لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت هوانوردی بندر عباس مقطع کارشناسی حرفه ای

  • ظرفیت پذیرش بدون کنکور علمی کاربردی
  • شرایط ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی ، راهنمای تصویری ثبت نام کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی
  • زمان تکمیل ظرفیت کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی ، اعلام نتایج کارشناسی حرفه ای
  • لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی ، ادامه تحصیل بدون کنکور علمی کاربردی

داوطلبان از اواسط مردادماه 1396 می توانند در صورت دارا بودن شرایط ثبت نام بدون کنکور با ورود به سامانه سنجش و پذیرش دانشگاه مورد نظر خود نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان در فرم ثبت نامی خود بنابر میزان علاقه مندی یک رشته را می توانند انتخاب نمایند.نام رشته
مهندسی فناوری اویونیک هواپیما
مهندسی فناوری مکانیک هواپیما


موفقیت را می توان به این صورت تعبیر نمود: ادامه دادن راه نو مسیر رؤیاها و حرکت نمودن از شکستی به شکست دیگر.

افراد موفق اجازه نمی دهند شکست جلوی موفقیت هایشان را بگیرد!

پس با یک برنامه ی دقیق می توان سیبل هدف هایمان را به درستی نشانه رویم. داوطلبان با هوشمند و بینش دقیق و هم چنین اطلاع از ظرفیت پذیرش رشته در زمان انتخاب رشته، انتخاب خود را می توانند انجام دهند.

داوطلبانی که نتوانسته اند در کنکور نتیجه ی دلخواه خود را کسب نمایند، هرگز نا امید نشوند. چرا که برای موفقیت همیشه راهی هست.

توماس ادیسون یک نمونه از افراد موفقی است که هیچ گاه تسلیم شکست نشد و بارها برای موفقیت خود تلاش نمود و هنگامی که درباره ی شکست هایش از او می پرسند، می گوید: من شکست نخوردم فقط هزار راه پیدا کردم که به موفقیت ختم نمی شود.

یکی از راه هایی که داوطلبان می توانند در رشته ی مورد علاقه ی خود تحصیل نمایند، دانشگاه بدون کنکور می باشد. که زمان انتخاب رشته آن از اواسط تیرماه شروع شده و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد. داوطلبان حق انتخاب یک رشته را دارند و باید با هوشیاری کامل و اطلاعات دقیق، رشته ی خود را بر حسب علاقه هایشان انتخاب نمایند.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت هوانوردی بندر عباس مقطع کارشناسی حرفه ای ، شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی حرفه ای مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت هوانوردی بندر عباس
  • راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی ، مشاوره شغلی بدون کنکور کارشناسی حرفه ای
  • روند ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت هوانوردی بندر عباس ، ادامه تحصیل بدون کنکور مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت هوانوردی بندر عباس
  • استفاده از نرم افزار انتخاب رشته بدون کنکور کارشناسی حرفه ای مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت هوانوردی بندر عباس
تماس با مشاور