لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه موسسه غیر انتفاعی آیین کمال مقطع کارشناسی پیوسته

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه موسسه غیر انتفاعی آیین کمال مقطع کارشناسی پیوسته ،شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته غیر انتفاعی
  • معرفی گرایش های غیر انتفاعی ، راهنمای تصویری ثبت نام کارشناسی پیوسته غیر انتفاعی
  • ظرفیت پذیرش غیر انتفاعی ، مشاوره شغلی کارشناسی پیوسته غیر انتفاعی
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی پیوسته غیر انتفاعی

داوطلبان می توانند در 4 مقطع تحصیلی بدون کنکور ادامه تحصیل بدهند که برای ثبت نام باید دارای شرایطی باشند. داوطلبان حق انتخاب یک رشته محل را دارند و این بدان معناست که در صورت دارا بودن شرایط در همان یک انتخاب خود پذیرفته می شوند.نام رشته
مهندسی عمران
مهندسی معماری
حسابداری
مهندسی برق
مهندسی کامپیوتر
کاردانی علمی-کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردان فنی برق گرایش قدرت
کاردان فنی عمران گرایش نقشه برداری
کاردان فنی عمران گرایش کارهای عمومی ساختمان
کاردانی علمی-کاربردی سخت افزار کامپیوتر


گاهی اوقات برای رسیدن به موفقیت، راهی که پیش رو داریم پر پیچ و خم … کنکور هم یک از همین راه های پر پیچ و خمی است که سدی برای رسیدن به رؤیایمان شده است. دانشگاه های بدون کنکور راهی برای عبور از این سد و ساختن آینده ی تحصیلی به شکل ایده آل می باشد. داوطلبان پس از اطلاع از میزان پذیرش رشته مقطع کارشناسی پیوسته با آگاهی از میزان پذیرش رشته و گرایش مربوط به آن می توانند انتخاب تک رشته ای خود را انجام دهند.

داوطلبان دقت داشته باشند که فقط یک رشته را می توانند انتخاب نمایند. پس باید با یک طرح ریزی و برنامه ای دقیق، انتخاب رشته خود را بر حسب علاقه و توانایی فردی خود انجام دهند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه موسسه غیر انتفاعی آیین کمال مقطع کارشناسی پیوسته ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیوسته موسسه غیر انتفاعی آیین کمال
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته غیر انتفاعی ، مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی پیوسته
  • روند ثبت نام بدون کنکور موسسه غیر انتفاعی آیین کمال ، ادامه تحصیل بدون کنکور موسسه غیر انتفاعی آیین کمال
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی پیوسته موسسه غیر انتفاعی آیین کمال
تماس با مشاور