معافیت پزشکی روده

  • معافیت پزشکی روده، شرایط معافیت پزشکی روده سربازی، شرایط معافیت پزشکی روده خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی روده سربازی، مراحل معافیت پزشکی روده خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی روده سربازی، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی روده خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی روده و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط معافیت پزشکی روده خدمت سربازی

بیماری روده، بیماری خطرناکی است که طبق آئین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه ی عمومی، در بخش نهم (بیماری های دستگاه گوارش و جراحی عمومی) قرار می گیرد. بنابراین اگر مشمولان خدمت سربازی، شرایط معافیت پزشکی روده خدمت سربازی را داشته باشند، می توانند اقدام به کارت معافیت پزشکی روده خدمت سربازی نمایند. بنابراین پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از شرایط معافیت پزشکی روده خدمت سربازی، از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا در اسرع وقت، کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی روده را دریافت نمائید.مراحل معافیت پزشکی روده خدمت سربازی

در صورتی که مشمولان خدمت سربازی، شرایط معافیت پزشکی روده خدمت سربازی را داشته باشند باید با دریافت دفترچه ی راهنمای خدمت وظیفه ی عمومی و تکمیل آن، به همراه مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت معافیت پزشکی روده به دفاتر خدمت الکترونیک انتظامی مراجعه نمایند و پس از آن وارد معاینات تخصصی شده و در صورتی که شورای پزشکی نظام وظیفه بیماری روده ی آنان را تأیید نماید، کارت پایان خدمت از طریق معافیت پزشکی روده برای آنان صادر خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی روده خدمت سربازی و اخبار مرتبط با آن و اطلاع از اخبار جدید نظام وظیفه، در کانال تلگرام خانه مشاوره عضو شوید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر، شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی روده، شرایط معافیت پزشکی روده ی خدمت سربازی، معافیت پزشکی روده خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی روده خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی روده خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی روده، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی روده خدمت سربازی
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی روده خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور