معرفی ارشد زبان انگلیسی و گرایش های رشته و کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

  • معرفی ارشد زبان انگلیسی و گرایش های رشته کارشناسی ارشد زبان انگلیسی ، بررسی تخصصی رشته زبان انگلیسی
  • معرفی گرایش های ارشد زبان انگلیسی ، واحد های تخصصی و عمومی رشته ارشد زبان انگلیسی ، دروس اختیاری و اجباری کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
  • تشریح کامل رشته، معرفی منابع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی ، اطلاعات دفترچه کنکور سراسری و آزاد ارشد زبان انگلیسی
  • ضرایب دروس در کنکور ارشد زبان انگلیسی ، انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

معرفی رشته کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

رشته زبان و ادبیات انگلیسی به بررسی و نقد متون و درک مطالب و مفاهیم انگلیسی می پردازد و علاوه بر آن در مقطع ارشد دانشجویان پس از انتخاب رشته خود به بررسی فرهنگ و سیر و تحول زبان آن ها  می پردازند و با آنها آشنا می شوند پس از فارغ التحصیل شدن دانشجویان می تواند در زمینه ترجمه و تدریس در مقاطع گوناگون با توجه به گرایش مقطع تحصیلی خود وارد بازار کار شوند و به اشتغال بپردازند.

گرایش کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی:

گرایش زبان و ادبیات انگلیسی:

در این گرایش دانشجویان به آنالیز و بررسی قواعد منطقی زبان انگلیسی می پردازند و توانایی کامل را در زمینه کاربردی قواعد بدست می آورند.

گرایش مترجمی زبان انگلیسی:

در این گرایش از کارشناسی ارشد دانشجویان پس از انتخاب رشت به ترجمه و درک مطلب متون مختلف می پردازند هم چنین با توجه به چارت درس تعبیه شد در این مقطع روشهای تدریس و انتقال مطالب به افراد را می آموزند تا بتوانند آمادگی لازم جهت تدریس در مقاطع گوناگون را بدست آورند همچنین می توانند پس از فارغ التحصیل شدن به عنوان مترجم در ارگان ها و سازمان های مختلف مشغول به کار شوند.

 دروس و واحدهای تخصصی و عمومی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

دروس تخصصی گرایش زبان و ادبیات انگلیسی

دروس تخصصی تعداد واحد
مسائل زبان شناسی 2 واحد
اصول و تئوری های تدریس 2 واحد
روش تحقیق کیفی 2 واحد
روش تحقیق کمی 2 واحد
پایان نامه 2 واحد
تدریس مهارتها 2 واحد
ارزیابی زبان خارجی 2 واحد
سمینار 2 واحد
نرم افزارهای پژوهش و آمار در آموزش 2 واحد
تهیه و تدوین مطالب درسی 2 واحد

 

دروس اختیاری گرایش زبان و ادبیات انگلیسی

دروس تخصصی تعداد واحد
نگارش پیشرفته 2 واحد
آموزش زبان به کمک فناوری 2 واحد
زبانشناسی کاربردی 2 واحد
جمعه شناسی زبان 2 واحد
انگلیسی با اهداف ویژه 2 واحد

 

دروس تخصصی و اصلی گرایش مترجمی زبان انگلیسی

دروس تخصصی و اصلی تعداد واحد
کارگاه ترجمه 2 واحد
زبانشناسی کاربردی و ترجمه 2 واحد
روش های پیشرفته تحقیق و ترجمه 2 واحد
نظریه های ترجمه 2 واحد
ادب فارسی در ادبیات جهان 2 واحد
نقد و بررسی آثار ترجمه شده 2 واحد
فرهنگ و جامعه شناسی 2 واحد
مدلهای ترجمه 2 واحد
اصول و نظریه های آموزشی 2 واحد
مقاله نویسی 2 واحد
سمینار ترجمه 2 واحد
ارزشیابی پیشرفته 2 واحد
واژه شناسی و معادل گزینی 2 واحد
نقد کاربردی در ادبیات 2 واحد
پایان نامه 6 واحد

 

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • معرفی رشته ارشد زبان انگلیسی ، معرفی رشته کارشناسی ارشد زبان انگلیسی ، گرایش های ارشد زبان انگلیسی
  • معرفی منابع کنکور ارشد زبان انگلیسی ، تعداد سؤالات دفترچه اختصاصی و عمومی کنکور سراسری و آزاد، ضرایب دروس در کنکور ارشد زبان انگلیسی
  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد زبان انگلیسی ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی ، مشاوره انتخاب رشته تلفنی
  • انتخاب رشته ارشد زبان انگلیسی ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی ، معرفی منابع استاندارد ارشد زبان انگلیسی
  • و هر سؤالی پیرامون کارشناسی ارشد زبان انگلیسی ممکن است برایتان پیش آید.


تماس با مشاور