معافیت پزشکی کبد چرب

  • معافیت پزشکی کبد چرب، شرایط معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی کبد چرب، مراحل معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی کبد چرب، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی کبد چرب و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی 

مشمولان خدمت سربازی که مشکل بیماری کبد چرب دارند، نگران گذراندن خدمت سربازی هستند. این گونه افراد اگر با دقت برای معافیت پزشکی اقدام نمایند، می توانند معافیت دائم خود را دریافت نمایند، به شرطی که معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی را داشته باشند. پس بسیار مهم است که با اطلاع دقیق از معافیت های پزشکی، نسبت به دریافت آن اقدام نمایید. پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از شرایط معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی، از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا بتوانید در اسرع وقت، کارت پایان خدمت سربازی خود را از طریق معافیت پزشکی کبد چرب را دریافت نمائید.مراحل معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی

مشمولان غائب و غیر غائب سربازی در صورتی که شرایط معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی را داشته باشند، باید مراحل معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی به شرح ذیل را طی نمایند تا بتوانند کارت معافیت پزشکی کبد چرب خود را دریافت نمایند.

1- دریافت دفترچه راهنمای خدمت وظیفه ی عمومی

2- مراجعه به یکی از پزشکان معاینه ی اولیه

3- تکمیل برگه خود اظهاری سوابق بیماری مشمول

4- تست درخواست در سیستم توسط کاربر پلیس +10

5- ارسال برگ معرفی به بیمارستان از طریق پست به آدر مشمول خدمت سربازی

6- مراجعه فرد به بیمارستان جهت انجام معاینات تخصصی

7- ارسال جوابیه بیمارستان به حوزه ی رسیدگی کننده

8- ارسال دعوت نامه به مشمولان خدمت سربازی جهت حضور در شورای پزشکی

9- برگزاری جلسه ی شورای پزشکی

10- دریافت کارت پایان خدمت

در انتها پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مدارک مورد نیاز و مراحل معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن در کانال تلگرام نظام وظیفه ی خانه ی مشاوره عضو شوید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی کبد چرب، شرایط معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی کبد چرب، مشاوره تلنفی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی کبد چرب
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی کبد چرب خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش بیاید.
تماس با مشاور