معافیت پزشکی طحال

  • معافیت پزشکی طحال، شرایط معافیت طحال بازی، شرایط معافیت پزشکی طحال خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی طحال سربازی، مراحل معافیت پزشکی طحال خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی طحال سربازی، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی طحال خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی طحال و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط معافیت پزشکی طحال خدمت سربازی

مشمولان غائب و غیر غائب خدمت سربازی که شرایط معافیت پزشکی طحال خدمت سربازی را داشته باشند، می توانند جهت دریافت کارت معافیت پزشکی طحال اقدام نمایند.

مشمولان خدمت سربازی باید توجه داشته باشند که بیماری طحال آن ها پس از انجام معاینات تخصصی به مرحله ی کمیسیون پزشکی نظام وظیفه می رسد و در صورتی که شورای پزشکی نظام وظیفه، بیماری طحال آنان را تأیید نماید. کارت پایان خدمت برای آنان صادر خواهد شد. در انتها پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی طحال خدمت سربازی و اخبار مرتبط با آن و اخبار جدید نظام وظیفه، در کانال تلگرام خانه ی مشاوره عضو شوید تا در اسرع وقت، کارت پایان خدمت سربازی خود را از طریق معافیت پزشکی طحال را دریافت نمائید.

خانه مشاوره در موضوعات ذیل، شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی طحال سربازی، شرایط معافیت پزشکی طحال خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی طحال خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی طحال خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی طحال، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی طحال خدمت سربازی
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی طحال خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور