مشاوره تکمیل ظرفیت کنکور 96 سراسری و آزاد:

  • مشاوره تکمیل ظرفیت کنکور 96 دانشگاه سراسری و آزاد، نحوه صحیح انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور 96
  • شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت کنکور 96، تراز و رتبه لازم برای قبولی در تکمیل ظرفیت کنکور 96
  • تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 96، تکمیل ظرفیت کنکور دانشگاه آزاد 96
  • مشاوره تلفنی تکمیل ظرفیت کنکور 96 و سؤالات پیرامون موضوع تکمیل ظرفیت کنکور 96

مشاوره تکمیل ظرفیت کنکور 96 سراسری و آزاد:

تکمیل ظرفیت فرصتی دوباره برای قبولی شما در دانشگاه می باشد، از آنجا که در این مرحله، ظرفیت برخی از دانشگاه ها تکمیل نشده است و کد رشته محل های جدید نیز اضافه می شود، احتمال قبولی داوطلبان افزایش می یباد. بنابراین این فرصت را از دست ندهید، توجه داشته باشید که برای شرکت در مرحله ی تکمیل ظرفیت حتماً باید در کنکور 96 شرکت کرده باشید تا بتوانید اقدام به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری و آزاد 96 نمائید.

توصیه می گردد داوطلبان کنکور 96 قبل از اقدام به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور 96، دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور 96 را دریافت نموده و پس از مطالعه ی شرایط و ضوابط آن اقدام به انتخاب رشته نمایند.

تکمیل ظرفیت، فرصتی دوباره برای قبولی در دانشگاه

زمان، شرایط و قوانین شرکت در انتخاب رشته ی تکمیل ظرفیت کنکور (سراسری و آزاد):

داوطلبان کنکور 96 که در روز آزمون شرکت نموده و برای آن ها کارنامه ی اولیه صادر شده می توانند اقدام به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور 96 نمایند. زمان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور 96 دانشگاه آزاد در نیمه ی دوم مهرماه و زمان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور 96 دانشگاه در هفته ی آخر مهرماه و یا هفته اول آبان ماه می باشد. با توجه به ادغام کنکور سراسری با کنکور دانشگاه آزاد، انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مهم تر و هوشمندانه تر از سال های گذشته شده است و باید با دقت نسبت به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری و آزاد اقدام نمایند. توجه داشته باشید که حتماً دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور را دریافت نموده و ضوابط و قوانین دفترچه انتخاب رشته را مطالعه نموده و سپس اقدام به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور 96 نمایند.نحوه صحیح انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور 96:

از آنجا که انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور 96 شانسی دوباره و فرصتی مجدد برای قبولی داوطلبان کنکور 96 می باشد، باید در این مرحله انتخاب رشته صحیح و دقیقی داشته باشید تا در نتیجه در بهترین دانشگاه قبول شوید. توجه داشته باشید که در این مرحله، تعداد انتخاب محل های دانشگاهی شما محدود است، بنابراین باید انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. بنابراین توصیه می گردد که علاوه بر علاقه به نکات مندرج در دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور 96 توجه فرمائید و به بهترین نحو، انتخاب رشته خود را انجام دهید. جهت تحقق این امر میتوانید با مشاورین انتخاب رشته کنکور 96 مرکز تماس بگیرید تا مشاورین مرکز نحوه صحیح انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور 96 دانشگاه سراسری و آزاد را برای شما بیان نموده و بتوانید انتخاب رشته صحیح و معقولانه داشته باشید.

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور 96 سراسری و دانشگاه آزاد

 

رتبه و تراز لازم برای قبولی در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری و آزاد:

از آنجا که تعداد انتخاب های داوطلبان کنکور 96 سراسری و دانشگاه آزاد در مرحله ی تکمیل ظرفیت محدود است پس باید انتخاب های واقع بینانه و منطقی بیشتری داشته باشید تا احتمال قبولی شما افزایش یابد. بنابراین باید محل های دانشگاهی را انتخاب نمائید. که تراز آن را کسب کرده باشید. پس اطلاع از تراز و رتبه لازم برای قبولی در تکمیل ظرفیت کنکور سراسری و آزاد 96 به شما کمک می کند به بهترین نحو انتخاب رشته صحیح و دقیقی داشته باشید و در نتیجه در بهرتین دانشگاه قبول شوید. در جدول زیر تراز و رتبه لازم برای قبولی در مرحله تکمیل ظرفیت برخی از رشته ها آمده است. جهت اطلاع دقیق از تراز و رتبه لازم برای قبولی تمامی رشته ها می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظر فیت کنکور 96 استفاده نمائید.

ردیف نام رشته محل دانشگاهی تراز
1 پرستاری دانشگاه آزاد – واحد پزشکی تهران 8162
2 مامایی دانشگاه آزاد –  واحد کرج 7790
3 پزشکی دانشگاه آزاد – واحد پزشکی تهران 9800
4 دندانپزشکی دانشگاه آزاد – واحد دندانپزشکی تهران 9950
5 داروسازی دانشگاه آزاد – واحد علوم دارویی 9485

خانه مشاوره پیرامون موضوعات زیر به شما داوطلبان مشاوره می دهد:

  • مشاوره تکمیل ظرفیت کنکور 96، نحوه صحیح انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور 96
  • شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت کنکور 96، تراز و رتبه لازم برای قبولی در تکمیل ظرفیت کنکور 96
  • تکمیل ظرفیت کنکور سراسری و آزاد 96، مشاوره تلفنی تکمیل ظرفیت کنکور 96
  • و هر سؤالی که پیرامون موضوع تکمیل ظرفیت کنکور 96 که ممکن است برایتان پیش آید.

 

تماس با مشاور