معافیت کفالت برادر 

  • معافیت کفالت برادر، معافیت کفالت برادر متأهل، قوانین معافیت کفالت برادر
  • معافیت کفالت برادر بیمار، معافیت کفالت برادر کوچکتر، شرایط معافیت کفالت برادر
  • آخرین اخبار مرتبط با کفالت برادر، اخبار جدید شرایط کفالت برادر
  • مشاوره تلفنی سؤالات متداول جهت کفالت برادر

شرایط معافیت کفالت برادر

مشمولان غیر غائب خدمت سربازی، در صورتی کهش رایط عمومی معافیت کفالت خدمت سربازی را دارا باشند، باید شرایط اختصاصی کفالت برادر را نیز داشته باشند تا بتوانند، کارت پایان خدمت با کفالت برادر را دریافت نمایند. بدین منظور، شما می توانید از مشاوره ی تلفنی نظام وظیفه نیز استفاده نمایید تا از شرایط دقیق کفالت برادر مطلع شوید. معافیت کفالت برادر، به دو دسته ی کفالت برادر صغیر و یا کبیر نیازمند مراقبت و کفالت برادر صغیر زیر 18 سال تقسیم می شود که در ذیل، شرایط اختصاصی هر کدام برای دریافت کارت معافیت کفالت را ذکر نمودیم.شرایط معافیت کفالت برادر صغیر و یا کبیر نیازمند مراقبت 

الف) پدر فوت کرده باشد.

ب) برادر کبیر بیمار و نیازمند مراقبت باشد یا اینکه برادر صغیر باشد.

ج) برادر بیمار، فاقد همسر و فرزند سالم باشد.

د) فاقد شکل باشد.

شرایط معافیت کفالت برادر صغیر زیر 18 سال 

الف) پدر برادر صغیر فوت کرده باشد.

ب) سن برادر به 18 سال تمام نرسیده باشد.

ج) مشمول به عنوان تنها برادر بالای 18 سال وی محسوب گردد.

مراحل معافیت کفالت برادر 

مشمولانی که شرایط عمومی کفالت خدمت سربازی را داشته باشند و همچنین، شرایط اختصاصی کفالت برادر کبیر بیمار و یا برادر صغیر را نیز داشته باشند، می توانند برای معافیت کفالت خدمت سربازی اقدام نمایند. بدین منظور فرد مشمول خدمت سربازی باید مدارک مورد نظر جهت معافیت کفالت برار را آماده کرده و به دفاتر پلیس 10+ مراجعه نموده و مراحل معافیت کفالت برادر را انجام دهند.

پیشنهاد می گردد، برای اطلاع دقیق از مراحل معافیت کفالت برادر، از مشاوره نظام وظیفه کمک بگیرید و برای اطلاع از آخرین اخبار جدید مرتبط با معافیت کفالت برادر، در کانال تلگرام خانه مشاور ه عضو شوید.

خانه مشاوره در موضوعات ذیل، شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت کفالت برادر، شرایط معافیت کفالت برادر، مراحل معافیت کفالت برادر
  • شرایط معافیت کفالت برادر بیمار، شرایط معافیت کفالت برادر کوچکتر، قوانین معافیت کفالت برادر کبیرو صغیر
  • مشاوره تلفنی شرایط معافیت کفالت برادر، مشاوره تلفنی شرایط جدید معافیت کفالت برادر بیمار و صغیر
  • و هر سؤالی که در ارتباط با معافیت کفالت برادر و موضوعات مرتبط با کفالت برادر و نظام وظیفه ممکن است برای شما پیش آید.
تماس با مشاور