لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد تویسرکان مقطع کارشناسی پیوسته

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد تویسرکان مقطع کارشناسی پیوسته ، راهنمای اعلام نتایج بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد
  • ظرفیت پذیرش بدون کنکور آزاد ، مشاوره شغلی، تحصیلی بدون کنکور آزاد
  • راهنمای تصویری ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته ، تفاوت مدرک بدون کنکور و با کنکور آزاد
  • جنسیت پذیرش بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد

دانشگاه های بدون کنکور فرصت مناسبی برای داوطلبانی است که می خواهند در رشته مقطع کارشناسی پیوسته به تحصیل بپردازند. ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه واحد تویسرکان در ترم های بهمن و مهر انجام می پذیرد که دارای شرایطی برای ثبت نام می باشد و از آن جا که اطلاع رسانی برای زمان ثبت نام دانشگاه واحد تویسرکان از طریق سایت دانشگاه واحد تویسرکان صورت می گیرد. مشاوران مرکز در این خصوص می توانند به شما مشاوره دهد.نام رشته
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مهندسی عمران
مهندسی معماری
مهندسی برق
مهندسی مکانیک
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
زبان و ادبیات فارسی
حسابداری-مالیاتی
حسابداری-دولتی
حسابداری-حسابرسی
فیزیک
شیمی-کاربردی
تربیت مترجم زبان انگلیسی
الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم ورزشی
ریاضیات و کاربردها
مهندسی اپتیک و لیزر
زبان و ادبیات انگلیسی
علوم قرآن و حدیث
مهندسی رباتیک
شیمی-محض
شیمی-فناوری اطلاعات
دبیری الهیات و معارف اسلامی
کاربردی مخابرات گرایش انتقال


داوطلبان بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته رشته توجه داشته باشند که انتخاب رشته تحصیلی، انتخابی حساس و حائز اهمیت می باشد که هر گونه اشتباه، بی تدبیری و تصمیم گیری احساساتی می تواند آرزوها و آمال فرد را دچار تهدید و ناکامی سازد (پس با یک مشاوره و برنامه ریزی صحیح، انتخاب رشته خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.)

دوطلبان می بایست در یک کد انتخابی، انتخاب رشته مقطع کارشناسی پیوسته خود را انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد تویسرکان مقطع کارشناسی پیوسته ، لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی پیوسته واحد تویسرکان
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت واحد تویسرکان ، مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کارشناسی پیوسته
  • مراحل ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته واحد تویسرکان ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور آزاد
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی پیوسته ، مشاوره شغلی کارشناسی پیوسته واحد تویسرکان
تماس با مشاور