معافیت کفالت پدربزرگ

  • معافیت کفالت پدربزرگ، معافیت کفالت پدر بزرگ مادری، شرایط معافیت کفالت پدربزرگ
  • شرایط معافیت سربازی کفالت پدر بزرگ، معافیت کفالت جد مادری
  • مراحل معافیت کفالت پدربزرگ، اخبار جدید مرتبط با معافیت کفالت پدربزرگ
  • مشاوره تلفنی سؤالات متداول جهت معافیت کفالت پدربزرگ

شرایط معافیت کفالت پدربزرگ 

مشمولانی که شرایط عمومی معافیت کفالت خدمت سربازی را دارند، در صورتی که شرایط اختصاصی کفالت پدربزرگ پدری یا کفالت پدربزرگ مادری را داشته باشند، می توانند برای کارت پایان خدمت از طریق معافیت کفالت پدربزرگ (پدری یا مادری)، اقدام نمایند.

مشمولان خدمت سربازی، می توانند با راهنمایی از مشاره تلفنی نظام وظیفه، سریع تر نسبت به معافیت کفالت جد مادری یا پدری اقدام نمایند تا خیال خود را از کارت پایان خدمت سربازی راحت نمایند.شرایط اختصاصی معافیت کفالت پدربزرگ (جد) 

1- جد (پدر بزرگ) مشمول خدمت سربازی فاقد فرزند باشد.

2- مشمول تنها نوه ذکور بالای 18 سال جد باشد.

3- جد (پدربزرگ) دارای 70 سال تمام باشد.

4- پدربزرگ نیازمند مراقبت باشد.

خانه مشاوره در موضوعات ذیل، شما را راهنمایی می کند:

  • هر مشمول که شرایط معافیت کفالت جد مادری، شرایط معافیت کفالت پدربزرگ پدری
  • معافیت کفالت جد، شرایط معافیت کفالت پدربزرگ مادری، قوانین کفالت پدربزرگ
  • مشاوره تلفنی کفالت پدربزرگ، مشاوره تلفنی اخبار جدید کفالت پدربزرگ پدری و یا مادری
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت کفالت سربازی جد پدری یا مادری و یا اخبار مرتبط با نظام وظیفه، ممکن است برای شما پیش بیاید.
تماس با مشاور