معافیت پزشکی ز انو

  • معافیت پزشکی زانو، شرایط معافیت پزشکی زانو سربازی، شرایط معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی زانو سربازی، مراحل معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی زانو سربازی، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی زانو و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی که مشکلی در زانوی خود دارند، در صورتی که شرایط معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی را داشته باشند، می توانند جهت دریافت کارت معافیت پزشکی اقدام نمایند. طبق آئین نامه ی اجرایی معافیت پزشکی نظام وظیفه، بیماری های مرتبط با زانو، جزء بیماری های استخوان (اسکلت) می باشد، و مشمولان خدمت سربازی باید توجه  داشته باشند که در مرحله ی اقدام به کارت معافیت پزشکی زانو، ممکن است شورای پزشکی نظام وظیفه، بیماری آنان را نپذیرد یا تنها رأی به معاف از خدمات رزمی دهد. بنابراین توصیه می گردد جهت اطلاع دقیق از شرایط معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا بتوانید راحت تر، کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی زانو را دریافت نمائید. 

شرایط معافیت پزشکی پارگی شدید و کامل رباط های جانبی و متقاطع زانوی یک پا که باعث ناپایداری مفصل گردد

الف) در مواردی که چند رباط (بیش از دو رباط) پاره شده باشد: معاف دائم

ب) در موارد پارگی رباط ACL و PCL : معاف دائم

ج) در موارد پارگی رباط ACL یا PCL به همراه یکی از رباط های جانبی : معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر : معاف از خدمات رزمی

مراحل معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی که شرایط معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی را داشته باشند، باید جهت دریافت کارت معافیت پزشکی زانو، اطلاع دقیقی از مراحل معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی داشته باشند تا بتوانند سریع تر کارت پایان خدمت سربازی خود را دریافت نمایند. مشمولان خدمت سربازی توجه داشته باشند که پس از تأیید بیماری زانوی آن ها توسط پزشک معاین اولیه و شورای پزشکی بیمارستان، در صورتی که شورای پزشکی وظیفه ی عمومی، بیماری آنان را تأیید نماید، کارت پایان خدمت سربازی آن ها از طریق معافیت پزشکی زانو برای آنان صادر خواهد شد. پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی و اخبار مرتبط با آن، در کانال تلگرام نظام وظیفه ی خانه ی مشاوره عضو شوید.

خانه ی مشاوره در موضوعات زیر، شمار را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی زانو، شرایط معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی، معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی زانو، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی زانو خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مرتبط با نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور