نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد حسابداری

 • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد حسابداری

  ،انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد حسابداری ، انتخاب رشته ارشد آزاد

 • نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد حسابداری ،انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری،انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد حسابداری
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته حسابداری
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته حسابداری و دانشگاه مورد نظرشما توسط

  نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

 

با رتبه کجا قبول میشم؟

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد حسابداری باید توجه داشته باشند که بر اساس منطق باید انتخاب رشته ی صحیح و دقیق داشته باشند. در صورتی که شما بدانید در سال های گذشته با رتبه ی شما داوطلبان در کدام دانشگاه ها قبول شدند به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید انتخاب محل های دانشگاهی منطقی و معقولانه را بیشتر انتخاب نمایید تا بتوانید در بهترین دانشگاه قبول شوید. شما می توانید از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد حسابداری استفاده نمائید تا بتوانید از آخرین رتبه ی قبولی در هر دانشگاه مطلع شوید و بهترین انتخاب رشته را انجام دهید. توجه داشته باشید که نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد حسابداری اطلاع دقیقی از آخرین رتبه ی قبولی در هر دانشگاه را به شما می دهد و به شما نشان می دهد که در سال های گذشته با رتبه ی شما، داوطلبان در کدام دانشگاه سراسری و آزاد قبول شده اند.

مجموعه حسابداری

محل قبولی دوره تحصیلی قبولی رتبه در زیر گروه 1 رتبه در زیر گروه 2 رتبه در زیر گروه 3
دانشگاه ارومیه روزانه 325 347 354
دانشگاه خوارزمی تهران پردیس خودگردان 1789 1779 1973
مؤسسه غیر انتفاعی رجا – قزوین غیر انتفاعی 2936 2618 2879
دانشگاه علامه طباطبایی تهران پردیس خودگردان 1445 1478 1641
مؤسسه غیر انتفاعی حافظ شیراز غیر انتفاعی 661 634 706

 

 

 با چه رتبه در چه رشته ای؟ 

یکی از نگرانی های داوطلبان کارشناسی ارشد حسابداری، این است که شما با چه رتبه ای در رشته ی حسابداری در دانشگاه های سراسری و آزاد در مقطع کارشناسی ارشد قبول می شوید. شما جهت تحقق این امر می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد حسابداری استفاده نمائید تا بتوانید متوجه شوید که با رتبه ی شما، داوطلبان در سال های گذشته در کدام یک از دانشگاه های سراسری یا آزاد قبول شده اند و یا اینکه در جریان آخرین رتبه ی قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیر انتفاعی، پردیس خودگردان و دانشگاه آزاد قرار بگیرید تا بتوانید انتخاب رشته ی صحیح و مطمئنی داشته باشید.

احتمال قبولی در انتخاب رشته ارشد حسابداری: 

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد حسابداری توجه داشته باشند که شما برای انتخاب رشته ی خود باید تعدادی انتخاب رویایی بزنید ولی اکثر انتخاب محل های دانشگاهی شما باید معقولانه و منطقی باشد تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. بدین منظور شما باید ابتدا متوجه شوید که آخرین رتبه ی قبولی کارشنای ارشد رشته ی حسابداری در دانشگاه مورد نظر شما چند می باشد تا نسبت به انتخاب رشته ی صحیح، اقدام نمائید. جهت تحقق این امر می توانید از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد حسابداری استفاده نمائید تا متوجه شوید احتمال قبولی شما در دانشگاه مورد نظر چقدر می باشد و یک انتخاب رشته ی صحیح و دقیق انجام دهید و در دانشگاه مورد نظرتان قبول شوید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد راهنمای انتخاب رشته ارشد حسابداری کلیک نمایید

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • بررسی قبولی شما در رشته حسابداری و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
 • بررسی شانس قبولی شما در رشته حسابداری توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد حسابداری
 • مشاوره انتخاب رشته ارشد حسابداری ، معرفی رشته حسابداری و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
 • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد حسابداری ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حسابداری
 • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد حسابداری
تماس با مشاور