مشاوره کنکور انسانی 97

  • مشاوره کنکور انسانی 97، برنامه ریزی چهارماهه قبولی کنکور انسانی 97، مصاحبه با نفرات برتر کنکور انسانی 96
  • آزمون آزمایشی کنکور انسانی 97، آخرین رتبه قبولی و درصد دروس کنکور انسانی 97، نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی 97، بودجه بندی دروس عمومی
  • بودجه بندی دروس اختصاصی، تکنیک های تست زنی، بهترین منابع کمک آموزشی
  • مشاوره تلفنی قبولی کنکور انسانی 97 با مشاوران مرکز و پاسخگویی به مسائل متعدد داوطلبان

برنامه ریزی چهارماهه قبولی کنکور علوم انسانی 97:

اگر هنوز برای کنکور علوم انسانی 97 برنامه ریزی نکرده اید، نگران نباشید. این شرایط منحصر به شما نیست. یک بازه زمانی چهارماهه برای کنکور انسانی باقی مانده است که به عنوان زمان طلایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر داوطلبان مورد توجه است. از این رو برای عقب بودن خود نگران نباشید. برنامه ریزی چهارماهه قبولی کنکور علوم انسانی برای بسیاری از داوطلبان سال های گذشته معجزه کرده است و سببب موفقیت آنها شده است. بنابراین استفاده از آن اهمیت بسیاری دارد. برای دریافت برنامه ریزی چهارماهه قبولی کنکور علوم انسانی 97 با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

مصاحبه با نفرات برتر کنکور انسانی 96:

رتبه های برتر کنکور انسانی 96، در مصاحبه های خود از استفاده از کتاب های کمک آموزشی و تستی مناسب می گویند و همواره بر تکنیک های کنکوری و تکنیک های تست زنی تأکید دارند و یکی از رموز موفقیت خود را شرکت در آزمون های آزمایشی استاندارد معرفی می نمایند. همچنین این نفرات بر این باورند که کیفیت مطالعه ی خود را با یک برنامه ریزی درست و صحیح افزایش داده و تلاش گسترده ای در بالا بردن ساعات مطالعه ی خود نموده اند. پس توجه داشته باشد که یک برنامه ریزی صحیح در گروی انتخاب بهترین کتاب کمک آموزشی و منبع تستی درسی، انتخاب بهترین آزمون آزمایشی گروه انسانی و توجه به بودجه بندی کنکور انسانی 97 و استفاده از تجربیات نفرات برتر کنکور انسانی 96 می باشد.

برای مصاحبه و دریافت تجربه نفرات برتر کنکور انسانی با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

منابع کنکور انسانی 97:

یکی از عوامل موفقیت در کنکور انسانی 97، انتخاب کتاب های کمک آموزشی مناسب و برتر گروه انسانی می باشد. البته قبل از انتخاب کتاب تستی خوب، باید اطلاع دقیقی از منابع کنکور انسانی 97 داشته باشید تا در جریان حذفیات این گروه قرار بگیرید و سپس نسبت به تهیه ی کتاب های کمک آموزشی کنکور انسانی 97 اقدام نمائید. توجه داشته باشید که انتخاب یک کتاب کمک آموزشی و تستی کنکور انسانی 97 و مطالعه و مرور آن بهتر از مطالعه ی چندین کتاب کمک آموزشی می باشد و در ذهن شما تثبیت شده و نتیجه ی بهتری را در کنکور سراسری 97 کسب خواهید کرد. در جدول زیر، برخی از کتاب های کمک آموزشی و تستی دروس اختصاصی کنکور انسانی 97 آمده است و شما برای انتخاب بهترین کتاب کمک آموزشی در هر درس می توانید با مشاورین مرکز تماس بگیرید.

ردیف نام درس کتاب های کمک آموزشی
1 ریاضی انتشارات گاج – کتاب آبی قلم چی
2 اقتصاد مبتکران – آبی قلم چی – انتشارات شبقره
3 روان شناسی انتشارات اندیشه فائق – گاج
4 علوم اجتماعی انتشارات گاج
5 تاریخ و جغرافیا کتاب آبی قلم چی – انتشارات رزمندگان
6 فلسفه و منطق کتاب آبی قلم چی – انتشارات شبقره – کتاب مبتکران
7 زبان و ادبیات فارسی انتشارات گاج – انتشارات تخته سیاه

جهت اطلاع از منابع کمک آموزشی دروس عمومی گروه انسانی، با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

بودجه بندی کنکور انسانی 97:

بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری انسانی 97، دنبال بودجه بندی کنکور انسانی 97 می باشند، علت این امر مباحث زیاد و گسترده در گروه انسانی می باشد، از آنجا که مباحث زیر سؤال در کنکور مشخص شده است، شما می توانید تمرکز زیادی بر روی این مباحث داشته باشید و وقت زیادی را صرف مطالعه ی این مباحث کنید تا بتوانید به تعداد سرالات بیشتری در کنکور انسانی 97 پاسخ دهید تا درصد دروس عمومی و اختصاصی گروه انسانی شما افزایش یابد و در نتیجه رتبه ی بهتری را کسب نمائید. در ذیل، بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی 97 آمده است و بر اساس آن می توانید یک برنامه ریزی صحیح داشته باشید و بهترین رتبه را کسب نمائید.

بودجه بندی ریاضی در کنکور سراسری انسانی سال های 94 تا 96

نام درس کنکور / نام مبحث 94 95 96
ریاضی سال اول اعداد و نمادها 0 0 0
مجموعه ها 1 1 1
توان رسانی و ریشه گیری 1 2 2
چند جمله ای ها و اتحادها 1 1 0
معادلات درجه اول و معادله خط 0 1 0
نسبت های مثلثاتی 0 0 0
عبارت های گویا 2 1 2
معادلات درجه دوم و حل آن ها
نامعادلات درجه اول
آمار و مدل سازی اندازه گیری و مدل سازی
جامعه و نمونه
متغیرهای تصادفی
دسته بندی داده ها و جداول فراوانی 1 1 1
نمودارها و تحلیل داده ها 1 1 1
شاخص های مرکزی 0 0 0
شاخص های پرا کندگی 1 1 1
ریاضی سال سوم تابع 1 1 2
معادله و تابع درجه دوم 3 2 2
ریاضی پایه سال چهارم ترکیبات 1 1 1
استدلال ریاضی 0 0 1
دنبال های اعداد 2 2 2
لگاریتم 1 2 1
مدل سازی ریاضی 2 1 1
احتمال مقدماتی 2 2 2

 

بودجه بندی اقتصاد در کنکور سراسری انسانی سال های 94 تا 96

نام درس کنکور / نام مبحث 94 95 96
مقدمات اقتصاد چیست؟ 0 1 2
آشنایی با شاخص های اقتصادی 3 3 4
تولید و بازار تولید 1 1 1
بازار 0 0 1
مدیریت کلان اقتصادی دولت و اقتصاد 1 1+1* 0
اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1 1* 0
بودجه دولت 2 2 1+2*
توسعه اقتصادی مفاهیم و معیارهای توسعه 1 1 1
توزیع درآمد و فقر 1 1 1
دولت و توسعه 1 0 0
بازارهای مالی پول 1 1 2+1*
بانک 1 1* 1*
بورس 1 1* 1
تجارت بین الملل 1 1 1
اقتصاد جهان آشنایی با برخی نهاد ها و مؤسسات مؤثر در اقتصاد جهان 0 1 1*

نکته: علامت * به این معناست که از مبحث مورد نظر سؤال ترکیبی طرح شده است برای مثال 1+2* یعنی به صورت یک سؤال به صورت مستقل  و دو سؤال ترکیبی از این مبحث طرح شده است.بودجه بندی ادبیات اختصاصی در کنکور سراسری انسانی سال های سال های 94 تا 96

نام درس نام مبحث / کنکور 94 95 96 نام درس نام مبحث / کنکور 94 95 96
تاریخ ادبیات ایران و جهان خط و زبان در ایران پیش از اسلام ادبیات فارسی سال چهارم قافیه 2 2 2
عصر پیش از رودکی عروض : اختیارات شعری 3 3 1
عصر فردوسی طبقه بندی اوزان 2 2 3
عصر عنصری 1 اوزان دوری 1
عصر ناصر خسرو 1 تقطیع هجایی
عصر بیهقی 2 سبک خراسانی
عصر انوری 1 سبک عراقی 1 1 1
عصر ابوالمعالی سبک هندی 1 1 2
عصر مولوی سبک شناسی ترکیبی 1 1
عصر سعدی 1 دوره بازگشت 1 1 1
تاریخ یادبیات جهان 2 2 ادبیات معاصر 2 2
ترکیبی 1 1 1 عرفان و تصوف 2
تاریخ ادبیات ایران و جهان عصر حافظ 2 نقد ادبی 1 1 1
عصر خواجه رشید الدین 1 تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی 1 1 1
عصر صائب آرایه های ادبی مقدمات
عصر قائم 0 1 0 قالب های شعر فارسی 0 0 0
عصر هافتم 1 0 0 بیان 2 0 0
عصر صبا 0 1 0 بدیع 0 0 0
عصر بیداری 1 0 0 ترکیبی بیان و بدیع 3 5 5
عصر نیما 0 0 0 * * * *
تاریخ ادبیات جهان 2 2 2 * * * *
ترکیبی 1 1 1 * * * *

 

بودجه بندی عربی اختصاصی در کنکور سراسری انسانی سال های 94 تا 96

نام درس کنکور / مبحث 94 95 96 نام درس کنکور / مبحث 94 95 96
ترجمه و تعریب ترجمه 4 4 4 عربی (3) مثال
تعریب 2 2 2 اجوف
مفهوم ناقص
شکل و تجزیه حرکت گذاری 2 2 2 مفعول مطلق و مفعول له
تجزیه و ترکیب 2 2 2 توابع
عربی (2) تذکار 1 1 حال
معرفه و نکره تمیز 1 1
انواع اعراب منادی
اعراب فعل مضارع مستثنی
مبنی المعلوم و مبنی المجهول اسالیب جمله 2 2 1
عدد بلاغت 2 2 2
افعال ناقصه عربی (پیش) اقسام کلمه 1 1 2
حروف مشبه بالفعل جامد و مشتق
صفت و مضاف الیه معرفه و نکره 1 1
تصغیر و نسبت 1 1 1 معرب و مبی 0
اعراب فعل مارع 0 1
نواسخ 1
مفاعیل 1
حال و تمیز 1
استثنا و منادی 1 1
مضاف و مهموز 0

برای دریافت مهم ترین بودجه بندی چندسال گذشته کنکور انسانی با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

آزمون های آزمایشی کنکور انسانی 97:

سؤالی که ذهن داوطلبان کنکور انسانی 97 را مشغول کرده است این است که آیا شرکت در آزمون های آزمایشی گروه انسانی مفید می باشد یا خیر؟ در کدام آزمون آزمایشی باید شرکت نمود؟ بهترین آزمون آزمایشی کنکور انسانی 97 کدام است؟ در پاسخ به این سؤالات می توان گفت که شرکت در آزمون های آزمایشی به شما کمک خواهد کرد که با جو کنکور آشنا شده و با سؤ الات مشابه کنکور سراسری انسانی 97 نیز آشنا شده و تمرکز زیادی بر روی مباحث پر سؤال داشته باشید، اما در انتخاب یک آزمون آزمایشی مناسب باید توجه کرد که آزمون آزمایشی گروه انسانی قلم چی هر یک هفته در میان برگزار شده و در برخی موارد سؤالات سخت تر از کنکور در این آزمون آورده می شود، اما نکته ی مثبت آزمون های آزماشی قلم چی، جامعه ی آماری بالای آن می باشد و اما سؤالات آزمون های آزمایشی سنجش و گزینه ی 2 استاندارد و مناسب و در حد کنکور می باشد ولی تعداد آزمون آن ها در سال تحصیلی کم تر از آزمون های آزمایشی قلم چی می باشد. با این حال با توجه به نحوه ی مطالعه و شخصیت شما باید یکی از این آزمون ها را انتخاب نمائید.

حواستان باشد که مهم تر از شرکت در آزمون های آزمایشی گروه انسانی، تجزیه و تحلیل پس از دادن آزمون می باشد، بسیاری از رتبه های برتر کنکور انسانی 96 بر این باور هستند که این تحلیل به داوطلبان کمک خوهد کرد که بر مباحث مهم مسلط شوند و در نتیجه رتبه ی برتری را در کنکور انسانی 97 کسب نمایند. در ضمن پیشنهاد می گردد جهت نحوه ی صحیح تحلیل آزمون های آزمایشی گروه انسانی از مشاوران کنکور انسانی خانه مشاوره راهنمایی بگیرید.

جهت دریافت آزمون های آزمایشی انسانی قلم چی، سنجش و گزینه 2 با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

 

آخرین رتبه قبولی و درصد دروس کنکور انسانی 97:

توجه داشته باشید که به اندازه هدفتان تلاش کنید، اگر شما هدف درست و کاملی داشته باشید، قطعاً به آن هدف خواهید رسید، یکی از نکاتی که می تواند انگیزه ی شما را بالا ببرد، این است که متوجه شوید با توجه به درصد دروس شما، داوطلبان در سال های گذشته چه رتبه ای کسب نموده و در کدام رشته و در کدام دانشگاه قبول شده اند. شما پس از هر آزمون آزمایشی گروه انسانی می بایست خود را ارزیابی کنید و با اطلاع از آخرین رتبه ی قبولی و درصد دروس کنکور انسانی 97 تلاشتان را بیشتر نمائید و به هدف خود برسید. ابته همه ی این موارد در گروی یک برنامه ریزی صحیح و دقیق می باشد که شما را جزء نفرات برتر کنکور انسانی 97 خواهد کرد.

جهت استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کنکور انسانی 97 با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

نرم افزارتخمین رتبه کنکور انسانی 97:

آیا شده به این فکر کنید که با توجه به درصدهایی که در آزمون های آزمایشی کسب می کنید چه رتبه ای را به دست آورده و احتمال قبولی شما چقدر است؟

شما می توانید با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی 97 پس از هر آزمون آزمایشی خود را ارزیابی نموده و برای رسیدن به هدفتان تلاشتان را بیشتر کرده و ساعات مطالعه ی خود را نیز افزایش داده تا نتیجه ی بهتری را کسب نمائید و بهترین رتبه را درکنکور انسانی 97 کسب نمائید.

جهت استفاده از نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی 97 با مشاوران مرکز تماس بگیرید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • مشاوره کنکور انسانی 97، برنامه ریزی چهارماهه قبولی کنکور انسانی 97، مصاحبه با نفرات برتر کنکور انسانی 96
  • آزمون آزمایشی کنکور انسانی 97، آخرین رتبه قبولی و درصد دروس کنکور انسانی 97، نرم افزار تخمین رتبه کنکور انسانی 97، بودجه بندی دروس عمومی
  • بودجه بندی دروس اختصاصی، تکنیک های تست زنی، بهترین منابع کمک آموزشی
  • مشاوره تلفنی قبولی کنکور انسانی 97 با مشاوران مرکز و پاسخگویی به مسائل متعدد داوطلبان

تماس با مشاور