معافیت پزشکی تیروئید

  • معافیت پزشکی تیروئید، شرایط معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی، شرایط معافیت پزشکی تیروئید سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی تیروئید سربازی، مراحل معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی تیروئید و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی

بیماری تیروئید از بیماری های غدد مترشحه داخلی می باشد که مشمولان خدمت سربازی، در صورتی که بیماری هایی از این قبیل داشته باشند، در صورتی که طبق آیین نامه ی اجرایی معافیت پزشکی، شرایط معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی را د اشته باشند، می توانند جهت دریافت کارت معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی، اقدام نمایند.

مشمولان خدمت سربازی باید توجه داشته باشند که اگر، شورای پزشکی نظام وظیفه، بیماری تیروئید آن ها را نپذیرد و یا تنها، معاف از خدمات رزمی به آن ها تعلق بگیرد، تاریخ اعزام به خدمت برای آنان صادر خواهد شد بنابراین پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از شرایط معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی، از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا در اسرع وقت، کارت پایان خدمت از طریق معافیت پزشکی تیروئید را دریافت نمایید.مراحل معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی که شرایط معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی را دارند، با دریافت دفترچه ی راهنمای خدمت وظیفه ی عمومی و تکمیل آن به همراه مدارک مورد نیاز جهت معافیت پزشکی، به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه نموده و مراحل  بعدی را طی می نمایند. پس مهم است که بدانیدمراحل معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی چگونه است تا سریع تر، کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی تیروئید را دریافت نمایید.

بدین منظور پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی و اخبار مرتبط با آن در کانال تلگرام نظام وظیفه ی خانه مشاوره عضو شوید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند :

  • معافیت پزشکی تیروئید سربازی، شرایط معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی تیروئید سربازی، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی تیروئید خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش بیاید.
تماس با مشاور