مشاوره کنکور دکتری

  • مشاوره کنکور دکتری، مشاوره کنکور سراسری دکتری، مشاوره کنکور آزاد دکتری
  • مشاوره کنکور دکتری آزاد و سراسری، مشاوره انتخاب رشته کنکور دکتری آزاد و سراسری
  •  مشاوره دکتری کنکور آزاد، مشاوره تحصیلی انتخاب رشته دکتری
  • میزان درصد پذیرفته شدگان کنکور دکتری بعد از ماشوره کنکور چند درصد خواهد بود؟

بدلیل اهمیت در این مقطع بالای تحصیلی و اینکه این مقطع به صورت کاملاً مقطعی و پله پله در دوران تحصیل ادامه پیدا کرده، حدود 7 سال ادامه خواهد یافت و در مقطع دکتری با حدود 4 سال به مجموع 10 سال رسیده که بنام دکتری تخصصی یا Ph.D بیان می شود. به همین دلیل این مقطع با نام کنکور نیمه متمرکز بوده و بعد از پذیرش  نیازمند مرحله ی مصاحبه و ارائه ی CV هر داوطلب خواهد بود. آیا می دانید باری شناسایی مرحله ی CV به چه مواردی باید توجه کنیم یا برای دعوت به مصاحبه و انتخاب رشته ی صحیح چه مواردی را رعایت کنیم تا بتوانیم به این مرحله دعوت شویم!!

ضرایب دروس در کنکور:

با توجه به کنکور دکتری، لذا برای پیدا کردن ضریب دروس کنکور دکتری و مشاوره کنکور دکتری باید به این موضوع توجه پیدا کنیم که این ضرایب بسیار با همیت بوده با این توجیه که برای هر مجموعه ی تحصیلی و امتحانی که کد خاصی تعریف شده است متفاوت می باشد. لذا به داوطلبین این رشته توصیه می شود با توجه به مجموعه ی امتحانی خود با مشاوره ای متخصص در این حیطه و مخصوص به مجموعه ی امتحانی خود شما داوطلب آشنایی پیدا کنید.منابع کنکور 96:

طبق آخرین کنکور سراسری و آزاد در مقطع دکتری نیمه متمرکز تخصصی Ph.D می توان متذکر شد که این کنکور بسیار تخصصی بوده که برای هر مجموعه ی امتحانی نیازمند به خود آن مجموعه بوده که با هر گرایش متفاوت تر و منابع با توجه به ضرایب تغییر خواهد نمود. و هر داوطلب نسبت به مجموعه ی امتحانی و رشته ی مورد نظر باید مشاوره تخصصی پیدا کند.

درصد و تراز لازم برای قبولی:

همانطور که بیان شد با توجه به اهمیت این مقطع و پذیرش پایین برای این مقطع تحصیلی می توان بیان کرد که باید تراز بالا و درصدهای دروس قابل قبول این مرحله را پشت سر گذاشت. البته لازم است بدانید که درصد ها به شرکت کنندگان در این مرحله بسیار وابسته بوده و تراز را تمامی این شرکت کنندگان تعیین خواهند کرد. لذا با توجه به تجربیات گذشته که در این مقطع دید شده می توان به طور کلی از بالاتر از 5500 برای روزانه با رتبه ی پایین تری از 800 را درنظر گرفت و برای دوره های غیر روزانه تراز بالاتر از 2700 و رتبه ی پایین تر از 1000 را در نظر داشت.

 

تماس با مشاور