مشاوره حرفه ای کنکور هنر

  • مشاوره حرفه ای کنکور هنر، مشاوره برنامه ریزی دقیق کنکور، مشاوره تست های سال های گذشته
  • مشاوره درصد دروس و حداقل رتبه ی قبولی کنکور هنر، مشاوره دوران جمع بندی
  • مشاوره تست های شناور، مشاوره افزایش تمرکز، مشاوره کم کردن استرس کنکور
  • سامانه تلفنی مشاوره حرفه ای کنکور

کنکور خود را قورت دهید:

در روزهای پایانی تا کنکور، استرس و  فشارهای روانی آن بیشتر از هر چیز می تواند داوطلب را تحت تأثیر قرار بدهد. مخصوصاً حرف های این چنینی که “چیزی باقی نمانده تا کنکور” ، “هیچی نخونده ام” ، “مگه می شود با این زمان کم قبول شد”، ” کی تونسته که تو دومیش باشی” و …

همان طور که می بینید این سخنان به غیر از نا امیدی و شکست هیچ چیز را به ما انتقال نمی دهد. اما آیا کنکور غولی است که خیلی ها در ذهن ما ساخته اند، باید گفت که کنکور حتی ساده تر از آب خوردن است. اگر با یک برنامه ی ریزی صحیح و روش مطالعه ی هوشمندانه دنبال شود. حتی در دو ماه! باید گفت بله. اگر آنطور که ما برنامه ریزی می کنیم و اصولی و هشمندانه مطالعه کنید، به نتیجه ی دلخواهتان خواید رسید. چیزی که غیر قابل انکار کردن است. توانایی ها و استعدادهای فردی شماست. پس چرا نباید از آن ها استفاده کرد! پس شروع کن و آینده ات را شکوفا کن!

متخصصان و مشاوران مرکز با ارایه ی برنامه ریزی دقیق و مطمئن، شما را به هدف هایتان نزدیک می کننند. کافی است فقط بخواهید!


مشاوره تحصیلی کنکور

 

حداقل رتبه و درصد دروس برای قبولی در کنکور هنر:

در جدول زیر لیست چند رشته هنر به همراه رتبه و درصد دروس قبولی را مشاهده می کنید:

عکاسی دولتی:

ادبیات فارسی عربی معارف پایان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد رتبه کشوری
78.7 94.7 64 100 32.3 74.5 70 58.4 46.7 48.14 18.4 80
20 18.2 4 2 21 12 72 59 38. 24 7 1300

 

صنایع دستی دولتی:

ادبیات فارسی عربی معارف پایان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد رتبه کشوری
40 4 33.4 57.4 31.2 13.4 15 51.7 36.7 5 28.4 214
4 0 25 32.6 25.6 9 3 55 23 2 1- 283

 

مرمت آثار تاریخی دولتی:

ادبیات فارسی عربی معارف پایان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد رتبه کشوری
28 2.7 18.7 30.7 18.9 12.3 1.7 23.4 5 1.6- 5 4220
25 2 20 23 19.1 9 3- 22 2 0 2 6740

 

باستانشناسی دولتی:

ادبیات فارسی عربی معارف پایان درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد رتبه کشوری
5.4 8 4- 0 2.3 0 13.4 10 18.4 0 0 12292
3 5 0 0 0 2 0 11 22 0 0 2102

 

سؤالات و مشکلات متداول کنکوری ها:

  • در روزهای باقیمانده چه درس هایی را بیشتر بخوانیم؟
  • تأثیر معدل سوم دبیرستان بر کنکور چقدر است؟
  • دانشگاه های برتر هنر چه درصد و رتبه ای را لازم دارند؟
  • جمع بندی کنکور به چه صورت است و چه درسی را می توانیم کنار بگذاریم و نخوانیم؟
  • من از اول نخوانده ام و 2 ماه تا کنکور بیشتر باقی نمانده است. آیا امکان قبولی در این مدت باقی مانده وجود دارد؟
  • سهمیه های کنکور به چه صورت است و چقدر تأثیر در رتبه دارد؟
  • حداقل درصد قبولی برای رشته های خوب هنر چند است؟
  • روش های خواندن صحیح و هوشمندانه چگونه است؟
  • و هر سؤالی که پیرامون موضوع مشاوره کنکور هنر ممکن است برایتان پیش آید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما کمک می کند:

  • مشاوره حرفه ای کنکور، مشاوره برنامه ریزی دقیق، مشاوره نحوه ی تست زنی
  • مشاوره منابع کنکور، مشاوره مطالعه ی هوشمندانه و صحیح، مشاوره جمع بندی کنکور
  • مشاوره خلاصه برداری، مشاوره مرور دروس، مشاوره شب قبل از کنکور
  • و هر سؤالی که پیرامون موضوع مشاوره کنکور ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور