00 مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد – مرکز مشاوره،سامانه مشاوره تلفنی در سراسر کشور


مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد

  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 سراسری و آزاد، نرم افزار انتخاب رشته ارشد 97، ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد 97
  • سال گذشته با رتبه شما چه دانشگاهی قبول شدند؟ برای قبولی د ر دانشگاه موردنظرتان چه رتبه ای لازم است؟
  • ظرفیت دانشگاه ها، قوانین دفترچه انتخاب رشته 97، رتبه و تراز لازم برای قبولی توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد 97
  • ثبت نام بدون کنکور ارشد 97 به کمک نرم افزار بدون کنکور ارشد 97، لیست رشته و دانشگاه های بدون کنکور ارشد 97
  • مشاوره تلفنی و هوشمند انتخاب رشته و هر سؤالی که پیرامون موضوع انتخاب رشته ارشد 97 دارید

هوشمندانه انتخاب رشته کنید، کارشناسان مرکز به شما کمک خواهند کرد:

همانطور که می دانید انتخاب رشته مهم ترین و تأثیر گذارترین مرحله ی کار می باشد. اگر داوطلبی بتواند با اطلاع از شرایط و ضوابط انتخاب رشته، آگاهی از لیست دانشگاه ها و رشته ها، ظرفیت دانشگاه ها و از همه مهمتر میزان رقابت داوطلبان، با یک استراتژی هوشمندانه و ظریف انتخاب رشته خود را انجام دهد، قطعاً می تواند نتایج بسیار خوبی را برای خود رقم بزند.

علاقه مندان می توانند از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد استفاده نمایند. این نرم افزار به داوطلبان این اطلاع را می دهد که سال گذشته با رتبه ی خود چه دانشگاه و چه گرایشی قبول شدند؟ یا اینکه اگر بخواهید در رشته و دانشگاه مورد نظرتان قبول شوید چه رتبه ای لازم است؟

پیشنهاد می گردد علاقه مندان از کارشناسان مرکز انتخاب رشته هوشمند به صورت تلفنی راهنمایی بگیرند. کارشناسان با اطلاع دقیق از شرایط و ضوابط و به کمک اطلاعات کامل از نتایج سالهای گذشته می توانند بهترین گزینه را بر اساس میزان رقابت و علاقه مندی داوطلبان به شما پیشنهاد دهند، هم چنین ایشان می تواند با دسترسی کامل به اطلاعات سال های گذشته به شما اطلاع دهند که سال های گذشته با رتبه ی شما چه دانشگاهی و چه گرایشی قبول شدند؟ یا اینکه اگر بخواهید در دانشگاه و گرایش مورد نظرتان قبول شوید چه رتبه ای لازم است؟

پیشنهاد کارشناسان مرکز انتخاب رشته، ثبت نام بدون کنکور ارشد 97:

همانطور که می دانید بسیاری از دانشگاه های سراسری و آزاد، با توجه به اعلام نیاز و ظرفیت خود به صورت بدون کنکور برای مقطع کارشناسی ارشد پذیرش می نمایند. نکته مهم و قابل توجه این است که علاقه مندان بایستی با اطلاع دقیق از لیست رشته ها و لیست دانشگاه های بدون کنکور و همچنین آگاهی از زمان و شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. پیشنهاد می شود علاقه مندان جهت کسب آگاهی از لیست رشته ها و دانشگاه ها و همچنین زمان و شرایط ثبت نام بدون کنکور ارشد 97 از کارشناسان مرکز راهنمایی بگیرند. اضافه می گردد علاقه مندان می توانند از نرم افزار بدون کنکور ارشد هم استفاده نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر داوطلبان ارشد 97 را راهنمایی می کند:

  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 سراسری و آزاد به صورت تلفنی و هوشمند با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ارشد 97
  • سال گذشته با رتبه ی شما چه رشته و چه دانشگاهی قبول شدند؟ یا اینکه اگر بخواهید رشته و دانشگاه مورد نظرتان قبول شوید چه رتبه ای لازم است؟
  • ثبت نام بدون کنکور ارشد 97، لیست رشته ها و دانشگاه ها و شرایط و زمان ثبت نام بدون کنکور ارشد 97
  • نرم افزار انتخاب رشته ارشد 97 سراسری و آزاد، نرم افزار بدون کنکور کارشناسی ارشد 97
  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد 97 و ثبت نام بدون کنکور ارشد 97 و هر سؤالی که پیرامون موضوع انتخاب رشته ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور