مراحل معافیت پزشکی سربازی

  • مراحل معافیت پزشکی سربازی، معافیت پزشکی خدمت سربازی نظام وظیفه
  • شرایط معافیت پزشکی خدمت سربازی، مراحل معافیت پزشکی خدمت سربازی، معافیت پزشکی
  • انواع معافیت پزشکی خدمت سربازی، اخبار جدید معافیت پزشکی خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی سؤالات متداول معافیت پزشکی خدمات سربازی

مراحل معافیت پزشکی سربازی: 

مشمولانی که در شمول معافیت پزشکی قرار می گیرند و می توانند کارت پایان خدمت معافیت دائم را کسب نمایند و یا می خواهند برای معافیت از خدمات رزم، اقدام نمایند. باید ابتدا دفترچه ی خدمت وظیفه ی عمومی خود را دریافت نموده و سپس برای دریافت کارت پایان خدمت خود از طریق معافیت پزشکی سربازی، به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه نموده و نسبت به انجام ان اقدام نمایند. شما می توانید جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی خدمت سربازی از مشاوره ی تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید.انواع معافیت پزشکی سربازی: 

مشمولان خدمت سربازی که اطلاعات کاملی از انواع بیماری های معافیت پزشکی سربازی ندارند، می توانند انواع معافیت پزشکی خدمت سربازی را در جدول ذیل مشاهده نمایند:

ماده بیماری عنوان بیماری ماده بیماری عنوان بیماری
بخش اول بیماری های عمومی بخش دهم خون و انکولوژی (بدخیمی ها)
بخش دوم بیماری های غددد مترشحه و داخلی بخش دوازدهم دستگاه ادراری و تناسلی
بخش سوم پوست و بافت های زیر پوست بخش د وازدهم فک و دهان و دندان
بخش چهارم داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی) بخش سیزدهم چشم و عوارض بینایی
بخش پنجم اعصاب و روان بخش چهاردهم گوش و حلق و بینی
بخش ششم جراحی مغز و اعصاب بخش پانزدهم قبل و عروق
بخش هفتم ریه و قفسه صدری بخش شانزدهم روماتولوژی و بافت همبند
بخش هشتم بیماری های استخوان (اسکلت) بخش هفدهم عفونی
بخش نهم شکم و دستگاه گوارزش و جراحی عمومی

 

شرایط معافیت پزشکی خدمت سربازی: 

مشمولانی که یکی از انواع بیماری معافیت پزشکی را دارا باشند می توانند برای معافیت پزشکی خدمت سربازی، اقدام نمایند و فقط باید توجه داشته باشند که در صورتی که شورای پزشکی، بیماری مشمول خدمت سربازی را نپذیرد، برگه ی اعزام به خدمت سربازی برای مشمول مورد نظر صادر می شود و مشمول باید خود را به محل آموزشی اعلام شده معرفی نماید. پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از شرایط معافیت پزشکی خدمت سربازی و اخبار نظام  وظیفه ی مرتبط با آن، در کانال تلگرام خانه ی مشاوره عضو شوید تا در اسرع وقت بتوانید کارت پایان خدمت معافیت پزشکی سربازی خود را دریافت نمایید.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراحل معافیت پزشکی سربازی میتوانید در کانال خانه مشاوره عضو شوند.

  • خانه مشاوره در موضوعات ذیل، شما را راهنمایی می کند:
  • مراحل معافیت پزشکی سربازی، مراحل معافیت پزشکی خدمت سربازی، معافیت پزشکی
  • انواع معافیت پزشکی سربازی، شرایط معافیت پزشکی خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی مراحل معافیت پزشکی سربازی، مشاوره تلفنی انواع معافیت پزشکی سربازی
  • و هر سؤالی که پیرامون مراحل معافیت پزشکی سربازی، انواع معافیت پزشکی و همچنین اخبار جدید نظام وظیفه، ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور