نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر

  • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر، انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد کامپیوتر

  • انتخاب رشته ارشد آزاد، انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری، انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد کامپیوتر

  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته کامپیوتر

  • بررسی احتمال قبولی شما در رشته کامپیوتر و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

اصلی ترین و مهم ترین گام در انتخاب رشته ی داوطلبان ارشد انتخاب رشته می باشد و داوطلبان پس از کنکور، اعلام نتیجه از سوی سازمان سنجش و آموزش اعلام می گردد. (صدور کارنامه ی اولیه) داوطلبان پس کارنامه ی اویه باید در مرحله ی دوم از ورود به مقطع ارشد یعنی انتخاب رشته شرکت نمایند. انتخاب رشته نیازمند اطلاعات کامل و کافی در زمینه ی دانشگاه ها، نمرات لازم برای قبول شدن در آن ها، نحوه ی گزینش کردن داوطلبان و مسایلی از این قبیل می باشند. بدون شک رسیدن به چنین اطلاعاتی نیازمند هدف هزینه و زمان زیاد می باشد که با توجه به بازه تعریف شده برای انتخاب رشته این امر امکان پذیر نمی باشد. همچنین داوطلبان گذشته در دانشگاه مورد نظر خود در مقطع ارشد نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. با توجه به ادغام شدن آزمون کنکور سراسری و آزاد، انتخاب رشته های این دو دانشگاه کماکان بصورت مجزا و جداگانه از هم برگزار می گردد.

با رتبه کجا قبول میشم؟

یکی از مسائلی که در هنگام انتخاب رشته می تواند چالش فکری را برای داوطلبان ایجاد نماید، محل تحصیل داوطلبان می باشد. در مقطع ارشد با توجه به شرایط متفاوت داوطلبان از جمله شاغل شدن، متاهل شدن و مسایل دیگر، امکان تحصیل در خارج از محل سکونت خود برای آن ها فراهم نمی باشد و اکثر داوطلبان به دنبال تحصیل در محل سکونت خود و یا شهرهای نزدیک به آن می باشند. لذا داوطلبان با مطالعه ی کارنامه ی داوطلبان سال های گذشته مقطع ارشد مهندسی کامپیوتر می توانند اطلاعات لازم را بدست آورند.

 با چه رتبه و در چه رشته ای؟

پس از محل سکونت دیگر نکته ای که می تواند تأمل انگیز باشد. رشته ی مورد تحصیل می باشد. همان طور که می دانید رشته ی نرم افزار دارای گرایش های متعددی می باشد و اینکه در چه گرایشی با چه رتبه ای می توان پذیرفته شد از مسایل مهم در ارتباط با انتخاب رشته ی داوطلب می باشد. داوطلبان با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد می توانند با توجه به رتبه و تراز خود امکان پذیرفته شدن در دانشگاه های مختلف را بررسی نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • بررسی قبولی شما در رشته مهندسی کامپیوتر و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
  • بررسی شانس قبولی شما در رشته مهندسی کامپیوتر
  • مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر ، معرفی رشته مهندسی کامپیوتر و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
  • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد مهندسی کامپیوتر ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد مهندسی کامپیوتر
تماس با مشاور