معافیت پزشکی قلب

  • معافیت پزشکی قلب، معافیت پزشکی قلب و عروق، شرایط معافیت پزشکی قلب خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی قلب، مراحل معافیت پزشکی قلب و عروق خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی قلب و عروق خدمت سربازی، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی قلب خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی قلب و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط معافیت پزشکی قلب خدمت سربازی

بیماری های قلب و عروق، بخش پانزدهم بیماری های معافیت پزشکی بر طبق آیین نامه ی معافیت پزشکی می باشد که مشمولانی که دچار بیماری های قلی و عروق می باشندف در صورتی که شرایط معافیت پزشکی قلب و عروق خدمت سربازی را داشته باشندف می توانند اقدام به دریافت معافیت پزشکی قلب و عروق نمایند. بدین منظور مشمولان خدمت سربازی با راهنمایی از مشاوره ی تلفنی نظام وظیفه، می توانند متوجه شوند که بیماری قلب و عروق آن ها، آنان را معاف دائم می کند یا خیر. این راهنمایی به شما کمک خوهد کرد تا سریعتر نسبت به کارت پایان خدمت خود برسید.

شرایط معافیت پزشکی بیماری مادرزادی قلب خدمت سربازی 

الف) عمل شده و نشده، همراه با عارضه یا اختلال عملکرد = معاف دائم

تبصره:برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در صورت نداشتن اختلال عملکرد قلب = معاف از خدمات رزمی

ب) بدون عارضه یا اختلال عملکرد = معاف از خدمات رزمی.مراحل معافیت پزشکی قلب خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی که شرایط معافیت پزشکی قلب خدمت سربازی را دارند، باید مدارک مورد نیاز را تهیه نمایند و مراحل معافیت پزشکی قلب خدمت سربازی را طی نمایند. بدین منظور ابتدا مشمول خدمت سربازی، باید دفترچه ی راهنمای خدمت وظیفه ی عمومی را دریافت نماید و پس از مطالعه و تکمیل آن به یکی از پزشکان معاینه اولیه مراجعه نماید و پس از تکمیل برگه ی خود اظهاری سوابق بیماری مشمول خدمت سربازی، به دفاتر پلیس +10 مراجعه نماید و سپس مراحل بعدی از جمله معاینات تخصصی را طی نماید. پس دانستن مراحل معافیت پزشکی قلب و عروق خدمت سربازی، امری مهم و ضروری است. از این رو پیشنهاد می گردد که مشمولان خدمت سربازی، جهت اطلاع دقیق از مدارک مورد نیاز، برای معافیت پزشکی و همچنین اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی قلب خدمت سربازی، در کانال تلگرام خانه مشاوره عضو شوید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی قلب، شرایط معافیت پزشکی قلب و عروق خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی قلب خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی قلب و عروق خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی قلب و عروق، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی قلب و عروق خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش بیاید.
تماس با مشاور