسيقي 4 36.7%
خواص مواد 1 -1.6%

 

 1. نقاشي / دانشگاه نيشابور / روزانه

رشته :

 

هنر

رتبه در منطقه 2025

رتبه کشوری 4409

نام درس چند از 10 درصد
ادبيات فارسي 1 2.7%
عربي 1 0%
معارف 1 9.4%
زبان 2 17.4%
درک عمومی هنر 1 14.5%
درک عمومی ریاضی و فیزیک 1 3.4%
ترسيم فني 1 3.4%
خلاقيت تصويري 4 40%
خلاقيت نمايشي 1 8.4%
خلاقيت موسيقي 1 -1.6%
خواص مواد 1 3.4%

 

 1. زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه تهران / روزانه

رشته : زبان رتبه در

منطقه

149

 رتبه کشوری  272

نام درس چند از 10 درصد
زبان و ادبيات فارسي 5 53.4%
زبان عربي 8 80%
فرهنگ و معارف اسلامي 8 80%
زبان خارجي 10 100%
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني 9 90.5%

 

 1. زبان وادبيات انگليسي / دانشگاه خليج فارس -بوشهر / روزانه

رشته : زبان رتبه در

منطقه

3102

رتبه کشوری : 6704

نام درس چند از 10 درصد
زبان و ادبيات فارسي 4 37.4%
زبان عربي 3 30.7%
فرهنگ و معارف اسلامي 4 44%
زبان خارجي 7 74.7%
زبان تخصصي انگليسي،فرانسه،آلماني 7 68.6%

 

نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری و آزاد:

آیا می دانید با توجه به شرایط مختلف و گرفتن نتایج مختلف در کنکور می توانید چندین دفعه شانس خود را برای پذیرش در کنکور سراسری امتحان کنید و ببینید در شرایط گوناگون تا چه اندازه می توانید در این امر و رفتن به یک رشته و دانشگاه مورد نظر خود موفق باشید. حتی یک پله جلوتر بروید و اینکه نسبت به سال گذشته و نتایج تکمیل ظرفیت و پذیرش رتبه هایی خاص در رشته ها و دانشگاه هایی مختلف شما متوجه بشوید که آیا در این مرحله پذیرش نیز خواهید شد یا خیر؟ برای این کار بسیار مهم می توانید از نرم افزار طراحی شده انتخاب رشته ی مجازی در مرحله ی تکمیل ظرفیت که توسط کارشناسان تخصصی بخش نرم افزار خانه مشاوره طراحی شده است استفاده کامل و صحیح را نمایید. لذا برای آگاهی هر چه بیشتر با این نرم افزار و در مرحله ی تکمیل ظرفیت و آشنایی با رشته های صحیح برای تطبیق با رتبه ی شما می توانید با کارشناسان خانه مشاوره تماس حاصل نمایید.

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور:

اگر در نهایت باز هم نیز نتوانستید در مرحله ی تکمیل ظرفیت مورد پذیرش قرار بگیرید باز نیز هنوز شانس ورود به دانشگاه را نیز دارید که بخشی از این ورود در برخی دانشگاه ها به شرط شرکت در آزمون سراسری بوده و شرط دوم بر اساس ریزنمرات و سوابق تحصیلی شما در دبیرستان خواهد بود و در برخی دیگر از دانشگاه ها نیز بدون احتساب سوابق تحصیلی نیز مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که عموماً در حدود یک ماه بعد از پذیرش دانشگاه ها در مرحله ی پس از تکمیل ظرفیت اعلام خواهد شد که عموماً در بهمن ماه وارد دانشگاه می شوند. همچنین این را باید متذکر می شویم که کارشناسان تخصصی بخش طراحی نرم افزار خانه ی مشاوره با طراحی نرم افزار انتخاب رشته ی مجازی دانشگاه های بدون کنکور با توجه به آخرین سال پذیرش شما می توانید دانشگاه ها و رشته هایی را که امکان پذیرش را دارند بیابید. لذا توصیه می شود برای آشنایی با این نرم افزار و آشنایی با این رشته ها در دانشگاه های مختلف می توانید با کارشناسان خانه مشاوره تماس حاصل نمایید.

 

                                                                  

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد، نرم افزار انتخاب رشته ی مجازی دانشگاه سراسری و آزاد
 • انتخاب رشته ی مجازی کنکور سراسری، راهنمای انتخاب رشته ی کنکور سراسری، مشاوره انتخاب رشته ی تلفنی کنکور سراسری
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاه مورد نظرتان بر اساس کارنامه های سال قبل کنکور سراسری و آزاد
 • با رتبه شما در سال گذشته چه رشته و کدام دانشگاه در کنکورهای سراسری و آزاد قبول شده اند؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی مجازی کنکور سراسری و آزاد در مراحل مختلف آزمون


تماس با مشاور