معافیت پزشکی نمره چشم

  • معافیت پزشکی نمره چشم، شرایط معافیت پزشکی نمره چشم خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی نمره ی چشم، مراحل معافیت پزشکی نمره چشم خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی نمره چشم سربازی، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی نمره چشم خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی نمره چشم و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

کادر زردرنگ

شرایط معافیت پزشکی نمره چشم خدمت سربازی 

مشمولان خدمت سربازی که چشم آنان ضعیف است و دارای نمره چشم هستند، می توانند تحت شرایط خاص، معافیت دائم بگیرند و تحت شرایطی خاص، تنها معاف از خدمات رزمی شوند. بنابراین قبل از اقدام به معافیت پزشکی، حتماً از شرایط معافیت پزشکی نمره چشم خدمت سربازی آگاهی کامل را داشته و سپس نسبت به معافیت پزشکی اقدام نمایید. بنابراین پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از شرایط معافیت پزشکی نمره چشم خدمت سربازی، از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا بتوانید در کمترین زمان ممکن، کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی نمره چشم دریافت نمایید.

بنر نظام وظیفه

مراحل معافیت پزشکی نمره چشم خدمت سربازی

مشمولان غائب و غیر غائب خدمت سربازی که شرایط معافیت پزشکی نمره چشم خدمت سربازی را داشته باشند، می توانند جهت دریافت کارت پایان خدمت خود، اقدام نمایند.

مشمولان خدمت سربازی باید توجه داشته باشند که بیماری نمره ی چشم آن ها در سه مرحله بررسی می شود که در مرحله ی اول، پزشک اولیه، آن را تأیید می کند و سپس در مرحله ی دوم نمره ی چشم آن ها توسط شورای پزشکی بیمارستان تأیید می شود و در انتها مشمولان به کمیسیون پزشکی دعوت می شود و در صورتی که شورای پزشکی وظیفه ی عمومی، بیماری نمره ی چشم آنان را تأیید نماید، کارت پایان خدمت آنان از طریق معافیت پزشکی نمره ی چشم، صادر خواهد شد.  در انتها پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی نمره چشم و اخبار جدید مرتبط با آن و همچنین اطلاع از آخرین اخبار نظام وظیفه، در کانال تلگرام خانه مشاوره عضو شوید.

کانال تلگرام

کادر زردرنگ

خانه مشاوره در موضوعات زیر، شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی نمره ی چشم، شرایط معافیت پزشکی نمره ی چشم خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی نمره ی چشم خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی نمره چشم خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی نمره ی چشم، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی نمره چشم
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی نمره چشم خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش بیاید.
تماس با مشاور