معافیت پزشکی صرع

  • معافیت پزشکی صرع، شرایط معافیت پزشکی صرع خدمت سربازی، شرایط معافیت پزشکی صرع سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی صرع، مراحل معافیت پزشکی صرع خدمت سربازی، معافیت پزشکی صرع خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی صرع، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی صرع خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی صرع و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط معافیت صرع خدمت سربازی

صرع یکی از بیماری هایی می باشد که مشمولان خدمت سربازی در شرایط خاص می توانند از آن معافیت دائم خدمت سربازی بگیرند. بیماری صرع از بیماری داخل مغز و اعصاب (نورولوژی) می باشد که مشمولان خدمت سربازی، اگر طبق آئین نامه ی اجرایی معافیت پزشکی، شرایط معافیت پزشکی صرع خدمت سربازی را داشته باشند، می توانند کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی صرع را در یافت نمایند.مراحل معافیت پزشکی صرع خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی که شرایط معافیت پزشکی خدمت سربازی را داشته باشند، می توانند برای معافیت پزشکی اقدام نمایند. توجه داشته باشید که اطلاع از مراحل معافیت پزشکی صرع خدمت سربازی، به شما کمک خواه کرد که سریع تر، کارت معافیت پزشکی صرع خدمت سربازی را دریافت نمائید.

مشمولان خدمت سربازی باید ابتدا به پزشک اولیه مراجعه نموده و در صورتی که پزشک معاینه اولیه، بیماری صرع آنان را تأیید نماید، در مرحله ی دوم باید بیماری صرع مشمولان خدمت سربازی توسط شورای پزشکی بیمارستان تأیید شود و در صورتی که این اتفاق بیافتد، مشمول خدمت سربازی به کمیسیون پزشکی نظام وظیفه دعوت خوهد شد و در صورتی که شورای پزشکی وظیفه ی عمومی، بیماری صرع آنان را تأیید نماید، کارت پایان خدمت مشمول سربازی از طریق معافیت پزشکی صرع صادر می شود. در انتها پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی صرع خدمت سربازی و اخبار جدید مربوط به معافیت پزشکی بیماری صرع، در کانال تلگرام وظیفه ی خانه مشاوره عضو شوید.

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر، شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی صرع، شرایط معافیت پزشکی صرع خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی صرع خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی صرع خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی صرع، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی صرع
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی صرع خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور