مشاوره کنکور پیام نور

  • مشاوره کنکور پیام نور، مشاوره کنکور ارشد پیام نور، مشاوره کنکور سراسری پیام نور، مشاوره پیام نور
  • مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد پیام نور، مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری پیام نور، مشاوره انتخاب رشته کنکور
  • میزان درصد اولین پذیرش شده بعد از مشاوره کنکور پیام نور تا چند درصد می باشد؟!!!

با توجه به تمامی تلاش داوطلبین کنکور های سراسری پیش دانشگاهی به کنکور سراسری و آزاد و کنکور ارشد و کنکور دکتری می توان بعد از نتیجه تا حدودی نامناسب و برای جلوگیری از تلف شدن وقت گذاشته شده روی مطالعه ی دروس قبل از کنکور و تا حدودی برای داوطلبینی که نیازمند به کلاس های دانشگاهی در آخر هفته ها می باشند و مشغل و یا متأهل هستند بسیار مناسب و قابل اجرا خواهد بود و برای ادامه ی تحصیل مناسب می باشد.

ضرایب دروس در کنکور:

همان طور که در موضوعات مشاوره کنکور برای مقاطع مختلف گفته شد می توان گفت که در کنکور پیش دانشگاهی با توجه به کنکور سراسری در نظر گرفته می شود و برای 3 رشته مختلف، متفاوت می باشد.

1- رشته ریاضی

دروس / زیر گروه زیر گروه 1 زیر گروه 2 زیر گروه 3
ریاضی 4 4 3
فیزیک 3 3 2
شیمی 2 3 32- رشته تجربی

دروس / زیر گروه زیر گروه 1 زیر گروه 2 زیر گروه 3 زیر گروه 4 زیر گروه 5
زمین 0 1 4 1 1
ریاضی 2 3 3 4 3
زیست 4 4 2 2 2
فیزیک 2 2 2 3 2
شیمی 3 4 2 2 2

 

3- رشته انسانی

درس / زیر گروه زیر گروه 1 زیر گروه 2 زیر گروه 3
ریاضی 2 4 4
اقتصاد 1 2 3
زبان و ادبیات انگلیسی 4 2 2
زبان عربی 4 1 1
تاریخ و جغرافیا 1 1 1
علوم اجتماعی 1 3 2
فلسفه و منطق 3 1 1
روانشناسی 1 2 1

 

نکته : در مقطع تحصیلی دیگر نیز با توجه به ازدیاد مجموعه های امتحانی و رشته ها و گرایش متفاوت تر و تخصصی تر برای هر مجموعه و رشته و گرایش امتحانی، ضرایب دروس متفاوت خواهد بود.

تماس با مشاور