مشاوره کنکور سراسری

  • مشاوره کنکور سراسری، مشاوره انتخاب رشته، انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری
  • مشاوره کنکور آزاد، مشاوره ارشد کنکور سراسری، مشاوره کنکور آزاد ارشد
  • مشاوره کنکور دکتری، مشاوره کنکور دکتری آزاد، مشاوره کنکور دکتری سراسری
  • مشاوره کنکور، مشاوره دکتری آزاد و سراسری، مشاوره کنکور دکتری و ارشد سراسری و آزاد
  • چند درصد از مشاوره های کنکور دکتری قبول شده اند؟

با توجه به اهمیت کنکور سراسری نسبت به سایر کنکور ها و هدف اصلی این کنکور برای تمامی داوطلبینی که به صورت جدی در کنکور شرکت کرده اند، نیازمند شناخت و معرفی کتاب های آموزشی و تستی مناسب تر و دقیق تر به طوری که تمامی این راه ها چندین بار تست شده باشند و نتیجه گیر باشد. لذا تمامی این مطالعات و مطالب ناب آموزشی را می توان از یک مشاور با تجربه در این حیطه جویا شد. که این مشاور با توجه به تجربه و آگاهی علمی کافی نسبت به این موضوعات و آشنایی داوطلب با این مطالع پر اهمیت می توان در این حیطه که چطور و با چه برنامه ریزی صحیحی به استفاده از این کتاب ها بپردازد به کمک داوطلب بپردازد.

ضرایب دروس در کنکور:

با توجه به اینکه موضوع بررسی این مطلب در رابطه با کنکور سراسری می باشد. این کنکور در سه مقطع پیش دانشگاهی به کنکور سراسری، کارشناسی به کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد به دکتری مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- پیش دانشگاهی به کنکور سراسری:

الف) رشته ریاضی:

زیر گروه 1 ریاضی  4 فیزیک 3 شیمی 2
زیر گروه 2 ریاضی 4 فیزیک 3 شیمی 3
زیر گروه 3 ریاضی 3 فیزیک 2 شیمی 3

 

ب) رشته تجربی

زیر گروه 1 زمین 0 ریاضی 2 زیست 4 فیزیک 2 شیمی 3
زیر گروه 2 زمین 1 ریاضی 3 زیست 4 فیزیک 2 شیمی 4
زیر گروه 3 زمین 4 ریاضی 3 زیست 2 فیزیک 2 شیمی 2
زیر گروه 4 زمین 1 ریاضی 4 زیست 2 فیزیک 3 شیمی 2
زیر گروه 5 زمین 1 ریاضی 3 زیست 2 فیزیک 2 شیمی 2

 

ج) رشته علوم انسانی

زیر گروه / دروس ریاضی اقتصاد زبان و دبیات فارسی زبان عربی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطقه روانشناسی
زیر گروه 1 2 1 4 4 1 1 3 1
زیر گروه 2 4 2 2 1 1 3 1 2
زیر گروه 3 4 3 2 1 1 2 1 1

 

2- کارشناسی به کارشناسی ارشد  و 3- کارشناسی ارشد به دکتری

با توجه به اینکه در این مقطع بسیار متفاوت و جزئی تر از مقطع پیش دانشگاهی به کنکور سراسری می باشد، لذا تنها به این نکته کفایت می کنیم که برای این مقطع با توجه به گروه های درسی کارشناسی ارشد دکتری با توجه به مجموعه های امتحانی کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین توجه به زیر گروه های کارشناسی ارشد و گرایش های هر کدام، ضرایب هر درس و اهمیت آن ها متفاوت خواهد شد.منابع کنکور 96

1- کنکور پیش دانشگاهی به سرساری برای تمامی مقاطع تحصیلی دبیرستان، همان کتاب های درسی تحصیلی در دوره ی دوم دبیرستان خواهد بود.

2- کارشناسی به کارشناسی ارشد،  و  3- کارشناسی ارشد به دکتری:

همانطور که در سر فصل قبلی توضیح داده شد برای منابع کنکور در مقطع کارشناسی ارشد سراسری به دکتری و کارشناسی سراسری به کارشناسی ارشد به وسیله اینکه گروه های درسی کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین مجموعه های امتحانی کارشناسی ارشد و دکتری با توجه به رشته ها و گرایش های مختلف دارای اهمیت های گوناگون بوده و بسیار جزئی تر خواهد شد. می توان گفت که برای هر گروه و مجموعه و رشته و گرایش امتحانی منابع مختص خود را ارائه می دهند.

درصد و تراز لازم برای قبولی

با توجه به نتایج آخرین سال کنکور های برگزار شده در مقاطع مختلف تحصیلی می توان گفت که به شرح زیر می باشد:

1- کنکور پیش دانشگاهی به سراسری:

نام درس ریاضی تجربی انسانی
تراز 5500 5900 به بالا 9500
رتبه 10000 به پایین 5000 به پایین 13000 به پایین

 

2و3 – کنکور کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکتری:

با توجه به تمامی نکات بیان شده در سر فصل های کذشته برای این دو مقطع تحصیلی این مورد را لازم است که ذکر کنیم. درصد و تراز لازم برای هر گروه، مجموعه رشته و گرایش امتحانی با یکدیگر متفاوت بوده اما اگر بخواهیم به صورت کلی بیان کنیم با ترازی بین 2800 به بالا و رتبه ای حدود 200 به پایین خواهد بود.

 

تماس با مشاور