معافیت پزشکی عرق کف و دست

  • معافیت پزشکی عرق کف دست، شرایط معافیت پزشکی عرق کف دست خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی عرق کف دست، مراحل معافیت پزشکی عرق کف دست خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی عرق کف دست، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی عرق کف دست خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی عرق کف دست و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط معافیت پزشکی عرق کف دست خدمت سربازی

یکی از بیماری های شایع در مشمولان خدمت سربازی، عرق کف دست است که مربوط به بیماری های پوست و بافت های زیر پوست می باشد که در شرایطی، مشمول خدمت سربازی می تواند معاف دائم شود و در شرایطی نیز فقط معاف از خدمات رزم شود. بنابراین هر مشمول خدمت سربازی، پس از مراجعه به پزشک متخصص می تواند از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرد و اگر شرایط معافیت پزشکی عرق کف دست خدمت سربازی را داشته باشد، برای داریافت کارت پایان خدمت خود از طریق معافیت پزشکی عرق کف دست، اقدام نماید.مراحل معافیت پزشکی عرق کف دست خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی در صورتی که طبق آیین نامه ی اجرایی معافیت پزشکی، شرایط معافیت پزشکی عرق کف دست خدمت سربازی را داشته باشند، باید مدارک مورد نیاز جهت معافیت پزشکی را دریافت نمایند و سپس مراحل معافیت پزشکی عرق کف دست خدمت سربازی را به طور دقیق طی نمایند تا بتوانند در اسرع وقت وضعیت پزشکی آنان مشخص شود. مشمولان خدمت سربازی باید توجه داشته باشد که در صورت تأیید بیماری در مراحل ذیل، می توان کارت معافیت پزشکی عرق کف دست خود را دریافت نمایند.

مراحل احراز بیماری عرق کف دست معافیت پزشکی 

مرحله ی اول: تأیید بیماری توسط پزشک اولیه

مرحله ی دوم: تأیید بیماری توسط شورای پزشکی بیمارستان

مرحله ی سوم: تأیید بیماری توسط شورای پزشکی وظیفه ی عمومی

همچنین در انتها پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی عرق کف دست خدمت سربازی و اخبار مرتبط با آن و اخبار مربوطه به نظام وظیفه، در کانال تلگرام نظام وظیفه خانه مشاوره عضو شوید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی عرق کف دست، شرایط معافیت پزشکی عرق کف دست خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی عرق کف دست خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی عرق کف دست خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی عرق کف دست، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی عرق کف دست
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی عرق کف دست خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش بیاید.
تماس با مشاور