معافیت پزشکی عمل فتق

  • معافیت پزشکی عمل فتق، شرایط معافیت پزشکی عمل فتق خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی عمل فتق، مراحل معافیت پزشکی عمل فتق خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی عمل فتق، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی عمل فتق خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی سؤالات متداول معافیت پزشک، عمل فتق و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط معافیت پزشکی عمل فتق خدمت سربازی

بیماری عمل فتق، از بیماری های دستگاه گوار و جراحی عمومی می باشد که مشمول خدمت سربازی اگر چنین مشکلی داشته ابشد، با توجه به نوع عمل فتق، مشمول خدمت سربازی می تواند معاف دائم یا معاف از خدمات رزمی شود. به طور مثال انواع فتق های دیافراگماتیک (عمل شده و عمل نشده) گرید 3 به بالا، در صورتی که با اختلال عملکرد گوارشی یا تنفس باشد، معاف دائم محسوب می شود و در صورتی که بدون اختلال عملکرد گوارشی یا تنفسی باشد. فقط معاف از خدمات رزمی خواهد شد. بنابراین توصیه می گردد که مشمولان خدمت سربازی قبل از اینکه اقدام به معافیت پزشکی نمایند حتماً از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرند تا بتوانند راه های گرفتن معافیت پزشکی را یاد بگیرند و در نهایت سریع تر کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی عمل فتق را دریافت نمایند.مراحل معافیت پزشکی عمل فتق خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی، در صورتی که طبق آیین نامه ی معافیت پزشکی نظام وظیفه، شرایط معافیت پزشکی عمل فتق خدمت سربازی را داشته باشند، باید مدارک مورد نیاز جهت معافیت پزشکی از جمله تکمیل برگ وضعیت مشمولان، تکمیل برگ واکسیناسیون، افتتاح حساب عابر بانک سپه و … را تهیه نمایند و به دفاتر خدمات الکترنیک انتظار مراجعه نمایند تا مراحل بعدی را به طور دقیق طی نمایند. پس هر مشمول خدمت سربازی، باید از مراحل معافیت پزشکی عمل فتق خدمت سربازی به طور دقیق آگاهی کامل را داشته باشند تا بتوانند در اسرع وقت، کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی عمل فتق را دریافت نمایند. بدین منظور پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مدارک مورد نظر معافیت پزشکی و مراحل معافیت پزشکی عمل فتق خدمت سربازی، در کانال تلگرام نظام وظیفه خانه مشاوره عضو شیود.

خانه مشاوره در موضوعات زیر، شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی عمل فتق، شرایط معافیت پزشکی عمل فتق خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی عمل فتق خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی عمل فتق خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی عمل فتق، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی عمل فتق
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی عمل فتق خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور