مصاحبه دکتری فلسفه

  • مصاحبه دکتری فلسفه ، انتخاب رشته دکتری، انتخاب رشته دکتری96 دانشگاه سراسری، انتخاب رشته دکتری 96 دانشگاه آزاد
  • دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 96، ظرفیت پذیرش دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری 96، پذیرش بدون کنکور دکتری 96، بورسیه دکتری و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • مشاوره انتخاب رشته دکتری و مشاوره تلفنی در رابطه با مراحل مصاحبه دکتری

نحوه مصاحبه دکتری فلسفه:

داوطلب دکتری ف لسفه با مهم ترین و آخرین مرحله ی مقطع دکتری در روز مصاحبه مواجه خواهد شد. نیمی از راه پیش روی داوطلب دکتری تنها در روز مصاحبه برای داوطلب رخ نمایی می کند. برای داشتن مصاحبه ای بهتر، داوطلب باید دو اصل کلی را در نظر داشته باشد. یکی آگاهی از فعالیت های علمی پژوهشی و روزومه ی تحصیلی اساتید مصاحبه کننده دانشگاه مربوطه است که می تواند از طریق صحبت با دانشجویان دکتری دانشکده ی فلسفه این اطلاعات را کسب کند. و دیگری که سبب وجه امتیاز داوطلب دکتری فلسفه با دیگر داوطلبان خواهد شد تسلط او بر دانسته ها و توانایی های علمی اش و قدرت استدلال های منطقی در پذیرش یا رو یکسری از باور هاست. در این صورت داوطلب با احتمال بیشتری 70 امتیاز از 100 امتیاز لازم جهت قبولی در مقطع دکتری را کسب کند. دعوت به مصاحبه در دانشگاه های سراسری و آزاد کاملاً با هم متفاوت است و به همین نحو امتیازدهی آنها. اما با این حال می توان یک چارچوب تقریباً مشترک برای دانشگاه ها در نظر گرفت که به شرح زیر است:

فعالیت حداکثر امتیاز
امتیازات پژوهشی 40 امتیاز
امتیازات آموزشی 30 امتیاز
مصاحبه یا آزمون اختصاصی دانشگاه 30 امتیاز

 

مصاحبه دکتری دانشگاه سراسری

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

 سؤالات مصاحبه دکتری فلسفه:

داوطلب دکتری فلسفه باید توجه داشته باشد که تنها پاسخگویی به پرسش های اساتید امری کافی برای قبولی و پذیرش نهایی در روز مصاحبه نخواهد بود. قطعاً متانت رفتاری و منش اخلاقی داوطلب مثلاً رعایت ادب و تواضع هنگام برخورد با اساتید می تواند نقش مهمی ایفا کند.

اکثر پرسش ها از داوطلب دکتری درباره ی پژوهش های علمی او خواهد بود که جان مایه ی این پرسش ها حول محور پایان نامه و بررسی مقاله پژوهشی داوطلب دکتری می چرخد. رعایت سیر منطقی در پاسخ به پرسش های اساتید برای داوطلب دکتری فلسفه نقش بسیار مهم ی خواهد داشت و او را فردی با انگیزه به اساتید معرفی می کند. به هیچ وجه تسلط بر زبان انگلیسی را در روز مصاحبه کم اهمیت ندانید. نحوه ی امتیازدهی دانشگاه ها با هم متفاوت است به همین جهت برای آگاهی داوطلب در مقاله ای جداگانه به نحوه ی امتیازدهی روز مصاحبه در دانشگاه های مهم برای دکتری فلسفه خواهیم پرداخت.

اطلاعات کامل مصاحبه دکتری فلسفه به تفکیک دانشگاه ها

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • اصول صحیح انتخاب رشته ارشد دکتری فلسفه ، انتخاب رشته دکتری فلسفه سراسری، انتخاب رشته دکتری فلسفه آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری فلسفه ، مراحل مصاحبه دکتری فلسفه سراسری و آزاد، چگونه در مصاحبه دکتری موفق شویم؟
  • پذیرش بدون کنکور دکتری 96 در دانشگاه های سراسری و آزاد و بورسیه و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • و هر سوالی که پیرامون این موضوعات ممکن است برایتان پیش آید


مصاحبه دکتری فلسفه

تماس با مشاور