معرفی ارشد مهندسی پزشکی و گرایش های رشته و کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

  • معرفی ارشد مهندسی پزشکی و گرایش های رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ، بررسی تخصصی رشته مهندسی پزشکی
  • معرفی گرایش های ارشد مهندسی پزشکی، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد مهندسی پزشکی، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
  • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد مهندسی پزشکی
  • ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی پزشکی، انتخاب رشته ارشد مهندسی پزشکی، انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی:

این رشته که یکی از گرایش های مهندسی برق است وقت و تنوع در تشخیص را گسترش داده به طوری که تشخیص یک سری از بیماری های بدون دستگاه ها امکان پذیر نیست و از این طریق علم هندسی کمک شایان توجهی به علم پزشکی کرده است.

گرایش های کارشناسی ارشد  رشته مهندسی پزشکی:

1- گرایش بیو الکتریک:

دانشجویان این رشته با آموزش و تخصص درصدد تجهیز، نگهداری و طراحی دستگاه های پزشکی هستند در واقع مهندسینی هستند که با زمینه های پزشکی نیز آشنایی دارند.

2- گرایش بیومکانیک:

دانشجویان این رشته با بکارگیری مفاهیم مکانیکی در پزشکی نقش بسزایی در ساخت دست یا پای سیبرنتیکی و قلب مصنوعی دارند که برای عملکرد بهتر این اندام ها متخصص بیومکانیک باید در مورد نحوه ی حرکت اندام ها نظر بدهد.

3- گرایش بیومواد:

دانشجویان این رشته با استفاده از بافت های زنده و مواد مصنوعی و کاشت آن ها در بدن انسان آشنا می شوند که با انتخاب مواد صحیح برای کاشت و پیوند در بدن انسان یکی از حساس ترین گرایش های رشته مهندسی پزشکی را از آن خود کرده است.

 دروس و واحد های الزامی و اختیاری رشته مهندسی پزشکی:

گرایش بیو الکتریک

دروس الزامی دروس اختیاری
مدارهای الکتریکی کنترل دیجیتال
آزمایشگاه مدار (1) شبکه های کامپیوتری
الکترونیک (1) خواص مواد مهندسی
آزمایشگاه میکرو پروسسور (1) آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
تکنیک پالس الکترونیک (2)
سینمای کنترل خطی فیلترها و سنتز مدار
آزمایشگاه مدار منطقی دینامیک
مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی مکانیک سیالات
ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب گزارش نویسی فنی
آزمایشگاه الکترونیک (1) کنترل صنعتی
میکرو پروسسور (1) میکرو پروسسور(2)
مخابرات آنالوگ و دیجیتال الکترومغناطیس
حفاظت الکترونیکی در سیستم های بیمارستانی الکترونیک صنعتی
اندازه گیری الکترونیکی بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی
تجزیه و تحلیل سیستم ها جبر خطی
سمینار مقدمه ای بر رباتیک
پروژه ترمودینامیک و انتقال حرارت
پدیده های بیو الکتریکی

 

گرایش بیو مکانیک

دروس الزامی دروس اختیاری
ریاضیات پیشرفته (1) تحلیل حرکت بدن انسان
مکانیک محیط های پیوسته (1) بیومکانیک پیشرفته
ابزار دقیق پزشکی مدلسازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی
بیومکانیک عمومی روش محاسبات عددی پیشرفته
فیزیولوژی آناتومی (1) و (2) ( جبرانی) طراحی سیستم های کنترلی
الکترونیک کاربردی و آزمایشگاه (جبرانی) سینماتیک و دینامیک ربات ها
آشنایی با تجهیزات پزشکی و کار آموزی (جبرانی) اجزاء محدود
اعضا و اندام های مصنوعی
مکاترونیک
بیومکانیک شغلی

 

گرایش بیومواد

دروس الزامی دروس اختیاری
ترمودینامیک تجزیه و تحلیل سیستم ها
شیمی عمومی (1) و (2) کنترل سیستم های خطی
خواص مواد مهندسی مهندسی سیستم های کنترل رهایش مواد بیولوژیکی
مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در پزشکی صدمات استخوانی
پدید های نفوذ، انتقال جرم و انتقال حرارت فیزیک بیومتریال
فرآیند شکل دهی و ساخت بیومتریال ها نگرش سیستمی و مهندسی سیستم
پروتزهای بیومتریال مبانی علوم و تکنولوژی پلیمرها
کارگاه آزمونهای بیولوژیکی استانداردهای بیومتریال
شیمی آلی و آزمایشگاه اصول فیزیوتراپی
مکانیک سیالات وسایل یکبار مصرف پزشکی
بیوشیمی
دینامیک و ارتعاشات در مهندسی پزشکی

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • معرفی رشته ارشد مهندسی پزشکی، معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، گرایش های ارشد مهندسی پزشکی
  • معرفی منابع کنکور ارشد مهندسی پزشکی، ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی پزشکی
  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، مشاوره انتخاب رشته تلفنی
  • انتخاب رشته ارشد مهندسی پزشکی، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، معرفی منابع استاندارد ارشد مهندسی پزشکی
  • و هر سؤالی پیرامون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور