لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه کردستان-دانشکده ادبیات و زبان های خارجی مقطع کارشناسی ارشد

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه کردستان-دانشکده ادبیات و زبان های خارجی مقطع کارشناسی ارشد ،زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد سراسری
  • راهنمای تصویری ثبت نام کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد ، برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد
  • لیست رشته های بدون کنکور سراسری ، ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سراسری

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام رشته
زبان و ادبیات فارسی-نظریه و نقد ادبی
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات موثر
زبان و ادبیات عربی-
زبان و ادبیات انگلیسی-
زبان شناسی همگانی-


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی ارشد رشته توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه کردستان-دانشکده ادبیات و زبان های خارجی مقطع کارشناسی ارشد ، انتخاب رشته بدون کنکور سراسری
  • زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد ، ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سراسری
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ارشد ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی ارشد
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری
تماس با مشاور