معافیت کفالت پدر

معافیت کفالت پدر، معافیت کفالت پدر نیازمند مراقبتف شرایط معافیت کفالت پدر

قوانین معافیت کفالت پدر، معافیت سربازی با کفالت پدر، معافیت خدمت سربازی کفالت پدر

قوانین معافیت کفالت پدر، معافیت سربازی با کفالت پدر، معافیت خدمت سربازی کفالت پدر

اخبار جدید معافیت کفالت پدر، اخبار مرتبط با قوانین جدید کفالت پدر

مشاوره تلفنی سؤالات متداول جهت معافیت کفالت پدر

معافیت کفالت پدر[ /awsa-footer-p4]

شرایط معافیت کفالت پدر

مشمولان غیر غایب خدمت وظیفه ی عمومی در صورتی که شرایط عمومی کفالت را داشته باشند باید شرایط اختصاصی کفالت پدر را داشته باشند و در صورتی که این شرایط اختصاصی را داشته باشند، می توانند نسبت به معافیت سربازی با کفالت پدر اقدام نمایند. پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از شرایط کفالت پدر، از مشاوره تلفنی نظام وظیفه کمک بگیرید و به آسانی، کارت پایان خدمت سربازی خود را دریافت نمایید.

[awsd-bnezam]

شرایط اختصاصی کفالت پدر

مشمولانی که شرایط ذیل را داشته باشند، می توانند معافیت سربازی کفالت پدر را دریافت نمایند:

1- پدر مشمول خدمت سربازی، بیش از 70 سال تمام باشد.

2- پدر مشمول خدمت سربازی کمتر از 70 سال باشد و برابر نظریه ی شورای پزشکی وظیفه ی عمومی، نیاز به مراقبت داشته باشد.

توصیه می گردد که مشمولان غیر غائب که شرایط عمومی و اختصاصی معافیت کفالت پدر را دارا باشند، از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرند تا بتوانند سریعتر اقدام به معافیت کفالت پدر نمایند.

مراحل معافیت کفالت پدر:

مشمولان خدمت سربازی که شرایط معافیت کفالت پدر را دارند، برای دریافت کارت پایان خدمت خود، باید به صورت ذیل عمل نمایند:

1- دریافت دفترچه ی راهنمای خدمت وظیفه ی عمومی

2- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی به همراه تمامی مدارک مورد نیاز.

3- ثبت درخواست در سامانه توسط وظیفه ی عمومی

4- بررسی اطلاعات توسط وظیفه ی عمومی

5- استعلام از اداره ثبت احوال محل تولد پدر و مادر مشمول خدمت سربازی به صورت متمرکز از سوی وظیفه ی عمومی

6- مراجعه مشمول به وظیفه ی عمومی رسیدگی کننده جهت دریافت نامه ی استعلام از ثبت احوال محل تولد پدر و مادر مشمول خدمت سربازی

7- ارسال دعوتنامه برای مشمول جهت حضور در هیئت رسیدگی

8- برگزاری جلسه ی هئیت رسیدگی بدوی

9- دریافت کارت پایان خدمت

همچنین در انتها توصیه می گردد که مشمولان جهت اطلاع دقیق از شرایط معافیت کفالت پدر و اخبار مرتبط با نظام وظیفه، در کانال تلگرام خانه مشاوره عضو شوید:

معافیت کفالت پدر[ /awsa-footer-p4]

خانه مشاوره در موضوعات ذیل شما را راهنمایی  می کند:

معافیت کفالت پدر، شرایط معافیت کفالت پدر، مراحل معافیت کفالت پدر

معافیت سربازی با کفالت پدر، قوانین معافیت کفالت پدر

مشاوره تلفنی اخبار مرتبط با کفالت پدر، مشاوره تلفنی قوانین مرتبط با کفالت پدر

و هر سؤالی که پیرامون معافیت کفالت پدر و اخبار جدید مرتبط با آن، ممکن است برایتان پیش آید.

تماس با مشاور