معافیت پزشکی قند خون

  • معافیت پزشکی قند خون، شرایط معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی قند خون، مراحل معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی قند خون، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی قند خون و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی

مشمولان غائب و غیر غائب خدمت سربازی که مشکل قند خون دارند، می توانند برای معافیت پزشکی اقدام نمایند. مشمولان باید توجه داشته باشد که در صورتی که شرایط معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی را طبق آئین نامه ی معافیت پزشکی نظام وظیفه داشته باشند می توانند یا به طور دائم، معاف شوند و یا تنها معاف از خدمات رزمی شوند. بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از اقدام برای معافیت پزشکی قند خون، ابتدا با راهنمایی مشاوره ی تلفنی نظام وظیفه از شرایط معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی، آگاهی کامل را داشته باشند تا بتوانند کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی قند خون دریافت نمایند.مراحل معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی که شرایط معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی را داشته باشند، پس از تهیه ی مدارک مورد نیاز جهت معافیت پزشکی، باید جهت اقدام معافیت پزشکی، به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه نمایند. مشمولان خدمت سربازی توجه داشته باشند که ابتدا پزشک اولیه باید بیماری قند خون آن ها را تأیید نماید و سپس شورای پزشکی بیمارستان بیماری آنان را تأیید نماید و در نهایت در صورتی که بیماری قند خون مشمول، توسط شورای پزشکی وظیفه ی عمومی تأیید شود، می توانند کارت پایان خدمت خود را دریافت نمایند. پس پیشنهاد می گردد که مشمولان خدمت سربازی جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی قند خون خدمت سرابزی و اخبار مرتبط با آن و همچنین اخبار جدید مرتبط با نظام وظیفه، در کانال تلگرام نظام وظیفه ی خانه ی مشاوره عضو شوید.

خانه ی مشاوره در موضوعات زیر شما ر ار اهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی قند خون، شرایط معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی قند خون، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی قند خون
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی قند خون خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور