لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد تبریز مقطع کارشناسی پیوسته

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد تبریز مقطع کارشناسی پیوسته ،ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته آزاد
  • زمان تکمیل ظرفیت آزاد ، زمان اعلام نتایج آزاد
  • مشاوره شغلی و تحصیلی بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد ، مقاطع تحصیلی بدون کنکور آزاد
  • سامانه مشاوره تلفنی پیرامون پاسخگویی به تمامی سؤالات شما

ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه واحد تبریز هر ساله از اواخر تیرماه شروع شده و تا اواسط آبان ماه ادامه داشته و داوطلبان که دارای شرایط ثبت نام بدون آزمون می باشند، می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه واحد تبریز ثبت نام خود را انجام دهند. همچنین داوطلبان می توانند با استفاده از مشاوره تلفنی با مشاوران کنکور مرکز از زمان ثبت نام بدون کنکور مقطع کارشناسی پیوسته ، مراحل ثبت نام دانشگاه واحد تبریز مطلع شوند.نام رشته
مدیریت صنعتی
محیط زیست
علم اطلاعات و دانش شناسی
حسابداری
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
زبان و ادبیات فارسی
روانشناسی
علوم ورزشی-علوم زیستی ورزش
علوم ورزشی-علوم انسانی ورزش
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ژئومورفولوژی
فیزیک
زمین شناسی
مهندسی پزشکی
مهندسی شیمی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات
تربیت مترجم زبان انگلیسی
الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
علوم سیاسی
ریاضیات و کاربردها
مهندسی اپتیک و لیزر
تربیت دبیر زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عربی
دبیری زبان و ادبیات عربی
زبان و ادبیات انگلیسی
تربیت دبیر زبان انگلیسی
زبان فرانسه-ادبی
زبان فرانسه-مترجمی
علوم قرآن و حدیث
علوم اجتماعی-مردم شناسی
روزنامه نگاری
روابط عمومی
علوم اجتماعی-برنامه ریزی اجتماعی
علوم اقتصادی-اقتصاد صنعتی
علوم اقتصادی-اقتصاد نظری
علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی
مدیرت بازرگانی
آمار و کاربردها
مهندسی مواد و متالوژی-مهندسی متالوژی
علوم دامی
گیاهپزشکی
زراعت و اصلاح نباتات
علوم باغبانی
مهندسی فضای سبز
مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی
علوم و مهندسی آب
علوم و مهندسی خاک
ارتباط تصویری
مهندسی شهر سازی


می توان گفت هنوز هم برای پذیرفته شدن در دانشگاه ها دیر نیست و داوطلبانی که در آزمون با کنکور رشته پذیرفته نشده اند، بدانند شکست در آزمون، پایان دنیا نیست! دانشگاه های بدون کنکور برای افرادی که در کنکور پذیرفته نشده اند، امکانی را فراهم می کند تا در رشته ی مورد علاقه ی خود، انتخاب رشته نمایند. داوطلبان می بایست با اطلاع از میزان پذیرش دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی پیوسته انتخاب خود را انجام دهند. لذا برای تحقق این امر، نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و مطمئنی می باشند که با استفاده از آن بتوانند در رشته مقطع کارشناسی پیوسته به ادامه تحصیل بپردازند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه واحد تبریز مقطع کارشناسی پیوسته ، لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی پیوسته واحد تبریز
  • ثبت نام تکمیل ظرفیت واحد تبریز ، مشاوره برنامه ریزی بدون کنکور کارشناسی پیوسته
  • مراحل ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته واحد تبریز ، مقایسه دانشگاه های بدون کنکور آزاد
  • شهریه دانشگاه های بدون کنکور کارشناسی پیوسته ، مشاوره شغلی کارشناسی پیوسته واحد تبریز
تماس با مشاور