لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد بابل مقطع کارشناسی پیوسته

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد بابل مقطع کارشناسی پیوسته ،ظرفیت پذیرش بدون کنکور آزاد
  • روند ثبت نام کارشناسی پیوسته آزاد ، انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد
  • شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد ، مشاوره شغلی کارشناسی پیوسته بدون کنکور آزاد
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام رشته
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
علم اطلاعات و دانش شناسی
مهندسی عمران
زیست شناسی سلولی و مولکولی-علوم سلولی و مولکولی
زبان و ادبیات فارسی
روانشناسی
حقوق
شیمی-کاربردی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوشیمی
الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
زبان و ادبیات عربی
علوم اقتصادی-اقتصاد نظری
فلسفه و حکمت اسلامی
زیست شناسی سلولی و مولکولی-زیست فناوری
شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان
علوم اجتماعی-پژوهشگری علوم اجتماعی
شیمی-فناوری اطلاعات
الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان
شیلات-فرآوری محصولات شیلاتی
علوم دامی-طیور
مترجمی زبان عربی
شیلات-صید و بهره برداری آبزیان
علوم دامی-دام
دبیری و الهیات و معارف اسلامی
علوم اتجماعی-دبیری علوم اجتماعی
علوم اقتصادی
اقتصاد بازرگانی
شیلات-بوم شناسی آبزیان شیلاتی


موفقیت را می توان به این صورت تعبیر نمود: ادامه دادن راه نو مسیر رؤیاها و حرکت نمودن از شکستی به شکست دیگر.

افراد موفق اجازه نمی دهند شکست جلوی موفقیت هایشان را بگیرد!

پس با یک برنامه ی دقیق می توان سیبل هدف هایمان را به درستی نشانه رویم. داوطلبان با هوشمند و بینش دقیق و هم چنین اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته در زمان انتخاب رشته، انتخاب خود را می توانند انجام دهند.

داوطلبانی که نتوانسته اند در کنکور نتیجه ی دلخواه خود را کسب نمایند، هرگز نا امید نشوند. چرا که برای موفقیت همیشه راهی هست.

توماس ادیسون یک نمونه از افراد موفقی است که هیچ گاه تسلیم شکست نشد و بارها برای موفقیت خود تلاش نمود و هنگامی که درباره ی شکست هایش از او می پرسند، می گوید: من شکست نخوردم فقط هزار راه پیدا کردم که به موفقیت ختم نمی شود.

یکی از راه هایی که داوطلبان می توانند در رشته ی مورد علاقه ی خود تحصیل نمایند، دانشگاه بدون کنکور می باشد. که زمان انتخاب رشته آن از اواسط تیرماه شروع شده و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد. داوطلبان حق انتخاب یک رشته را دارند و باید با هوشیاری کامل و اطلاعات دقیق، رشته ی خود را بر حسب علاقه هایشان انتخاب نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد بابل مقطع کارشناسی پیوسته ، انتخاب رشته بدون کنکور آزاد
  • زمان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته ، ظرفیت پذیرش کارشناسی پیوسته آزاد
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی پیوسته ، ادامه تحصیل بدون کنکور کارشناسی پیوسته
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته آزاد
تماس با مشاور