معرفی ارشد زبان و ادبیات عربی و گرایش های رشته و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

 • معرفی ارشد زبان و ادبیات عربی و گرایش های رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ، بررسی تخصصی رشته زبان و ادبیات عربی
 • معرفی گرایش های ارشد زبان و ادبیات عربی ، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد زبان و ادبیات عربی ، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
 • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد زبان و ادبیات عربی
 • ضرایب دروس در کنکور ارشد زبان و ادبیات عربی ، انتخاب رشته ارشد زبان و ادبیات عربی ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

معرفی رشته کارشناسی ارشد زبان عربی:

نقش ادبیات و زبان عربی در جامعه ما بر هیچکس پوشیده نیست و همچنین علاقه و انگیزه در رشته زبان و ادبیات عربی مثل همه رشته ها حرف اول را می زند دانشجویان فارغ التحصیل می توانند در ادارات امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی، رسانه های گروهی به فعالیت بپردازند. هم چنین مردم کشور ما امروزه بیش از گذشته نیاز به آشنایی با زبان و ادبیات عربی دارند.

گرایش های رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

 • گرایش مترجمی عربی:

در این گرایش دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی پس از انتخاب رشته می توانند تسلط کامل به درک مفاهیم و ترجمه ی کامل متون و برگرداندان آن به زبان فارسی روان نمایند.

 • گرایش ادبیات عربی:

در این گرایش دانشجویان بیشتر به صرف و نحو و آشنایی با قواعد عربی می پردازند و کلیه ساختار زبان عربی مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.

 

دروس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

دروس عمومی و تخصصی گرایش زبان و ادبیات عربی

نام درس تعداد واحد
تاریخ و ادبیات از دوره جاهلی تا پایان اموی 2
متون نظم و نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی 2
متون علمی اسلامی-1 2
آشنایی با کامپیوتر 2
صرف و نحو 1 2
تاریخ ادبیات از سقط افراد تا دوره معاصر 2
معانی و بیان و بدیع 2
تاریخ ادبیات دوره معاصر 2
مقاله نویسی و محاضره 2
متون نظم و نصر از سقوط بغداد تا دوره معاصر 2
روش تحقیق و سمینار مسائل علمی مربوط به رشته عربی 2
صرف و نحو 2 2
متون نظم و نثر دوره معاصر 2
تاریخ ادبیات از دوره عباسی تا سقوط بغداد 2
رساله و پایان نامه 4

 معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد

توجه داشته باشید که مترجمی عربی از سال 86-85 وارد رشته های گرایش عربی شده است که دانشجویان توانایی انتخاب رشته در این رشته تحصیلی را پیدا کردند و این رشته از حالت محض ادبیات بیرون آمد و در دانشگاه های کشور به عنوان گرایش ارشد معرفی شد.

دروس تخصصی گرایش مترجمی زبان عربی

مبانی نظری ترجمه 2
واژه شناسی و معادل گزینی 2
زبان شناسی کاربردی و ترجمه 2
دستور تطبیقی 2
ترجمه متون مطبوعاتی ( فارسی به عربی) 2
ترجمه متون حقوقی (اسناد) 2
کارگاه ترجمه ( شفا و همزمان) از فارسی به عربی 2
کارگاه ترجمه ( شفاهی و همزمان) از عربی به فارسی 2
رساله / سمینار 4

 

دروس عمومی گرایش مترجمی زبان عربی:

ترجمه متون حقوقی (گواهی ها) 2
آیین نگارش فارسی 2
تأثیر متقابل زبان و ادبیات عربی و فارسی 2
نقد و بررسی ترجمه های قرآنی و متون دینی 2
نقد ترجمه متون ادبی (فارسی به عربی) 2
شیوه مقاله نویسی به زبان عربی(2) 2
زبانشناسی اجتماعی 2
سبک شناسی مقابله انواع نثر در ترجمه 2

 

افراد متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق انتخاب رشته تلفنی کارشناسی ارشد و یا نرم افزار انتخاب رشته اقدام نمایند.

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • معرفی رشته ارشد زبان و ادبیات عربی ، معرفی رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ، گرایش های ارشد زبان و ادبیات عربی
 • معرفی منابع کنکور ارشد زبان و ادبیات عربی ، تعداد سؤالات دفترچه اختصاصی و عمومی کنکور سراسری و آزاد، ضرایب دروس در کنکور ارشد زبان و ادبیات عربی
 • انتخاب رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد زبان و ادبیات عربی ، مشاوره انتخاب رشته تلفنی
 • انتخاب رشته ارشد زبان و ادبیات عربی ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ، معرفی منابع استاندارد ارشد زبان و ادبیات عربی
 • و هر سؤالی پیرامون کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ممکن است برایتان پیش آید.


تماس با مشاور