معافیت سه برادری

  • معافیت سه برادری سال 97، قوانین مربوط به معافیت سه برادری، مشاوره معافیت سه برادری نظام وظیفه
  • پاسخ به سؤالات متداول در زمینه معافیت سه برادری، نکات مرتبط با کسری خدمت فرزندان کارمند دولت
  • مشاوره معافیت سه برادری سربازی سال 97، مشاوره نحوه دریافت سه برادری سربازی
  • مشاوره تلفنی دریافت معافیت سه برادری و قوانین مرتبط با آن توسط  مشاورین مرکز

به گواه کسانی که دوره ی سربازی را گذرانده و تجربه کرده اند، این مقطع از زندگی مانند دوران دانشجویی پر خاطره است، هر چند فرصت های معافیت همچون معافیت مددجویان،معافیت پزشکی حین تحصیل، معافیت کفالت پدر، معافیت کفالت مادر، معافیت پزشکی چشم، معافیت پزشکی واریکوسل و … سامل حال تعدادی از مشمولان می شود و آنان می توانند معافیت بگیرند، اما باید یک نکته را مدنظر قرار داد که اگر شما عزیزان، مشمول معافیت هر کدام از موارد بالا شدید خوب از آن استفاده می کنید و سربازی نمی روید. ولی اگر چنین فرصت هایی نداشتید نگران نباشید. در سراسر دنیا بسیار ی از افراد دوره ی سربازی را تجربه کرده اند و از آن به عنوان یک دوره ی خاطره انگیز یاد می کنند. پس یادتان نرود فقط شما نیستید، خیلی ها وضعیت شما را دارند. درا دامه از دیگر معافیت ها که معافیت سه برادری است که بررسی کرده ایم که توصیه می کنیم حتماً دنبال کنید.

شرط استفاده از معافیت سه برادری، انتساب برادران به یک پدر است.

معافیت سه برادری 97:

معافیت سه برادری بدین معناست که پسر چهارم خانواده ای که سه برادر او به خدمت سربازی رفته اند، از معافیت دائم برخوردار می شود. شرایط معافیت برادر چهارم اینگونه است که برادر سوم باید یکسال از خدمت را گذرانده باشد و برای ادامه ی دوره مانعی وجود نداشته باشد. افرادی که بعد از گذراندن یک سال سربازی، حین خدمت فوت کرده باشند یا دچار نقص عضو شده باشند. مشمولی که یکی از برادرانش از انواع معافیت ها مانند کفالت و پزشکی استفاده کرده باشد، نمی تواند از این قانون استفاده نماید. اجرایی کردن دوباره قانون معافیت سه برادری 97 با ابهامات متعددی رو به رو است و در این باره هنوز تصمیمات قطعی گرفته نشده است. جهت کسب اطلاع از قانون معافیت سه برادری در سال 97 با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

قوانین معافیت سربازی با توجه به نیازهای هر دوره یک کشور تعیین می شود و ثابت نیست.

معافیت سه برادری سربازی:

قانون معافیت سه برادری سربازی به دلیل اینکه با مسائل نظام و حفظ امنیت و پشتیبانی از مرزهای یک کشور مرتبط است، با توجه به شرایط و مقاطع زمانی ممکن است دست خوش تغییر و اصلاح شود. معافیت سه برادری سربازی در سال 88 اجرایی شد و تا سال 91 ادامه یافت. اما پس از آن این قانون لغو گردید. لغو این مصوبه با توجه به نیازهای نظامی و امنیتی کشور است و اگر شما از معافیت سه برادری محروم شده ای، ممکن است مشمول دیگر معافیت ها شوید. برای اینکه از شرایط دیگر معافیت های خدمت سربازی مطلع شوید، با مشاوران مرکز تماس بگیرید. مشاوران مرکز به صورت شبانه روزی در کنار شما هستند.شرایط معافیت سه برادری سال 97:

معافیت سه برادری شامل حال کسانی می شود که سه برادر آنها با توجه به شرایط زیر به عنوان خدمت کرده قلمداد شود و کارت معافیت پایان خدمت گرفته باشد.

1- کسانی که برادر سوم آنان پس از گذراندن یکسال از دوره ی سربازی در چهار وضعیت: 1- پس از یک سال خدمت سربازی به دلیل بیماری یا نقص عضو، معافیت پزشکی گرفته باشد. 2- بعد از یک سال خدمت فوت کرده باشند 3- بعد از یک سال خدمت سربازی برای ادامه تحصیل، معافیت تحصیلی داشته باشند. 4- افرادیک ه یک سال از خدمتشان گذشته باشد و تا پایان دوره استمرار داشته باشد، قرار بگیرد مشمول معافیت سه برادری می شود.

همچنین کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح و نیز سربازانی که به صورت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها خدمت کرده اند، به عنوان افراد خدمت کرده به حساب می آیند و اگر سه فرزند یک خانواده این شرایط را داشته باشد، فرزند چهارم می تواند معافیت بگیرد. معافیت سه برادری اگر در سال 97 دوباره اجرایی شود، شرایط معافیت سه برادری سال 97 احتمالاً تغییر چندانی نخواهد کرد و اگر این شرایط و دیگر شرایط معافیت سه برادری را دارید، برای معافیت سه برادری سال 97 امیدوار باشید. آخرین شرایط معافیت سه برادری در سال 97 را از مشاوران مرکز بپرسید.

قانون معافیت سه برادری در سال 97:

قانون معافیت سه برادری در سال 91 لغو شد و مشمولان بعد از این سال از این معافیت محروم شدند. چرا که دیگر این چنین قانونی وجود نداشت. قانون معافیت سه برادری باعث شد برای هزاران نفر کارت معافیت صادر شود و تمام کسانی که مشمول بوند، با توجه به آیین نامه و شرایط معافیت سه برادری، از این فرصت بهره بردند. از اجرایی شدن دوباره قانون معافیت سه برادری در سال 97 هیچ خبری نیست و در صورتی که دوباره مورد توجه قرار گیرد. از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اطلاع رسانی خوهد شد. پس با دیدی امیدوارانه منتظر بمانید و برای اطلاع از دیگر روش های معافیت سربازی با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

معافیت سه برادری در سال 91 لغو شده است!

تمدید معافیت سه برادری:

معافیت سربازی سه برادری تا سال 91 اجرایی شد و بسیاری از مشمولان نظام وظیفه عمومی از آن استفاده کردند و معاف شدند. معافیت سربازی سه برادری برای پسران چهارم خانواده بود که سه برادر آنان مطابق با شرایط و ضوابط مطرح شده در آیین نامه و دفترچه نظام وظیفه عمومی، خدمت کرده به حساب می آمدند. بعد از معافیت سه برادری، چیزی تحت عنوان معافیت دو برادری سربازی نیز مطرح شده است که خبرها حاکی از این است که این قانون فعلاً اجرایی نخواهد شد و باید منتظر ماند و تصمیمات بعدی در آینده را پیگیری کرد. سؤال بسیاری از مشمولان خدمت سربازی این است که آیا می توان به تمدید معافیت سه برادری امیدوار بود؟

امیدواری که همیشه باید باشد چون راههای حل مسائل گسترده است. حتی اگر این مسئله خدمت سربازی باشد. معافیت سه برادری در سال 91 لغو شد و هنوز تصمیمی برای تمدید معافیت سه برادری گرفته نشده است.

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • معافیت سه برادری سال 97، قوانین مربوط به معافیت سه برادری، مشاوره معافیت سه برادری نظام وظیفه
  • پاسخ به سؤالات متداول در زمینه معافیت سه برادری، نکات مرتبط با کسری خدمت فرزندان کارمند دولت
  • مشاوره معافیت سه برادری سربازی سال 97، مشاوره نحوه دریافت سه برادری سربازی
  • مشاوره تلفنی دریافت معافیت سه برادری و قوانین مرتبط با آن توسط  مشاورین مرکز

تماس با مشاور