لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد مرند مقطع کارشناسی پیوسته

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد مرند مقطع کارشناسی پیوسته ،انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد
  • مراحل ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد ، زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته
  • شهریه آزاد کارشناسی پیوسته ، جنسیت پذیرش بدون کنکور آزاد کارشناسی پیوسته
  • مشاوره شغلی و تحصیلی بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد ، ادامه تحصیل بدون کنکور آزاد

از آنجا که دانشگاه بدون کنکور مستلزم صرف هزینه است، داوطلبان باید تمام فاکتورهایی را که می تواند نقش مؤثری بر روی انتخاب آن ها داشته باشد را در نظر بگیرند. از جمله این فاکتورهای مهم می توان به شهریه دانشگاه ها و مدرک های آن ها اشاره نمود. لذا داوطلبان با کمک مشاوران تحصیلی مرکز می توانند بهترین و مناسب ترین دانشگاه بدون کنکور را در مقطع کارشناسی پیوسته شناسایی کرده و در آن ثبت نام نمایند.نام رشته
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مهندسی عمران
مهندسی معماری
حسابداری
مهندسی برق
مهندسی مکانیک
زبان و ادبیات فارسی
روانشناسی
حقوق
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ژئومورفولوژی
شیمی-شیمی دارویی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-ژنتیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی
مهندسی پزشکی
تربیت مترجم زبان انگلیسی
علوم ورزشی
ریاضیات و کاربردها
زبان و ادبیات انگلیسی
تربیت دبیر زبان انگلیسی
آمار و کاربردها
گیاهپزشکی
علوم باغبانی
مهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی خاک
مهندسی شهر سازی
معماری داخلی
علوم و مهندسی صنایع غذایی
مدیریت اموربانکی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوری
علوم کامپیوتر
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
شیمی-محض
شیمی-فناوری اطلاعات
زیست شناسی-علوم گیاهی
زیست شناسی-علوم جانوری
علوم مهندسی-علوم مهندسی زیست محیطی
مهندسی مواد و متالوژی-مهندسی مواد
مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی


با یک انتخاب دقیق و آگاهانه شما می توانید خود را در آینده ای که از زندگی تان تعبیر نموده اید، ببینید. می توان گفت فردی که هدف ندارد و همچنین آینده را تصور نمی کند به مرور سست شده و خود را همیشه شکست خورده می بیند.

آینده شغلی و تحصیلی مهم ترین اصل زندگی می باشند که اگر به درستی به آن ها توجه شود، فرد را به تمام نیازهای زندگی اش می رساند. در همین راستا دانشگاه های بدون کنکور این فرصت را برای داوطلبان مهیا ساخته اند که با توجه به توانایی و علاقه مندی فرد، امکان ادامه تحصیل وجود داشته باشد. داوطلبان در زمان انتخاب رشته مقطع کارشناسی پیوسته می بایست تنها یک رشته را انتخاب نمایند. در هنگام انتخاب رشته، مقطع می بایست به میزان پذیرش دانشگاه ها توجه داشت و با توجه به رشته و گرایش و ظرفیت ها، انتخاب خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد مرند مقطع کارشناسی پیوسته ، لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی پیوسته واحد مرند
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت واحد مرند ، مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کارشناسی پیوسته
  • مراحل ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته واحد مرند ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور آزاد
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی پیوسته ، مشاوره شغلی کارشناسی پیوسته واحد مرند
تماس با مشاور