لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد ایرانشهر مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد ایرانشهر مقطع کارشناسی ناپیوسته ،شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد
  • معرفی گرایش های آزاد ، راهنمای تصویری ثبت نام کارشناسی ناپیوسته آزاد
  • ظرفیت پذیرش آزاد ، مشاوره شغلی کارشناسی ناپیوسته آزاد
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد

داوطلبانیکه نتوانستند در دانشگاه ها پذیرفته شوند، شانس قبولی دیگری برای پذیرفته شدن در دانشگاه های بدون کنکور را دارند. داوطلبان می بایست اطلاعات کامل در مقطع کارشناسی ناپیوسته را داشته باشند تا بتوانند آینده ی تحصیلی خود را به بهترین شکل ممکن رقم زنند. همچنین جهت اطلاع از لیست دانشگاه های بدون کنکور می توانند از مشاوران متخصص مرکز راهنمایی بخواهند.نام رشته
علمی-کاربردی حسابداری
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
آموزش و پرورش ابتدایی


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته مقطع کارشناسی ناپیوسته خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد ایرانشهر مقطع کارشناسی ناپیوسته ، لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته واحد ایرانشهر
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت واحد ایرانشهر ، مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته
  • مراحل ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته واحد ایرانشهر ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور آزاد
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته ، مشاوره شغلی کارشناسی ناپیوسته واحد ایرانشهر
تماس با مشاور