نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تخصصی انتخاب رشته ارشد، نرم افزار انتخاب رشته کنکور ارشد، انتخاب رشته مجازی ارشد
 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد، نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور سراسری
 • تحلیل و بررسی احتمال قبولی شما داوطلب عزیز در گرایش،‌رشته و دانشگاه مورد نظرتان بر اساس نتایج سال های قبل و گذشته
 • سال گذشته با رتبه ای که شما در نظر دارید و یا در کنکور امسال به دست آورده اید چه رشته و چه دانشگاهی قبول شده اند؟ بر اساس کارنامه های سال گذشته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته کنکور تا چه میزان می توان به اهدافمان نزدیکتر شویم؟!

وقتی یک کنکور خوب یا یک کنکور متوسط و حتی یک کنکور بد و خیلی بد را پشت سر می گذاریم مهم ترین عملکرد برای تکمیل کردن این راه در هر سطحی که گذرانده ایم و با هر علاقه ای که به هر رشته ای داریم می توانیم در مرحله ی انتخاب رشته با افراد و مجموعه های متخصص و با تجربه در همین زمینه شرایطی را فراهم کنیم که دیگر این مرحله ای مهم در زندگی را با دست خالی یا تکمیل نشده، انجام ندهیم. آیا شما داوطلب گرامی کنکور ارشد می دانید که در هر سطحی کنکور را پشت سر گذاشته اید باید یک انتخاب رشته صحیح انجام دهید تا هیچ وقت دیگر نگران نباشید پس با این توضیحات نسبت به انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد و کنکور آزاد کارشناسی ارشد به صورت واضح قابل لمس بود که تا چه اندازه اهمیت دارد.

باید به این نکته هم توجه کرد که مقطع بسیار مهمی را در پیش دارید که با نام تحصیلات تکمیلی خواهد بود و هر چقدر توجه و دقت و ریز بینی در این مرحله از زندگی خود صرف کنید باز نیز کم خواهد بود!!!

نرم افزار انتخاب رشته مجازی کنکور:

نرم افزار شامل مجموعه ای از برنامه های رایانه ای، رویه ها و مستندات است که انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم کامپیوتری را بر عهده دارد و یا بصورت یک ماشین فعال عملکردهای تخصصی خود را دارد. همان طور که از اهمیت انتخاب رشته کارشناسی ارشد آگاه هستید می دانید که اگر حتی کنکور بسیار خوب یا بسیار بد را در زمان امتحان گذرانده باشید می توانید در این مرحله وحتی یک مرحله جلوتر که به کمک نرم افزار انتخاب رشته مجازی کنکور ارشد صورت می پذیر، می توانید یک رشته با گرایش مورد علاقه و همچنین بهترین دانشگاهی که با رتبه شما مطابقت دارد و امکان پذیرش را می دهد، بیابید. لذا برای آمادگی و آشنایی بیشتر و صحیح تر با نرم افزار طراحی شده انتخاب رشته مجازی  می توانید با کارشناسان خانه مشاوره تماس حاصل نمایید. در انتخاب این نرم افزار حتی به شما این امکان را می دهد که با توجه به رشته و گرایش و دانشگاه هایی که در نظر دارید، چه رتبه و ترازی را نیاز خواهید داشت.

رتبه و تراز لازم برای قبولی در کنکور سراسری و آزاد کارشناسی ارشد:

لازم به ذکر است که برای آشنایی با تراز و رتبه لازم نسبت به قبولی در کارشناسی ارشد سراسری و آزاد باید از هر گروه امتحانی در ارشد تنها پر طرفدارترین رشته های هر گروه را بیان کرد و همچنین رشته هایی که متقاضی بیشتری را دارند ذکر خواهیم کرد. همچنین در کنکور وزارت بهداشت و درمان آموزشی پزشکی نیز چند مجموعه ی امتحانی و رتبه های دارای متقاضی بیشتر را در دانشگاه های سراسری و آزاد بررسی خواهیم کرد.

کارشناسی ارشد سراسری و آزاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری:

دارای 6 گروه امتحانی بوده که این گروه های امتحانی با نام های زیر می باشد:

 • گروه علوم انسانی
 • گروه علوم پایه
 • گروهی فنی و مهندسی
 • گروه کشاورزی و منابع طبیعی
 • گروه هنر
 • گروه دامپزشکی

هر کدام از این گروه های امتحانی دارای چندین مجموعه  ی امتحانی با رشته ها و گرایش های مختلف می باشند که به عنوان انتخاب های اصلی برای هر داوطلب با توجه به مدرک کارشناسی آن ها خواهد بود. لازم به ذکر است که برای مقطع ارشد در امتحان وزارت علوم تحقیقات و فناوری دو رشته که رشته ای اول، اصلی و رشته دوم یا نام رشته ی شناور می باشد. هر داوطلب می تواند شرکت کند.

لازم به ذکر است که هر چه بیشتر در ارتباط با رتبه و تراز های پذیرش شده در گروه و رشته ها و گرایش های تحصیلی آگاهی داشته باشیم می توانیم با توجه به توانایی های تحصیلی رشته و دانشگاه مورد نظر خود را درست تر پیدا کنیم و برای رسیدن به پیشرفت بهتر و رسیدن به هدف برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تا بتوانیم صحیح تر به اهداف تحصیلی خود برسیم.

گروه علوم انسانی:

 • مجموعه علوم اجتماعی – علوم تربیتی – مجموعه حقوق – مجموعه مدیریت

مجموعه علوم تربیتی

 

مجموعه حقوق

 

مجموعه مدیریت

 

ج) مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

خیر علاقه مند پیام نور و غیر انتفاعی شماره داوطلب:

 

 نمرات اکتسابی
مجموعه مدیریت نام رشته امتحانی اول: کد رشته امتحانی اول : 1142 نمره به درصد نام درس
1/11 زبان عمومی و تخصصی / انگلیسی
51/67 ریاضی و آمار
سفید تئوری های مدیریت
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب: 56/67 اقتصاد خرد و کلان
نتیجه در دوره های غر روزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره روزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه رتبه کل داوطلب بدون سهمیه رتبه کل داوطلب در سهمیه نمره کل کد ضریب سفید مالیه عمومی و بودجه
مجاز 37743 3368 غیر مجاز 1624 3429 3368 3817 1 سفید مدیریت منابع انسانی
مجاز 9358 1693 غیر مجاز 1058 1728 1693 4306 2 4/44 تحقیق در عملیات
مجاز 38062 778 مجاز 3114 74 778 4296 3 سفید مدیریت مالی
مجاز 41444 2049 مجاز 3006 2091 2049 3900 4 سفید مدیریت تولید
مجاز 17965 1105 مجاز 2109 1130 1105 4221 5 سفید بازاریابی
مجاز 16687 38 مجاز 637 38 38 7857 6 37/78 مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
مجاز 20676 1286 مجاز 2754 1313 1286 4440 7 -2/38 مبانی کارآفرینی
مجاز 16909 2386 غیر مجاز 1742 2429 2386 4035 8 64/29 حسابداری مالی و صنعتی
عدم وجود ظرفیت پذیرش عدم وجود ظرفیت 3789 9 سفید اصول و مبانی نشر
مجاز 9817 726 مجاز 1473 740 726 4764 10 سفید دانش حمل و نقل
مجاز 2295 499 مجاز 1505 510 499 5015 11 سفید دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل
19/75 7- معدل مؤثر: مجاز می باشید 6-وضعیت انتخاب رشته داوطلب

گروه علوم پایه

مجموعه علوم زمین – مجموعه شیمی – مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

الف) مجموعه علوم زمین

 

ب) مجموعه شیمی

اطلاعات رشته امتحانی اول
نمرات اکتسابی 2- شماره داوطلب:

 

نام درس نمره به درصد
زبان عموم و تخصصی 33/33 4- کدر رشته امتحانی :1257               نام رشته امتحانی اول: مجموعه مهندسی شیمی

 

انتقال حرارت 1و2 68/89
ترمودینامیک 25/00 5- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب
مکانیک سیالات 24/44 کد ضریب نمره کل رتبه داوطلب در سهمیه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه نتیجه در دوره روزانه رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره های غیر روزانه
کنترل فرآیند سفید
انتقال جرم و عملیات واحد 1و2 21/67 1 5889 2777 3206 مجاز 273 7119 مجاز
طراح راکتورهای شیمیایی 57/78 6- وضعیت انتخاب رشته داوطلب مجاز می باشید 7- معدل مؤثر: 17/13
ریاضیات / کاربردی – عددی 31/48 *** برای نمایش پاسخ نامه کد رشته 1289 کلیک کنید ***

 

اطلاعات رشته امتحانی دوم
نمرات اکتسابی 2- شماره داوطلب:

 

نام درس نمره به درصد
زبان عمومی و تخصصی 20/00 4- کدر رشته امتحانی :1289               نام رشته امتحانی اول: مهندسی فراوری و انتقال گاز

 

ریاضیات / معادلات دیفرانسیل – ریاضیات / کاربردی عددی 22/22
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1و2 8/33 5- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب:
انتقال حرارت 1و2 85/00 کد ضریب نمره کل رتبه داوطلب در سهمیه آخرین رتبه مجاز سهمیه در دوره روزانه نتیجه در دوره روزانه رتبه داوطلب در دوره های غیر روزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره های غیر روزانه
انتقال جرم 64/44
عملیات واحد 1و2 43/33 1 7027 53 53 58 مجاز عدم وجود ظرفیت پذیرش
مکانیک سیالات 21/67 6- وضعیت انتخاب رشته داوطلب مجاز می باشید 7- معدل مؤثر: 17/13
*** برای نمایش پاسخ نامه کد رشته 1289 کلیک کنید ***

 

ج) مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

گروه فنی و مهندسی:

مجموعه مهندسی برق – مجموعه مهندسی عمران – مجموعه مهندسی مکانیک – مهندسی پلیمر- مجموعه مهندسی مواد و متالوژی – مهندسی نقشه برداری

الف) مجموعه مهندسی برق


ب) مجموعه مهندسی مکانیک

 

 

ج) مجموعه مهندسی مواد متالوژی

د) مهندسی نقشه برداری

گروه کشاورزی و منابع طبیعی :

مجموعه زراعت و اصلاح نباتات – مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی- بیوتکنولوژی کشاورزی

الف) مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

ب) مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی

ج) مجموعه بیو تکنولوژی کشاورزی

گروه هنر:

مجموعه هنر های ساخت و معماری- مجموعه هنر های پژوهشی و صنایع دستی

الف) مجموعه هنر های ساخت و معماری

 

ب) مجموعه هنر های پژوهشی و صنایع دستی


گروه دامپزشکی: بیوشیمی بالینی

الف) مجموعه بیوشیمی بالینی

 

 

!!!با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره، آینده را زودتر ببینید

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی در کنکور سراسری و آزاد:

با توجه به اینکه در مقطع ارشد برخی از دروس در گروه علوم پایه دارای مجوز برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین شرکت در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد و دیگر گروه های آموزشی که شامل مجموعه های گوناگون می باشد، تنها می توانند در آزمون وزارت علوم تحقیقات و فناوری شرکت نمایند. در این part از این متن و موضوع برای هر آزمون و هر گروه آموزشی چند نمونه یا مجموعه امتحانی را بیان خواهیم کرد.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

1- گروه علوم انسانی مجموعه مدیریت

الف) گرایش مدیریت بازرگانی

 

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  20
زبان ریاضی و آمار تئوری اقتصاد تحقیق در عملیات مدیریت اسلامی بازاریابی معدل موثر رتبه
60 36.67 37.78 55 44.44 22.22 80 19.11 1
0 55 47.78 48.33 22.22 55.56 91.11 14.37 9
53.33 60 26.67 31.67 8.89 28.89 64.44 15.73 25
14.44 0 45.56 20 11.11 35.56 84.44 17.38 90
12.22 58.33 20 15 24.44 35.56 51.11 18.29 222
37.78 10 24.44 31.67 0 0 64.44 16.44 412
28.89 10 35.56 30 0 8.89 48.89 14.90 706
7.78 0 32.22 31.67 2.21- 15.56 66.67 14.43 805
11.11 15 11.11 16.67 0 28.89 57.78 15.70 1120
2.21- 26.67 28.89 36.67 0 20 22.22 15.01 2300
0 80 0 40 0 26.67 0 14.57 3348

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت بازرگانی در دوره روزانه: 1624
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت بازرگانی در دوره های غیرروزانه: 37743

ب) گروه مدیریت دولتی

نمونه کارنامه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 21
زبان منابع انسانی ریاضی و آمار تئوری اقتصاد مالیه عمومی مدیریت اسلامی معدل موثر رتبه
65.56 0 60 54.44 38.33 0 6.67 17.66 15
44.44 6.67 70 50 30 0 6.67 15.09 43
0 0 55 47.78 48.33 0 55.56 14.37 107
26.67 0 40 37.78 33.33 0 37.78 14.47 203
54.44 0 58.33 21.11 25 0 0 13.53 332
15.56 0 51.67 31.11 41.67 0 0 15.33 653

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی در دوره روزانه: 1058
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی در دوره های غیر روزانه: 9358

ج) مدیریت صنعتی

نمونه کارنامه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی  22
زبان ریاضی و آمار تئوری مدیریت اسلامی اقتصاد تحقیق در عملیات مدیریت تولید معدل موثر رتبه
55.56 48.33 61.11 37.78 38.33 24.44 46.67 17.72 2
10 51.67 42.22 0 20 22.22 53.33 14.80 63
15.56 51.67 31.11 0 41.67 31.11 0 15.33 166
44.44 8.33 50 0 45 11.11 0 15.40 270
3.32- 41.67 20 24.44 20 33.33 0 15.98 528
10 38.33 42.22 6.67 25 0 0 13.70 1008

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت صنعتی در دوره روزانه: 3114
​آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت صنعتی در دوره های غیرروزانه: 38062

 

د) مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات  IT 
زبان ریاضی و آمار تئوری مدیریت اسلامی اقتصاد تحقیق در عملیات مدیریت تولید بازاریابی معدل موثر رتبه
60 36.67 38 22.22 55 44.44 0 80 19.11 3
32.22 38.33 54.44 22.22 41.67 0 0 82.22 18.83 10
40 46.67 27.78 0 53.33 0 51.11 51.11 1 33
30 23.33 33.33 0 48.33 11.11 0 77.78 15.84 160
0 63.33 34.44 13.33 36.67 6.67 66.67 0 14.16 310
6.67 43.33 57.78 0 36.67 20 28.89 0 13.81 425
52.22 18.33 0 11.11 31.67 4.43- 13.33 31.11 14.29 1056

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در دوره روزانه: 3006
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در دوره های غیرروزانه:41444

ه) مدیریت مالی

نمونه کارنامه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی 
زبان ریاضی و آمار تئوری مدیریت اسلامی اقتصاد مدیریت مالی ریسک و سرمایه گذاری حسابداری مالی و صنعتی معدل موثر رتبه
0 43.33 0 0 50 86.67 55.56 76.19 19.36 2
0 51.67 0 40 56.67 51.11 35.56 80.95 17.61 8
22.22 43.33 5.56 13.33 46.67 28.89 26.67 76.19 14.47 82
0 5 10 4.44 33.33 40 8.89 35.71 13.41 502
52.22 0 38.89 24.44 38.33 0 0 0 14.85 1031
30 53.33 17.78 0 23.33 0 0 0 14 1238

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی در دوره روزانه: 637
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی در دوره های غیر روزانه:16687

 

2- گروه علوم پایه:

الف) مجموعه شیمی گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی

کارشناسی ارشد شیمی (گرایش شیمی فیزیک و آموزش شیمی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی
49 5756 65.52 22.22 33.33 26.67 30
51 5727 52.87 33.33 11.11 51.11 10
59 5491 48.28 37.08 30 30 36
79 5213 47.13 0 64.44 8.89 55.56
91 5147 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22
131 4836 41.38 6.67 25.56 28.89 24.44
133 4828 55.17 10 21.11 27.78 20
275 4205 49.43 21.11 0 30 0
300 4132 31.03 27.78 13.33 24.44 6.67
334 4009 44.83 25.56 0 25.56 3.33
405 3822 47.13 11.11 6.67 13.33 20
529 3620 60.92 0 15.56 20 4
630 3488 17.77 25.05 12.85 22.56 6.67
702 3395 32.18 17.78 26.67 10 -1.1
992 3114 14.94 0 24.44 11.11 16.67
1119 2998 24.14 14.44 17.78 5.56 15.56
1149 2969 33.33 -5.55 -2.21 18.89 7.78
1280 2874 0 11.11 15.56 11.11 2.22
1545 2732 27.59 0 2.22 14.44 0
1722 2650 20.69 12.22 -2.21 5.56 7.78
1923 2571 32.18 0 5.56 7.78 1.11
2645 2342 13.79 3.33 2.22 8.89 8.89
3090 2231 12.46 -1.01 5.56 8.89 1.11
3618 2116 32.18 0 0 0 4.44
4046 2029 28.72 2.22 0 0 1.11
4448 1954 24.14 -1.1 0 -2.21 -5.55
5535 1770 2.3 11.11 0 0 6.67
6783 1560 0 4.44 -1.1 2.22 0

آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه  1545 و آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه   8953

 

گرایش شیمی آلی – شیمی دارویی – شیمی پلیمر و فیتوشیمی

ارشد شیمی (گرایشهای شیمی آلی- شیمی دارویی- شیمی پلیمر و فیتو شیمی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی شیمی تجزیه شیمی معدنی شیمی فیزیک شیمی آلی
11 6946 20.59 15.56 63.33 45.56 63.33
44 5860 47.13 0 64.44 8.89 55.56
53 5581 65.52 22.22 33.33 26.67 30
71 5413 27.59 0 45.56 2.22 62.22
75 5380 48.28 37.08 30 30 36
83 5240 74.67 2.22 45.56 15.66 32.22
102 5076 25.29 23.33 50 33.33 35.56
118 4926 3.87 27.87 27.87 33.4 35.74
140 4754 48.28 2.22 21.11 18.89 33.33
199 4518 21.84 10 18.89 22.22 44.44
205 4499 55.17 10 21.11 27.78 20
215 4457 17 18 37.12 12.24 30
302 4169 6.9 5.56 62.22 0 26.67
451 3816 47.13 11.11 6.67 13.33 20
495 3723 28.74 15.56 18.89 6.67 25.56
519 3667 20.69 7.78 4.44 15.56 31.11
521 3658 31.03 27.78 13.33 24.44 6.67
624 3501 49.43 21.11 0 30 0
697 3381 8.05 11.11 31.11 7.78 21.11
813 3227 26.44 21.11 27.78 8.89 -2.21
846 3190 21.84 0 0 0 32.22
999 3040 60.92 0 15.56 20 4
1020 3027 33.33 11.33 13.33 3.33 13.33
1643 2645 43.68 14.44 -2.21 10 -3.22
2114 2463 26.44 0 0 7.78 7.78
3569 2084 28.72 2.22 0 0 1.11
4413 1919 16.09 6.67 0 6.67 -1.01
5600 1769 9.2 -2.21 4.43 -4.43 0

آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه 846 و آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه 6335

3- گروه فنی و مهندسی : مجموعه مهندسی برق

گرایش الکترونیک

ارشد برق (گرایش الکترونیک )

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک سیستم‌های کنترل خطی الکترو مغناطیس تجزیه و تحلیل سیستم ها
21 7636 50 54.55 42.42 77.78 19.44 0 69.44
44 6980 68.89 23.22 42.42 66.66 0 0 88.88
58 6740 51.11 40 45.45 30.56 16.67 25 58.33
96 6367 5.56 56.67 51.52 69.44 19.44 0 41.67
115 6196 58.89 0 45.45 75 36.36 0 38.89
183 5710 0 53 9.09 61 19 16.68 58
216 5552 0 40 45.45 55.56 0 16.67 41.67
375 4999 0 30 39.39 52.78 0 0 47.22
440 4867 0 26.67 45.45 50 18.18 0 33.33
495 4747 21.11 30 36.36 22.22 18.18 8.33 41.67
552 4629 0 60 33.33 22.22 15.15 0 25
590 4556 0 30 36.36 27.78 36.36 5.56 25
698 4382 23.33 13.33 24.24 44.44 0 8.33 38.89
805 4259 23.33 10 15.15 33.33 15.15 0 52.78
849 4211 38.89 20 24.24 25 0 0 36.11
1010 4025 0 30 21.21 8.33 0 0 66.67
1070 3960 50 30 18.18 11.11 15.15 0 16.67
1144 3900 62.22 6.06 18.18 0 24.24 2.78 30.56
1265 3805 2.22 39.39 30.3 44.44 0 0 0
1437 3664 20 24.24 27.27 13.89 0 0 22.22
1682 3512 10.1 63.64 15.15 0 -6.06 22.22 0
1682 3512 10.1 63.64 15.15 0 -6.06 22.22 0
1916 3391 30 33.33 39.39 11.11 -11.1 8.33 -11.1
2000 3356 0 16.67 33.33 33.56 6.06 0 0
2271 3241 0 0 45.45 30.56 0 0 8.33
2421 3175 25.56 27.27 18.18 0 21.21 0 0

آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه 849 و آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه   5234گرایش قدرت

نمونه کارنامه های ارشد برق سال 95 (گرایش قدرت)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی ماشین های الکتریکی سیستم‌های کنترل خطی الکترو مغناطیس بررسی سیستم‌های قدرت
17 8258 0 63.64 45.45 63.89 27.78 8.33 69.44
22 8109 65.56 45.45 18.18 50 0 33.33 69.44
46 7455 32.22 50 33.33 54.55 24.24 0 61.11
71 7063 50 36.67 27.27 41.67 27.27 0 58.33
91 6800 32.33 6.67 45.45 41.67 45.45 23.89 25
104 6664 0 16.67 54.54 58.33 50 8.33 11.11
156 6343 30 26.67 33.33 41.67 22.22 16.67 38.89
239 5952 5.56 30 24.24 61.11 6.06 0 52.78
290 5733 0 16.67 12.12 55.56 18.18 0 72.22
357 5516 0 45.45 36.36 50 -3.03 0 25
414 5373 0 63.63 15.15 44.44 3.02 0 19
538 5095 0 40 24.24 38.39 6.06 0 33.33
622 4897 13.33 27.27 6.06 72.22 0 0 19.44
724 4730 60 24.04 0 33.33 0 0 33.33
827 4601 63.33 0 18.18 38.89 -3.03 0 16.67
985 3175 25.56 27.27 18.18 8.33 21.21 0 19.44
1030 4366 0 30 36.36 0 36.36 5.56 0
1144 4252 15.56 -9.09 15.55 33.33 27.27 11.11 22.22
1660 3901 30 33.33 39.39 0 -11.1 8.33 0
1840 3800 10.1 63.64 15.15 -11.1 -6.06 22.22 0
1910 3763 -2.21 27.27 15.15 0 27.27 0 22.22
2170 3635 6.67 20 15.15 11.11 27.27 0 -2

آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه 985 و آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه 5019

اطلاع از آخرین رتبه پذیرش شده دانشگاه ها از التهاب پذیرش در کارشناسی ارشد  دانشجو می کاهد

گرایش کنترل

ارشد برق (گرایش کنترل)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک ماشین های الکتریکی سیستم‌های کنترل خطی تجزیه و تحلیل سیستم ها
45 7140 68.89 23.22 42.42 66.66 0 0 88.88
71 6722 51.11 40 45.45 30.56 0 16.67 58.33
86 6580 0 46.67 42.42 52.78 0 12.12 83.33
89 6560 3.33 73.33 45.45 47.47 0 21.21 42.42
148 6123 0 43.33 45.45 5.56 50 3.36 75
261 5633 32 21.01 36 8.38 45 22 38
332 5353 0 40 45.45 55.56 0 0 41.67
405 5153 8.89 26.67 21.21 38.89 11.11 33.33 38.89
557 4877 0 60 33.33 22.22 0 15.15 25
605 4797 0 30 36.36 27.78 0 36.36 25
794 4524 40 26.67 45.45 30.56 11.11 0 13.89
881 4419 36 24 0 21 0 21 55
966 4330 38.89 20 24.24 25 0 0 36.11
1099 4219 0 30 21.21 8.33 0 0 66.67
1213 4119 38.89 30 15.15 11.11 0 -6.06 30.56
1657 3813 -2.21 27.27 15.15 -11.1 0 27.27 44.44
1718 3782 20 24.24 27.27 13.89 0 0 22.22
1888 3682 33.33 0 24.24 27.78 0 0 22.22

آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه 1099 و آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه   5903

گرایش مهندسی پزشکی

ارشد برق (گرایش مهندسی پزشکی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک سیستم‌های کنترل خطی الکترو مغناطیس تجزیه و تحلیل سیستم ها مهندسی پزشکی
82 6559 3.33 73.33 45.45 47.47 21.21 0 42.42 0
121 6212 13.33 50 42.42 61.11 18.18 0 52.78 0
193 5807 0 30 54.54 50 9.09 0 61.11 0
266 5443 0 40 45.45 55.56 0 16.67 41.67 0
303 5316 0 43.33 45.45 5.56 3.36 0 75 0
410 5034 8.89 26.67 21.11 38.78 33.33 11.11 37.21 0
483 4877 0 60 33.33 22.22 15.15 0 25 0
510 4828 0 30 36.36 27.78 36.36 5.56 25 0
613 4626 0 38 54 38 0 0 27 0
823 4345 40 26.67 45.45 30.56 0 0 13.89 0
954 4203 22.22 57.58 18.18 0 27.27 -8.32 19.44 0
1172 3977 -6.66 20 39.39 -11.01 15.15 33.33 44.44 0
1285 3886 53.33 20 6.06 38.39 0 0 11.11 0
1426 3782 20 24.24 27.27 13.89 0 0 22.22 0
1584 3682 33.33 0 24.24 27.78 0 0 22.22 0

آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه   1172   و    آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه   6143

گرایش مکاترونیک

ارشد برق (گرایش مکاترونیک )

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی ریاضیات مدارهای الکتریکی الکترونیک ماشین های الکتریکی سیستم‌های کنترل خطی مدار منطقی و ریزپردازنده‌ها
105 6743 58.89 0 45.45 75 0 36.36 0
116 6597 0 50 45.45 0 55.56 24.24 0
125 6535 0 16.67 54.54 0 58.33 50 0
130 6503 0 10 51 0 58 51 8
258 5911 40 26.67 45.45 30.56 11.11 0 33.33
380 5627 0 46.67 30.03 50 22.22 15.15 0
517 5323 5.56 50 21.21 0 55.56 13.89 0
594 5210 0 60 33.33 22.22 0 15.15 0
632 5159 0 30 36.36 27.78 0 36.36 0
956 4764 6.66 51.27 27.27 0 33.33 3.03 0
1209 4535 0 60 42.42 2.78 0 3.03 5.56
1231 4518 2.22 46.67 15.15 33.33 22.22 -9.09 0

آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه 956 و آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه   5015

 

4- گروه کشاورزی و صنایع طبیعی:

 • مجموعه زیست و اصلاح نباتات
 • گرایش مهندسی اصلاح نباتات

ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات (گرایش مهندسی اصلاح نباتات )

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی زراعت طرح آزمایش های کشاورزی ژنتیک آمار و احتمالات اصلاح نباتات
33 5238 7.78 65.56 64 0 0 0
58 4670 0 61.11 58.67 0 0 0
98 4029 0 10 8 26.67 -4 20
143 3775 2.22 21.11 17.33 25.33 0 2.67
262 3323 0 28.89 0 6.67 32 1.33
334 3148 0 51.11 6.67 0 0 0
552 2856 4.04 47.78 0 0 0 0
922 2495 4.43 42.22 0 0 1.33 0
1253 2237 0 28.89 0 0 0 0

 آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه   3453   و    آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه   14534

گرایش مهندسی زراعت

ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات (گرایش مهندسی زراعت)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی زراعت طرح آزمایش های کشاورزی فیزیولوژی گیاهان زراعی اکولوژی خاک شناسی
3 8914 7.78 65.56 64 56 61.46 40
27 7475 0 61.11 58.67 40 48 34.67
28 7392 26.67 47.78 4 57.33 49.33 48
43 7001 0 51.11 6.67 69.33 46.67 28
91 6058 0 52.22 12 42.67 30.67 24
106 5870 0 36.67 45.33 36 28 29.33
107 5858 0 46.67 14.67 46.67 28 0
211 4550 10 63.33 13.33 22.67 8 5.33
223 4807 0 47.78 0 30.67 20 20
372 4169 0 41.11 5.33 29.33 -2.66 28
505 3793 -5.55 32.22 28 17.33 10.67 8
685 3469 0 38.89 0 12 9.23 0
947 3070 0 28.89 0 1.33 9.33 25.33
1970 1878 2.22 4.44 5.33 1.33 5.33 1.33

آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه   2867   و    آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه   13436

 

گرایش علوم و تکنولوژی بذر

ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات (گرایش علوم و تکنولوژی بذر 34)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی اکولوژی بیوشیمی کنترل و گواهی بذر
61 4793 0 28.89 17.33 29.33 30.67 26.67
84 4539 3.33 33.33 21.33 2.67 8 41.33
115 4294 -4.43 55.54 34.67 29.33 1.33 17.33
129 4174 0 52.22 42.67 30.67 0 4
133 4155 0 44.44 25.33 5.33 2.67 26.67
217 3760 0 38.89 12 9.23 -2.66 36
876 3178 0 28.89 20 0 0 17.33
1578 2028 2.22 4.44 1.33 5.33 -6.66 13.33


آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه  
3567    و    آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه   17643

 

گرایش اکولوژیک

ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات (گرایش اکولوژیک)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی زراعت طرح آزمایش های کشاورزی فیزیولوژی گیاهان زراعی اکولوژی خاک شناسی اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و علف های هرز
2 8916 7.78 65.56 64 56 61.46 40 6.67
10 6166 26.67 47.78 4 57.33 49.33 48 6.67
38 6881 0 51.11 6.67 69.33 46.67 28 0
87 5804 0 52.22 12 42.67 30.67 24 0
88 5796 0 36.67 45.33 36 28 29.33 0
111 5429 0 46.67 14.67 46.67 28 0 0
151 5257 10 63.33 13.33 22.67 8 5.33 0
248 4316 0 60 0 17.33 10.67 26.67 -5.32
389 3845 0 41.11 5.33 29.33 -2.66 28 0
464 3633 -5.55 32.22 28 17.33 10.67 8 6.67
720 3144 0 38.89 0 12 9.23 9.33 0
919 2857 0 28.89 0 20 0 13.33 0
1955 1793 2.22 4.44 5.33 1.33 5.33 1.33

آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه  2275 و آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه   15434

 

5- گروه هنر: مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهر

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی مباحث عمومی شهرسازی ایران مبانی نظری برنامه‌ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری تاریخ شهر و شهرسازی آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی
14 8139 44.44 53.33 44.44 61.33 48
22 7768 18.89 47.78 50 52 64
31 7566 0 70 34.44 61.33 52
63 7053 0.01 50 34 65 64
74 6899 5.36 70 36 58 30
94 6641 0 46.67 42.22 62.67 42.67
133 6268 15.56 45.56 31.11 38.67 54.67
138 6159 15.56 54.44 36.67 36 32
165 5940 0 33.33 27.5 58.87 56.75
177 5841 18.89 42 33.03 37 37
209 5653 5.56 24.44 34.44 56 37.33
262 5297 33.33 44.44 13.33 34.67 17.33
324 4854 12.22 32.22 23.33 32 25.33
419 4431 10 32.22 24.44 20 13.33
476 4205 3.33 24.44 25.56 33.33 6.67
581 3912 33.33 20 21.11 9.33 6.67
632 3770 0 26.67 17.78 26.67 10.67
872 3394 0 17.78 10 33.33 10.67
989 3224 15.56 11.11 13.33 16 10.67
1188 3029 3.33 21.11 15.56 5.33 12
1637 3111 8.05 5.33 12 37.33 0
1740 2552 0 15.56 3.33 16 17.33
1869 2471 0 17.78 11.11 -1.32 6.67
2237 2613 0 4 2.61 13.33 21.33
2880 1970 -1.14 -1.32 20 20 -6.66

 آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه   2237    و    آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه   14489

 

گروه دامپزشکی :

بیوشیمی بالینی

کارنامه های رتبه های تک رقمی بیوشیمی بالینی

رتبه سال آزمون بیوشیمی شیمی عمومی و آلی زیست شناسی زبان میانگین درصدها
1 88-89 94/44 73/61 87/50 51/67 82/68
1 89-90 91/2 63/89 80/56 70 81/34
6 89-90 84/26 61/11 75 62/5 75/23
1 90-91 82/87 38/89 83/33 65 72/64
3 90-91 74/54 45/93 76/39 83/33 71/53
4 90-91 79/17 27/78 88/89 66/67 70/14
12 90-91 81/02 56/94 95/83 0 66
26 90-91 76/85 36/11 72/22 33/33 62
1 91-92 80 71 96 69 79/33
8 91-92 73 40 94 53 67/66
1 92-93 86 81 90 68 82/83

آخرین رتبه پذیرش شده در دوره روزانه   884   و    آخرین رتبه پذیرش شده در دوره های غیر روزانه   4435

 

نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری و آزاد

منظور از تکمیل ظرفیت، تکمیل شدن صندلی ای پر نشده در زمان بعد از تشکیل شدن کلاس های ترم مهرماه، که برای این منظور در اوایل آبان ماه اعلام و ظرفیت ها را با توجه به اعلام دانشگاه ها به سازمان سنجش بیان می کنند که با توجه به صندلی های خالی مانده در هر دانشگاه خواهد بود. این صندلی های خالی یا دانشگاه هایی که ورودی نداشته اند و یا به تعداد کافی نبوده و یا انتخاب شده و عده ای منصرف شده اند رفتن به دانشگاه انتخاب شده خواهد بود. لذا به تمامی داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد توصیه و تأکید خواهد شد که حتماً در اوایل آبان ماه در صورتی که به هر دلیلی وارد دانشگاه نشدید بدین معنا که یا از رشته و یا دانشگاه خود ناراضی بودید و یا در انتخاب رشته صورت گرفته پذیرفته نشده اید بهتر است این تاریخ را در ذهن بسپارید و در اوایل آبان ماه در تکمیل ظرفیت دانشگاه ها  وارد شوید. باید توجه داشته باشید آن دسته از داوطلبینی که در انتخاب رشته شهریورماه پذیرفته شده اند در صورتی که در تکمیل ظرفیت شرکت نمایند، سیستم سازمان تشخیص رشته اولیه و دانشگاه اولیه پذیرفته شده را به طور خودکار حذف خواهد کرد. لذا به این دسته از داوطلبین که در انتخاب رشته شهریورماه پذیرفته شده اند توصیه می شود با دقت بیشتری نسبت به دانشگاه اولیه و رشته اولیه و دانشگاه ها و رشته های ارائه شده در تکمیل ظرفیت و مشورت با مشاورین نسبت به دانشگاه اولیه و رشته اولیه و دانشگاه او رشته های ارائه شده در تکمیل ظرفیت و مشورت با مشاورین و کارشناسان متخصص در این زمینه بهترین گزینه ممکن را انتخاب نمایند و اگر در تکمیل ظرفیت نیاز به شرکت کردن دارند و یا نمی خواهند شرکت کنند و در دانشگاه و رشته اولیه می خواهند حضور یابند بهتر است در دو حالت ممکن باز هم نیز به کارشناسان و مشاورین مربوطه مشورت بگیرند. پس می توان این را بیان کرد که در هر حالتی این مرحله از کنکور برای تمامی داوطلبین به آن دسته که پذیرش و قبول شده اند و آن دسته که پذیرش و قبول نشده اند بسیار مهم خواهد بود.

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور:

داوطلبینی که حتی در تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد پذیرش نشده اند می توانند با کمی صبوری و اطلاعیه های هر دانشگاه در سایت رسمی هر دانشگاه بطور اختصاصی نسبت به پذیرش بدون کنکور با توجه به سوابق تحصیلی دانشجویان در دوران کارشناسی و نسبت به دانشگاه تحصیل کرده در دوران کارشناسی همچنان امید به حضور در دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد باشند. لذا داوطلبینی عزیز کارشناسی ارشد به این بخش همچون بخش تکمیل ظرفیت توجه داشته باشند و برای عملکرد صحیح با کارشناسان تخصصی مشورت نمایند. لازم به ذکر است که برای ثبت نام بدون کنکور در مقطع ارشد نیاز می باشد که به اطلاعیه های دانشگاه ها برای پذیرش بدون کنکور توجه داشته باشید. حتی دانشگاه های برتر کشور نیز با توجه به دانشگاه و سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی در زمانی بعد از اعلام تکمیل ظرفیت و ثبت نام در مرحله ی تکمیل ظرفیت اعلام به پذیرش دانشجو در مقطع ارشد خواهند کرد و اطلاعیه را در سایت رسمی خود خواهند گذاشت. برای آشنایی و توجه به رشته های بدون کنکور کارشناسان تخصصی خانه مشاوره در بخش نرم افزار، طراحی نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد بدون کنکور کارشناسی ارشد بدون کنکور را انجام داده اند که می تواند با توجه به سوابق تحصیلی شما که به این نرم افزار ارائه می دهید، دانشگاه و رشته ها و گرایش هایی که امکان پذیرش را دارید بیاورید و با توجه به هدف خود، بتوانید بهتر تصمیم گیری کنید.انتخاب رشته سراسری و آزاد امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های سراسری و آزاد هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور سراسری و آزاد با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته سراسری و آزاد و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

کارشناسان تخصصی خانه مشاوره در موضوعات زیر مشاوره می دهد:

انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجازی، راهنمای انتخاب رشته ، مشاوره انتخاب رشته تلفنی کارشناسی ارشد کنکور سراسری و آزاد

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور سراسری و آزاد، نرم افزا انتخاب رشته مجازی کارشناسی ارشد

بررسی احتمال قبولی شما داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد در رشته و دانشگاه مورد نظرتان بر اساس کارنامه های سال گذشته داوطلبین پذیرش شده کارشناسی ارشد

آیا به این موضوع فکر کرده اید که با رتبه شما داوطلب سال گذشته در چه رشته ها و گرایش ها و دانشگاههایی امکان پذیرش را داشته اند و در نهایت در کدام رشته، گرایش و دانشگاه پذیرش شده اند؟  با استفاده صحیح از نرم افزار انتخاب رشته مجازی کنکور کارشناسی ارشد این موضوع و سؤال ممکن می شود و قابل اجرا می باشد.

با توجه به تمامی نکات و تذکرات مهم بالا شما داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد کنکور سراسری و آزاد می توانید در هر موضوع و حیطه تخصصی این کنکور و رشته ها و گرایش ها و دانشگاه و دیگر سؤالات ممکن با کارشناسان خانه مشاوره تماس حاصل نمایید.

تماس با مشاور