مصاحبه دکتری علوم تاریخی

  • مصاحبه دکتری علوم تاریخی ، انتخاب رشته دکتری، انتخاب رشته دکتری96 دانشگاه سراسری، انتخاب رشته دکتری 96 دانشگاه آزاد
  • دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 96، ظرفیت پذیرش دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری 96، پذیرش بدون کنکور دکتری 96، بورسیه دکتری و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • مشاوره انتخاب رشته دکتری و مشاوره تلفنی در رابطه با مراحل مصاحبه دکتری

نحوه مصاحبه دکتری علوم تاریخی:

داوطلبان دکتری علوم تاریخی پس از گذر از مرحله ی آزمون و انتخاب رشته ی دکتری باید منتظر روز مصاحبه باشند و این یعنی هنوز نیمی از راه باقی است. هر دانشگاه در روز مصاحبه ممکن است متفاوت عمل کند و این کمی برای داوطلب دکتری نگران کننده است اما آگاهی و تسلط بر دو بخش می تواند به داوطلب برای داشتن مصاحبه ی بهتر بسیار کمک کند. اول این که بهتر است پیش از روز مصاحبه ی داوطلب به دانشگاه مربوطه و دانشکده ی تاریخ مراجعه کند و با صحبت با دانشجویان دکتری از ظرفیت پذیرش اساتید و رزومه و کارهای پژوهشی آن ها مطلع شود. این امر با اینکه می تواند کمک بسیاری به داوطلب دکتری تاریخ کند اما کافی نیست زیرا ممکن است کلیه داوطلبان دکتری این مرحله را انجام دهند. پس توانایی های علمی خود را نادیده نگیرید و این چیزی است که شما را متفاوت می کند. پایان نامه ی ارشد و مقالات پژوهشی و دانسته های علمی در رشته ی تخصصی تان همچنین تسلط بر زبان انگلیسی می تواند بسیار به شما کمک کند. کل امتیازات از 100 نمره محاسبه می شود و داوطلب دکتری باید حداقل 70 امتیاز ر ا کسب کند. با این که نحوه ی محاسبه ی امتیازات در دانشگاه متفاوت است اما می توان یک چارچوب مشترک بین همه ی دانشگاه ها پیدا کرد که به شرح زیر است:

فعالیت حداکثر امتیاز
امتیازات پژوهشی 40 امتیاز
امتیازات آموزشی 30 امتیاز
آزمون اختصاصی دانشگاه یا مصاحبه 20 امتیاز

مصاحبه دکتری دانشگاه سراسری

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

 سؤالات مصاحبه دکتری علوم تاریخ:

داوطلب دکتری تاریخ برای داشتن مصاحبه ی بهتر، لازم است علاوه بر تمرکز بر توانایی ها و داشته های علمی خود به منش اخلاقی و متانت رفتاری هم توجه ویژه داشته باشد که قطعاً برای اساتید مصاحبه کننده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اکثر سؤالات علمی روز مصاحبه مربوط به پایان نامه ی ارشد و یا انگیزه دانشجو برای ادامه تحصیل است و یا سؤالاتی درباره ی تسلط داوطلب بر زبان انگلیسی است. اما این سؤالات و نحوه ی امتیازدهی به آن ها در دانشگا ها کمی با هم متفاوت است. برای آگاهی از نحوه ی امتیازدهی و موضوعات مرتبط با سؤالات مقاله زیر را مطالعه کنید:

اطلاعات کامل مصاحبه دکتری علوم تاریخ به تفکیک دانشگاه ها

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • اصول صحیح انتخاب رشته ارشد دکتری علوم تاریخی ، انتخاب رشته دکتری علوم تاریخی سراسری، انتخاب رشته دکتری علوم تاریخی آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری علوم تاریخی ، مراحل مصاحبه دکتری علوم تاریخی سراسری و آزاد، چگونه در مصاحبه دکتری موفق شویم؟
  • پذیرش بدون کنکور دکتری 96 در دانشگاه های سراسری و آزاد و بورسیه و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • و هر سوالی که پیرامون این موضوعات ممکن است برایتان پیش آید


تماس با مشاور