معرفی ارشد مهندسی برق و گرایش های رشته و کارشناسی ارشد مهندسی برق

 • معرفی ارشد مهندسی برق و گرایش های رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق ، بررسی تخصصی رشته مهندسی برق
 • معرفی گرایش های ارشد مهندسی برق ، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد مهندسی برق ، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد مهندسی برق
 • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی برق ، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد مهندسی برق
 • ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی برق ، انتخاب رشته ارشد مهندسی برق ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق

معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق:

دانشجویان این رشته به مطالعه و بررسی کاربردهای مرتبط با الکترونیک، الکترومغناطیس و الکتریسیته می پردازند. مهندسان برق از الکتریسیته برای انتقال انرژی یا پردازش اطلاعات استفاده می کنند و این امر با تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر صورت می گیرد این رشته یکی از بهترین رشته های جذب دانشجو در خارج از کشور می باشد و در دال کشور فیزیکی از جایگاه های مطلوب شغلی برای فارغ التحصیلان رشته مهندسی برق می باشد.

گرایش های کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق:

 • مهندسی برق گرایش مخابرات:

این گرایش از مهندسی برق اطلاعات را از روش های موجی و مخابراتی ارسال و دریافت می کند و ارتباط را میان دو یا چند کاربر ممکن می سازد.

 • مهندسی برق گرایش کنترل:

این گرایش حلقه ی اتصال میان مهندسی برق و رشته های دیگر می باشد و نقش بسزایی در کنترل و هدایت فضاپیماها و هدایت موشک ها و هواپیما ها دارد.

 • مهندسی برق گرایش الکترونیک:

این شاخه از مهندسی برق دارای گرایش های طراحی آنالوگ، مدارهای دیجیتال، ادوات میکرو و نانو الکتریک است. این گرایش دارای سه زیر شاخه است که شامل مدارهای میکرو الکترونیک، نانو الکترونیک و دیجیتال می باشد.

 • مهندسی برق گرایش پزشکی:

این گرایش از مهندسی برق به ساخت ادوات مهندسی پزشکی است و با تلفیقی از علوم مهندسی در صدد برطرف کردن نیازهای پزشکی در زمینه ساخت و نگهداری ابزار است.

 • مهندسی برق گرایش قدرت:

این رشته به تولید انرژی برق در نیروگاه ها و انتقال آن به شبکه های سراسر کشور است پس دانشجویان مهندسی با گرایش قدرت با روش های مختلف تولید برق، انتقال نیرو و توزیع آن در شبکه های انرژی کشور آشنا می شوند. این رشته شامل دو زیر مجموعه ی ماشین های الکتریکی و مته های قدرت است.

 • مهندسی برق گرایش مکاترونیک:

این گرایش تلفیقی از سه رشته مهندسی مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر است. و در صدد تبیین نگاهی واحد به سیستم های تشکیل شده از اجزای مکانیکی، الکترونیکی و کامپیوتر و نرم افزار است.دروس و واحدهای الزامی و اختیار کارشناسی ارشد مهندسی برق

گرایش مخابرات

دروس الزامی دروس اختیاری
الکترومغناطیس پیشرفته سیستم های مخابرات نوری
ریاضیات مهندسی پیشرفته فیبر نوری
ادوات نیمه هادی مایکروویو مباحث ویژه در مخابرات نوری
مدارهای فعال مایکروویو (فیبر نوری) مدارهای غیر خطی مایکروویو
روش های عددی در الکترومغناطیس مخابرات ماهواره ای
میدان ها و امواج (جبرانی) اصول سیستم های رادار
پایان نامه اپتیک فوریه
مایکروویو I یا آنتن (جبرانی) آنتن پیشرفته
مدارهای مجتمع نوری

 

 

گرایش کنترل

دروس الزامی دروس اختیاری
منطق فازی و کاربردهای آن پردازش علائم دیجیتال
کنترل سیستم های ابعاد وسیع تئوری تخمین و فیلترهای بهینه
کنترل مقاوم شناسایی سیستم های دینامیکی
کنترل غیر خطی کنترل مبنی بر پیش بینی مدل
رباتیک فیلترهای وفقی
کنترل هوشمند ساعت و محاسبات نرم ناوبری اینرسی
ابزار دقیق پیشرفته مبانی هدایت
مباحث ویژه در کنترل
کنترل تطبیقی

 

گرایش الکترونیک (مدارهای میکرو الکترونیک)

دروس الزامی دروس اختیاری
فیزیک الکترونیک (جبرانی) CMOS II
پردازش علائم دیجیتال (جبرانی) طراحی مدارهای مجتمع: طراحی VLSI
CMOS I ادوات نیمه هادی پیشرفته
روش های ساخت مدارهای مجتمع مدارهای مجتمع RF
الکترونیک دیجیتال الکترونیک پیشرفته
سمینار طراحی با کمک FPGA
پایان نامه مباحث ویژه در الکترونیک

 

گرایش الکترونیک (نانو الکترونیک)

دروس الزامی دروس اختیاری
فیزیک الکترونیک (جبرانی) ادوات نیمه هادی پیشرفته (2)
تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی (1) نانو تکنولوژی
ادوات نیمه هادی پیشرفته (1) تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی (2)
فیزیک حالت جامد تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی (2)
سمینار کوانتوم الکترونیک
پایان نامه مسائل مخصوص در ادوات کوانتومی پیشرفته
مدارهای مجتمع نوری (2)
اپتیک غیر خطی
لیزر
ابر رسانایی

 

گرایش الکترونیک (دیجیتال)

دروس الزامی دروس اختیاری
میکرو پروسسور (1) معماری کامپیوتر پیشرفته
پردازش علائم دیجیتال (1) الکترونیک دیجیتال پیشرفته
طراحی VLSI شبکه های کامپیوتری (2)
میکرو پروسسور (2) پردازش تصویر
مدارهای واسطه کامپیوتری برنامه نویسی اینترنت
انتقال داده و شبکه های کامپیوتر شبکه های عصبی و کاربرد آن
سمینار
پایان نامه

 

گرایش پزشکی

دروس الزامی دروس اختیاری
فیزیولوژی (1) و (2) (جبرانی) مدلسازی عصبی
اصول مهندسی پزشکی و DSP (جبرانی) رباتیک
بیو اینترومنت پردازش تصویر
مدل سازی سیستم های بیولوژیکی بیو اینسترومنت پیشرفته
پردازش سیگنال های حیاتی شبکه های عصبی و کاربرد آن
سیستم های تصویر گر پزشکی منطق فازی و کاربردهای آن
کنترل سیستم های عصبی – عضلانی پردازش صحبت
سمینار سیستم های MRI
پایان نامه کنترل سیستم های فیزیولوژی
فراکتال و کیالس
فشرده سازی تصاویر پزشکی
پردازش سیگنال های حیاتی (2)
پردازش فرمان – فرکانس
پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی
تشخیص الگو

 

گرایش قدرت (الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی)

دروس الزامی دروس اختیاری
الکترونیک صنعتی (جبرانی) سیستم های انتقال DC یا AC انعطاف پذیر
ماشین های الکتریکی (3) جبرانی کنترل توان راکتیو
تئوری جامع ماشین های الکتریکی کنترل ماشین های الکتریکی AC
الکترونیک قدرت (1) ابزار رسانایی
طراحی ماشین های الکتریکی کاربرد ابر رساناها در مهندسی برق
کیفیت توان الکتریکی انرژی های نو
کنترل مدرن حالت های گذرا در سیستم های قدرت
تکنولوژی فشار قوی قابلیت اعتماد  در سیستم های قدرت
سمینار الکترونیک قدرت (2)
پایان نامه

 

گرایش قدرت (سیستم های قدرت)

دروس الزامی دروس اختیاری
بررسی سیستم های قدرت (2) (جبرانی) روش های کامپیوتری در آنالیز سیستم های قدرت
ماشین (3) (جبرانی) دینامیک سیستم های قدرت (2)
دینامیک سیستم های قدرت (1) انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده
تئوری جامع ماشین های الکتریکی توزیع انرژی الکتریکی
بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته برنامه ریزی سیستم های قدرت
کنترل توان راکتیو قابلیت اعتماد در سیستم های قدرت
حالت های گذرا در سیستم های قدرت ریاضیات مهندسی پیشرفته
الکترونیک قدرت (1) روش های تمبرسازی و کنترل هوشمند
تکنولوژی فشار قوی
کنترل مدرن
سمینار
پایان نامه

 

گرایش مکاترونیک

دروس الزامی دروس اختیاری
ریاضیات پیشرفته دینامیک پیشرفته
مکاترونیک اجزاء محدود
طراحی سیستم های کنترلی یا کنترل صنعتی ( جبرانی) بهینه سازی یا الگوریتم های مدرن
رباتیک پیشرفته ارتعاشات سیستم های ممتد
سیاتیک و دینامیک (جبرانی) طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر
مدلسازی و شبیه سازی سیستم های مکاترونیکی آنالیز مودال
کنترل مقاوم ارتعاشات غیر خطی
منطق فازی ارتعاشات اتفاقی
کنترل غیر خطی پالیتن ماشین ها و عیب یابی
شبکه های عصبی یا مبانی سیستم های هوشمند در مدل سازی (جبرانی) برنامه نویسی اینترنت
یادگیری ماشین پردازش علائم و سیگنال های دیجیتال
سیستم های خبره فیلترهای تطبیقی
پردازش تصویر کنترل بهینه
بینایی ماشین پردازش زمان / فرکانس
الکترونیک قدرت (جبرانی) پردازش گفتار
کنترل ماشین های الکتریکی مدارهای واسط کامپیوتری
شناسایی سیستم کنترل ربات (2)
کنترل تطبیقی
شناسایی الگو
ریز پردازنده (جبرانی)

 

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • معرفی رشته ارشد مهندسی برق ، معرفی رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق ، گرایش های ارشد مهندسی برق
 • معرفی منابع کنکور ارشد مهندسی برق ، تعداد سؤالات دفترچه اختصاصی و عمومی کنکور سراسری و آزاد، ضرایب دروس در کنکور ارشد مهندسی برق
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی برق ، مشاوره انتخاب رشته تلفنی
 • انتخاب رشته ارشد مهندسی برق ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی برق ، معرفی منابع استاندارد ارشد مهندسی برق
 • و هر سؤالی پیرامون کارشناسی ارشد مهندسی برق ممکن است برایتان پیش آید.


تماس با مشاور