مصاحبه دکتری زبان و ادبیات عرب

  • مصاحبه دکتری زبان و ادبیات عرب ، انتخاب رشته دکتری، انتخاب رشته دکتری96 دانشگاه سراسری، انتخاب رشته دکتری 96 دانشگاه آزاد
  • دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 96، ظرفیت پذیرش دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری 96، پذیرش بدون کنکور دکتری 96، بورسیه دکتری و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • مشاوره انتخاب رشته دکتری و مشاوره تلفنی در رابطه با مراحل مصاحبه دکتری

نحوه مصاحبه دکتری زبان و ادبیات عرب:

مهم ترین روز برای داوطلبان دکتری روز مصاحبه است و البته آخرین مرحله نحوه ی مصاحبه در دانشگا ها و نحوه ی ارزیابی آن ها با هم متفاوت است. اما می توان به چند اصل کلی برای داشتن مصاحبه ای بهتر اشاره کرد. در این رشته تسلط نسبی بر مکالمه به زبان عربی، یکسری معلومات کلی از دروس تخصصی رشته ادبیات عرب می تواند به داوطلب دکتری کمک بسیاری کند. در همین راستا بهتر است پیش از روز مصاحبه داوطلب از کارنامه پژوهشی اساتید مطلع شود تا با نحوه ی پرسش اساتید کمی از پیش آشنا شود.

حداقل امتیاز برای قبولی در مقطع دکتری 70 اتیاز است. با این که نحوه ی دعوت و ارزیابی داوطلب در دانشگاه ساسریو  آزاد با هم متفاوت است اما می توان به یکسری خصوصیات تقریباً مشترک در دانشگاه ها رسید که به شرح زیر است.

فعالیت حداکثر امتیاز
امتیازات پژوهشی 40 امتیاز
امتیازات آموزشی 30 امتیاز
آزمون یا مصاحبه اختصاصی دانشگاه ها 30 امتیاز

 

مصاحبه دکتری دانشگاه سراسری

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

 سؤالات مصاحبه دکتری زبان و ادبیات عرب:

اکثر پرسش های مطرح شده در رشته دکتری زبان و ادبیات عرب در روز مصاحبه برای آگاهی از تسلط داوطلب بر مکالمه به زبان عرب و زبان انگلیسی است و داشتن معلومات کلی درباره ی سبک ها و مکاتب ادبی یا تحلیل مسائل صرفی و نحوی و بلاغی در ساختار جمله است. علاوه بر این دانسته های علمی داوطلب دکتری باید با اعتماد به نفس و تواضع از دانش و تخصص خود دفاع کند و خود را فردی با انگیزه به اساتید معرفی کند. در ادامه برای آگاهی بیشتر داوطلب دکتری ادبیات عرب در مقاله ای جداگانه به بررسی و نحوه ی امتیازدهی دانشگاه های مهم خواهیم پرداخت که قطعاً در قبولی داوطلب دکتری بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

اطلاعات کامل مصاحبه دکتری زبان و ادبیات عرب به تفکیک دانشگاه ها

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

  • اصول صحیح انتخاب رشته ارشد دکتری زبان و ادبیات عرب ، انتخاب رشته دکتری زبان و ادبیات عرب سراسری، انتخاب رشته دکتری زبان و ادبیات عرب آزاد
  • مراحل مصاحبه دکتری زبان و ادبیات عرب ، مراحل مصاحبه دکتری زبان و ادبیات عرب سراسری و آزاد، چگونه در مصاحبه دکتری موفق شویم؟
  • پذیرش بدون کنکور دکتری 96 در دانشگاه های سراسری و آزاد و بورسیه و ادامه تحصیل خارج از کشور
  • و هر سوالی که پیرامون این موضوعات ممکن است برایتان پیش آید


تماس با مشاور