معافیت پزشکی بیضه

  • معافیت پزشکی بیضه، معافیت پزشکی تک بیضه، شرایط معافیت پزشکی بیضه خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی بیضه، معافیت پزکی کیست بیضه خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی بیضه، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی بیضه خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی بیضه و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط معافیت پزشکی بیضه خدمت سربازی

مشمولانی که مشکلاتی در ارتباط با بیماری بیضه داشته باشند، در صورتی که طبق آئین نامه معافیت پزشکی، شرایط معافیت پزشکی بیضه را داشته باشند، می توانند اقدام به کارت معافیت پزشکی نمایند. بیماری بیضه که در دسته ی بیماری های دستگاه ادراری تناسلی می باشد، از بیماری های مهم و خطرناک در این دسته می باشد و در صورتی که مشکل حادی داشته باشند، می توانند معافیت دائم شوند و یا معاف از خدمات رزمی شوند. بدین منظور توصیه می گردد که را راهنمایی از مشاوره ی تلفنی نظام وظیفه، متوجه شوید که معاف دائم می شوید یا خیر و در  صورتی که معاف دائم شوید، می توانید کارت پایان خدمت خود را دریافت نمایید.مراحل معافیت پزشکی بیضه خدمت سربازی

هر مشمول، در صورتی که شرایط معافیت پزشکی بیضه خدمت سربازی را داشته باشد، باید از مراحل معافیت پزشکی بیضه خدمت سربازی، آگاهی کامل را داشته باشد تا بتواند سریع تر کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی بیضه سربازی دریافت نماید. بدین منظور مشمول خدمت سربازی پس از دریافت دفترچه ی خدمت سربازی و تکمیل آن و تهیه ی مدارک مورد نیاز جهت کارت معافیت پزشکی باید به دفاتر خدمات الکترونیک نیروی انتظامی مراجعه نمایند و پس از ان در صورت تأیید مراحل ذیل، می توانند کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی بیضه دریافت نمایند.

مراحل احراز بیماری بیضه معافیت پزشکی سربازی 

مرحله ی اول: تأیید بیماری توسط پزشک اولیه

مرحله ی دوم: تأیید بیماری توسط شورای پزشکی بیمارستان

مرحله ی سوم: تأیید بیماری توسط شورای پزشکی وظیفه ی عمومی

همچنین در انتها پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی بیضه خدمت سربازی و اخبار مرتبط با آن در کانال تلگرام خانه ی مشاوره عضو شوید.

خانه مشاوره در موضوعات ذیل شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی بیضه، شرایط معافیت پزشکی بیضه خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی بیضه خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی بیضه خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی بیضه، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی بیضه
  • و هر سؤالی که پیرامون معافیت پزشکی بیضه خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مرتبط با نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش بیاید.
تماس با مشاور