معافیت پزشکی چشم

  • معافیت پزشکی چشم، معافیت پزشکی چشم سربازی، شرایط معافیت پزشکی چشم
  • مراحل معافیت پزشکی چشم خدمت سربازی، شرایط معافیت پزشکی چشم خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی چشم سربازی، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی چشم خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی چشم و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط معافیت پزشکی چشم خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی که بیماری چشم دارند، در صورتی که شرایط معافیت چشم پزشکی خدمت سربازی را طبق آئین نامه ی اجرایی معافیت پزشکی داشته باشند، می توانند با راهنمایی از مشاوره تلفنی نظام وظیفه، اقدام به معافیت پزشکی چشم خدمت سربازی نمایند. پس بهتر است ابتدا مشمول خدمت سربازی، از معافیت خود مطمئن شود و سپس اقدام به دریافت کارت پایان خدمت خود از طریق معافیت پزشکی چشم نمایند.

شرایط معافیت پزشکی (لک مرکزی قرنیه) خدمت سربازی

الف) در صورتی که وسیع باشد و مرکز قرنیه را اشغال نموده باشد: معاف دائم

ب) در موارد خفیف تر: معاف از خدمت رزمی

همچنین پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از شرایط معافیت پزشکی چشم در همه ی موارد، از مشاوره ی تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرد.مراحل معافیت پزشکی چشم خدمت سربازی

پس از اینکه، مشمول خدمت سربازی از شرایط معافیت چشم خدمت سربازی مطلع شد، نوبت به این می رسد که جهت گرفتن معافیت پزشکی چشم اقدام نماید، بدین منظور، قبل از هر کاری، مشمول خدمت سربازی باید از مراحل معافیت پزشکی چشم خدمت سرابزی، آگاهی کامل داشته تا بتواند سریع تر، کارت پایان خدمت خود از طریق معافیت پزشکی چشم را دریافت نماید، مشمولان خدمت سربازی در صورتی که پزشک معاینه اولیه بیماری آنان را تأیید کرد و در مرحله ی بعد شورای پزشکی بیمارستان بیماری چشم آنان را تأیید کند بررسین هایی به شوریا پزشکی وظیفه ی عمومی دعوت می شوند و در صورتی که کمیسیون پزشکی، رأی به معاف دائم آنان دهد، می توانند کارت پاین خدمت خود را از طیق معافیت پزشکی چشم دریافت نمایند. همچنین پیشنهاد می شود جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی چشم خدمت سربازی، در کانال تلگرام نظام وظیفه ی خانه ی مشاوره عضو شوید.

خانه ی مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی چشم، شرایط معافیت پزشکی چشم خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی چشم سربازی، کارت معافیت پزشکی چشم خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی چشم خدمت سربازی، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی چشم
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی چشم خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مرتبط با نظام وظیفه ممکن است برایتان پیش بیاید.
تماس با مشاور