لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد خمینی شهر مقطع کارشناسی پیوسته

  • ظرفیت پذیرش بدون کنکور آزاد
  • شرایط ثبت نام بدون کنکور آزاد ، راهنمای تصویری ثبت نام کارشناسی پیوسته آزاد
  • زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته آزاد ، اعلام نتایج کارشناسی پیوسته
  • لیست رشته های بدون کنکور آزاد ، ادامه تحصیل بدون کنکور آزاد

هر ساله دانشگاه واحد خمینی شهر در ترم های تحصیلی بهمن و مهرماه اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته می نمایند. داوطلبان می بایست در زمان ثبت نام آزمون بدون کنکور رشته در دانشگاه مربوطه ثبت نام نمایند. از آنجا که زمان ثبت نام دانشگاه واحد خمینی شهر در سایت خود دانشگاه اعلام می گردد. داوطلبان می توانند جهت اطلاع در مورد زمان ثبت نام و شرایط ثبت نام دانشگاه بدون کنکور با مشاوران مرکز تماس بگیرند.نام رشته
مهندسی عمران
مهندسی معماری
مهندسی برق
مهندسی مکانیک
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
روانشناسی
حقوق
مهندسی پزشکی
علوم ورزشی
مهندسی هوافضا
علوم اقتصادی-اقتصاد نظری
علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی
مهندسی نفت-اکتشاف نفت
مدد کاری اجتماعی
مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری
مهندسی نفت-بهره برداری از منابع نفت
مهندسی نفت-حفاری و استخراج نفت
مهندسی ورزش
مهنذسی رباتیک


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته رشته توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته مقطع کارشناسی پیوسته خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد خمینی شهر مقطع کارشناسی پیوسته ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته واحد خمینی شهر
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته آزاد ، مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی پیوسته
  • روند ثبت نام بدون کنکور واحد خمینی شهر ، ادامه تحصیل بدون کنکور واحد خمینی شهر
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی پیوسته واحد خمینی شهر
تماس با مشاور