مصاحبه دکتری مشاوره

  • مصاحبه دکتری مشاوره ، انتخاب رشته دکتری، انتخاب رشته دکتری96 دانشگاه سراسری، انتخاب رشته دکتری 96 دانشگاه آزاد
  • دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 96، ظرفیت پذیرش دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری 96، پذیرش بدون کنکور دکتری 96، بورسیه دکتری و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • مشاوره انتخاب رشته دکتری و مشاوره تلفنی در رابطه با مراحل مصاحبه دکتری

نحوه مصاحبه دکتری مشاوره:

داوطلبان دکتری مشاوره که حد نصاب لازم برای ورود به دانشگاه را کسب کرده اند باید خود را برای روز مصاحبه آماده کند. چرا که هنوز نیمی از راه باقی است. بهتر است که داوطلب دکتری مشاوره برای داشن مصاحبه ای بهتر به دو اصل کلی توجه کند تا با تکیه بر آن دو اصل بتوند مصاحبه ی بهتری داشته باشد. در نتیجه زحمات خود را بسنجد. یکی آگاهی از کارنامه ی پژوهشی و ظرفیت خالی اساتید مصاحبه کننده دانشگاه مربوطه است که این اطلاعات را می توان بیش از روز مصاحبه با حضور در دانشگاه و صبحت با دانشجویان دکتری کسب کرد و دومین گام تسلط کامل بر دانسته های علمی و پژوهشی خود داوطلب است که می تواند وجه تمایز او با دیگر داوطلبان باشد. با این که نحوه ی امتیازدهی در دانشگاهها و همچنین دعوت به مصاحبه در دانشگاه آزاد و ساسری با هم متفاوت است، می توان یک چارچوب برای اکثر دانشگاه ها در نظر گرفت. برای مثال جدول زیر:

فعالیت حداکثر امتیاز
امتیازات پژوهشی 40 امتیاز
امتیازات آموزشی 30 امتیاز
مصاحبه یا آزمون اختصاصی دانشگاه 30 امتیاز

 

مصاحبه دکتری دانشگاه سراسری

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

 سؤالات مصاحبه دکتری مشاوره:

بیشتر پرسش های مطرح شده از داوطلب دکتری مشاوره درباره کارهای علمی و پژوهشی او خواهد بود که جان مایه ی این پرسش ها پایان نامه ی کارشناسی ارشد داوطلب دکتری است. تسلط وقدرت بیان بالا همراه با تواضع امری بسیار مهم در پذیرش داوطلبین دکتری مشاوره است. پرسش از کارهای پژوهشی دیگر مثل مقاله و یا پرسش هایی یا زبان انگلیسی، اساتید را با انگیزه های علمی و تخصص داوطلب بیشتر آشنا خواهد کرد. مطرح شدن سؤالات در دانشگاه ها با هم متفاوت است و نمی توان یک اصل کلی ارائه دهد. اما در ادامه طی یک مقاله جداگانه به نحوه ی امتیازدهی روز مصاحبه ی دکتری در دانشگاه های مهم خواهیم پرداخت.

اطلاعات کامل مصاحبه دکتری مشاوره به تفکیک دانشگاه ها

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • اصول صحیح انتخاب رشته ارشد دکتری مشاوره ، انتخاب رشته دکتری مشاوره سراسری، انتخاب رشته دکتری مشاوره آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری مشاوره ، مراحل مصاحبه دکتری مشاوره سراسری و آزاد، چگونه در مصاحبه دکتری موفق شویم؟
  • پذیرش بدون کنکور دکتری 96 در دانشگاه های سراسری و آزاد و بورسیه و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • و هر سوالی که پیرامون این موضوعات ممکن است برایتان پیش آید


تماس با مشاور